VÒNG LẶP DO

1) Vòng lặp while vào PHP

- Trước khi nêu có mang "vòng lặp while là gì?" thì tôi bao gồm một ví dụ để giúp bạn có thể tưởng tượng sơ qua về vòng lặp while.

Bạn đang xem: Vòng lặp do


- Quý khách hàng giới thiệu một ĐK, giả dụ điều kiện đó là không đúng thì chấm dứt, còn nếu đúng thì một đoạn mã sẽ tiến hành tiến hành với chúng ta thường xuyên quay trở về khám nghiệm ĐK, nếu như ĐK sẽ là không đúng thì kết thúc, còn nếu như đúng thì một quãng mã sẽ tiến hành thực hiện và chúng ta liên tục trở lại kiểm tra điều kiện . . . .

- Hành rượu cồn đó cứ đọng lặp đi tái diễn mãi cho tới khi bạn khám nghiệm thấy ĐK là không nên thì dứt.


- Vòng lặp while dùng để làm lặp lại bài toán tiến hành một đoạn mã giả dụ điều kiện mà ta chỉ dẫn vẫn tồn tại đúng.

- Cú pháp:

while(điều kiện) //Đoạn mã nhưng mà bạn muốn thực thi- Dưới đây là sơ đồ dùng minch họa đến nguyên lý hoạt động của vòng lặp while:


- Lưu ý: Tương từ nhỏng vòng lặp for, trường hợp ĐK của vòng lặp luôn luôn luôn đúng thì vòng lặp sẽ không khi nào xong với nó khiến công tác bị lỗi. Vì vậy, phía bên trong đoạn mã cơ mà bạn có nhu cầu triển khai, các bạn buộc phải phân tích tiếp tế một số trong những câu lệnh làm sao kia để gia công mang đến ĐK từ từ trở nên bị không nên.


2) Vòng lặp bởi vì while trong PHP

- Tương tự nhỏng vòng lặp while, vòng lặp vị while dùng để làm lặp lại Việc thực hiện một đoạn mã nếu điều kiện nhưng ta giới thiệu vẫn còn đấy đúng.

Xem thêm: 5+ Cách Làm Sao đÁ»ƒ ChồNg Nghe LờI Và Không NgoạI Tình LäƒNg NhäƒNg?

- Tuy nhiên, đối với vòng lặp vì chưng while thì sinh sống lần trước tiên đoạn mã sẽ được thực hiện luôn luôn nhưng không cần thiết phải bình chọn điều kiện (kia chính là điểm không giống nhau giữa vòng lặp while với bởi vì while)

- Cú pháp:

do //Đoạn mã nhưng bạn muốn thực thiwhile(điều kiện);- Dưới đấy là sơ đồ dùng minh họa mang đến nguyên lý buổi giao lưu của vòng lặp vày while:


3) Điểm không giống nhau thân vòng lặp while cùng vì while

- Nhỏng vẫn nói ở trên, điểm khac nhau độc nhất vô nhị thân vòng lặp whilevày while chính là đối với vòng lặp do while thì làm việc lần trước tiên, đoạn mã sẽ được triển khai nhưng mà không nhất thiết phải kiểm tra điều kiện (Tức là mặc dù điều kiện có đúng tốt không nên thì đoạn mã vẫn được tiến hành tối thiểu một lần)

- Ví dụ: Bên dưới bọn họ có một quãng mã về vòng lặp while cùng một đoạn mã về vòng lặp vị whiile, ĐK ban đầu chỉ dẫn là không đúng. Tuy nhiên, vòng lặp bởi whiile vẫn được xúc tiến một lượt.

" . $i . "

"; $i++; }?>

" . $i . "

"; $i++; }while($i
Xem ví dụ Xem ví dụ

4) Sử dụng lệnh break cùng lệnh continue trong tầm lặp

- Lệnh break và lệnh continue thường được đặt bên phía trong vòng lặp.

(1) lúc lệnh break được thực hiện, vòng lặp sẽ xong xuôi mặc mang đến điều kiện vẫn còn đã đúng.(2) lúc lệnh continue được xúc tiến, hầu như câu lệnh còn sót lại của lần lặp hiện giờ sẽ bị làm lơ.
lấy ví dụ 1:

Dùng vòng lặp while nhằm hiển thị hàng số xuất phát điểm từ một cho mười, mặc dù hiển thị cho tới thời gian thì dừng lại


" . $i . "

"; $i++; }?>Xem ví dụ
lấy ví dụ 2:

Dùng vòng lặp while để hiển thị dãy số xuất phát từ một đến mười (không tính số: cha, năm, chín)


" . $i . "

"; $i++; }?>Xem ví dụ

5) Vòng lặp lồng nhau

- Tương từ nlỗi vòng lặp for, vòng lặp while (do while) cũng có thể lồng vào nhau:

Vòng lặp "while" lồng bên trong vòng lặp "while"Vòng lặp "vì while" lồng bên phía trong vòng lặp "vày while"Vòng lặp "while" lồng phía bên trong vòng lặp "do while"Vòng lặp "bởi vì while" lồng phía bên trong vòng lặp "while"

- Bên dưới là một ví dụ về vòng lặp while lồng phía bên trong vòng lặp while.


".$i.$j."

"; $j++; } $i++; }?>Xem ví dụ

6) Lặp sang 1 lần những phần tử của mảng

- Ta rất có thể áp dụng vòng lặp while nhằm lặp sang một lần các bộ phận vào mảng.


Ví dụ:

"; $i++; }?>Xem ví dụ
TRANG CHIA SẺ TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ
:
Chúng tôi chuyên cung cấp các bài viết nằm trong lĩnh vực lập trình website, tài liệu giải đáp học tập HTML, CSS, Javascript, jQuery, MySquốc lộ, PHP..
©2016 Bản quyền trực thuộc về obatambeienwasirherbal.com