Trên cơ sở class Database đã xây dựng trong nội dung hướng dẫn gần đây, chúng ta sẽ thực hiện xây dựng một Website tin tức theo phương pháp lập trình hướng đối tượng-mysqli (Object-Oriented). Thông qua việc xây dựng Webiste tin tức và các bài hướng dẫn chúng tôi đã thực hiện, các bạn có thể có đủ kỹ năng để xây dựng các ứng dụng trên nền tảng Web với ngôn ngữ lập trình PHP và CSDL MySql theo phương pháp và nền tảng mới nhất trong giai đoạn hiện nay.

Đang xem: Tải miễn phí source code web tin tức php mysql, sorce code website tin tức bằng php

*

Screenshot 2 zpsmdcvk5bh

Xây dựng Website tin tức bằng PHP và MySql theo phương pháp lập trình hướng đối tượng (mysqli Object Oriented)

Trên cơ sở class Database đã xây dựng trong nội dung hướng dẫn gần đây, chúng ta sẽ thực hiện xây dựng một Website tin tức theo phương pháp lập trình hướng đối tượng-mysqli (Object-Oriented). Thông qua việc xây dựng Webiste tin tức và các bài hướng dẫn chúng tôi đã thực hiện, các bạn có thể có đủ kỹ năng để xây dựng các ứng dụng trên nền tảng Web với ngôn ngữ lập trình PHP và CSDL MySql theo phương pháp và nền tảng mới nhất trong giai đoạn hiện nay.

*

Nội dung hướng dẫn bao gồm:

Bài 1. Phân tích, thiết kế hệ thống xây dựng Website tin tức

Bài 2. Xây dựng CSDL, thiết lập giao diện cho Website.

Bài 3. Xây dựng menu phải và trang chủ của Website

Bài 4. Xây dựng trang hiển thị các bản tin theo nhóm tin.

Xem thêm: Installing Php 7 And Composer On Windows 10, Natively, How To Install Php On Windows

Bài 5. Xây dựng trang hiển thị bản tin chi tiết trên Website.

Bài 6. Xây dựng trang đăng nhập Website (login.php và logout.php)

Bài 7. Chuẩn bị cho việc xử lý dữ liệu. Vấn đề bảo mật Website

Bài 8. Insert, Update, Delete dữ liệu nhóm tin của Website

Bài 9. Tích hợp CkEditor vào Website. Insert dữ liệu bản tin chi tiết

Bài 10. Update, Delete dữ liệu bản tin chi tiết của Website

Bài 11. Sửa lỗi, xây dựng bảo mật phần xử lý dữ liệu cho Website

Bài 12. Thuật toán phân trang trong PHP, ứng dụng vào phân trang Website

Bài 13. Sửa lỗi và đưa hình ảnh trích dẫn vào trang hiển thị các bản tin

Xem toàn bộ các bài hướng dẫn chi tiết tại đây

Lập trình Website từ A-Z bằng PHP và MySql:

Nếu bạn là người bắt đầu học lập trình Website, bạn có thể thực hành theo các bài hướng dẫn từ HTML, CSS, PHP cơ bản đến nâng cao. Ở đây chúng tôi đã xây dựng một chương trình học từ A-Z về PHP và MySql.

Xem thêm: Kỹ Thuật Trồng Hồng Leo – Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Hoa Hồng Leo

Lưu ý: Các nội dung của chúng tôi xây dựng theo sự gắn kết từ đầu đến cuối, nội dung sau sẽ có sự liên hệ mật thiết với các nội dung trước, có nhiều nội dung chúng tôi sử dụng lại trong các nội dung trước, các vấn đề sau luôn gắn kết logic với các vấn đề đã học. Vì vậy chúng tôi cũng đề nghị các bạn nên xem các hướng dẫn đầy đủ từ đầu đến cuối. Chúc các bạn thành công.

Biên tập, thiết kế Website với HTML và CSS

Lập trình Website cơ bản với PHP và MySql

Lập trình hướng đối tượng với PHP và MySql

Xây dựng Website tin tức bằng PHP và MySql theo phương pháp lập trình hướng đối tượng (mysqli-Object Oriented)

Hướng dẫn thiết kế giao diện Website tương thích với mọi thiết bị với Bootstrap CSS FrameWork

Key Word:code website tin tức php, source code web tin tức bằng php, đồ án thiết kế website tin tức, source code website tin tức, source code web tin tức php, hướng dẫn làm website tin tức bằng php, code tin tức php, share code web tin tức, hoc php can ban, tu hoc php va mysql, hoc lap trinh php, hoc php nang cao, tu hoc php, ebook tu hoc php, tai lieu tu hoc php, hoc php online mien phi, thuật toán phân trang bằng php và mysql, thuật toán phân trang php, phân trang php, thuật toán phân trang, phân trang bằng php, phân trang bằng php và mysql, xây dựng class, lập trình hướng đối tượng, hướng đối tượng php và mysql

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *