Nghĩa Của Từ Wrinkle Là Gì, Nghĩa Của Từ Wrinkle, Từ Wrinkle Là Gì

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
wrinkle
*
wrinkle<"riηkl>danh từ (thông tục) lời nhắc nhở hoặc khuyến nghị có ích; lời khuyên; lời méc nhau nước lớn put somebody up khổng lồ a wrinkle mách nước đến ai (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) mặt hàng mới; mốt bắt đầu the latest wrinkle hàng bắt đầu nhất; mốt new nhất, kiểu mới nhất vết nhăn, mối nhăn (nhất là ở trên mặt vày tuổi tác cơ mà có) she"s beginning to get wrinkles round her eyes cô ta ban đầu có vết nhăn quanh mắt nếp, nếp gấp nhỏ, nếp nhô lên ở một mảnh vật tư (giấy, vải..) she pressed her skirt to lớn try khổng lồ remove all the wrinkles cô ấy là mẫu váy của chính bản thân mình sao mang lại mất hết hầu hết nếp nhăn (địa lý,địa chất) nếp gấpđộng từ bỏ (làm) nhăn, (làm cho loại gì) có nếp nhăn too much sunbathing will wrinkle your skin rửa ráy nắng rất nhiều sẽ tạo nên da cô bị nhăn he wrinkled his brow, confused and worried by the strange events anh ta cau mày, hoảng loạn và lo ngại trườc những vấn đề lạ kỳ the paper has wrinkled where it got wet giấy nhăn lại ở phần bị ướt
*
/"riɳkl/ danh từ bỏ (thông tục) ngón; lời truyền tai nước lớn put somebody up khổng lồ a wrinkle méc nước mang đến ai (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) sản phẩm mới; mốt mới the latest wrinkle hàng bắt đầu nhất; mốt mới nhất, kiểu mới nhất danh từ bỏ vết nhăn (da) đẩy sóng (trên khía cạnh nước) nếp (quần áo) (địa lý,địa chất) nếp cấp ngoại động từ nhăn, cau to lớn wrinkle one"s forehead nhăn trán khổng lồ wrinkle one"s brow cau ngươi làm cho nhàu lớn wrinkle a dress làm nhàu dòng áo nội đụng từ nhăn (da), cau lại (mày) nhàu (quần áo)
*