WACC là gì ? Công thức thính, Ý nghĩa và bản chất của WACC là gì ?. Hãy cùng obatambeienwasirherbal.com tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Đang xem: Chi phí vốn là gì? thông tin quan trọng về wacc là gì weight average cost of capital

WACC là gì ?

Chi phí vốn bình quân gia quyền ( Tên Tiếng Anh : Weighted Average Cost Of Capital – WACC) là chi phí sử dụng vốn của công ty được tính toán dựa trên tỉ trọng các loại vốn mà công ty đã và đang sử dụng.

Vốn của công ty bao gồm: Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu, hoặc bất kỳ các khoản nợ dài hạn nào khác, đều được đưa vào tính toán của WACC.

*

WACC là gì ? Công thức thính, Ý nghĩa và bản chất của WACC là gì ?

Vì tài chính của một công ty chủ yếu được phân thành hai loại là nợ và vốn chủ sở hữu. Vì vậy, WACC là chi phí trung bình để huy động được số tiền đó, được tính theo tỉ lệ của từng nguồn.

Công thức tính WACC là gì ?

Chi phí vốn bình quân gia quyền của WACC được tính bằng công thức sau đây:

*

WACC là gì ? Công thức tính WACC là gì ?

Trong đó :

Re là chi phí sử dụng vốn cổ phầnRd là chi phí sử dụng nợE là giá trị thị trường của tổng vốn cổ phầnD là giá trị thị trường của tổng nợ của doanh nghiệpV là tổng vốn dài hạn của doanh nghiệpTc là thuế thu nhập doanh nghiệp

Công thức trên, E/V đại diện cho tỉ lệ tài chính dựa trên vốn chủ sở hũu, trong khi D/V đại diện cho tỉ lệ tài chính dựa trên nợ.

WACC là tổng của hai thuật ngữ <(E / V) * Re> và <(D / V) * Rd * (1-Tc)>. Cái trước đại diện cho giá trị trọng số của vốn liên kết vốn, cái sau đại diện cho giá trị trọng số của vốn liên kết nợ.

Ý nghĩa của chỉ số WACC là gì ?

Bằng việc tính toán WACC, chúng ta biết được một công ty phải tốn bao nhiêu chi phí cho mỗi đồng tiền được tài trợ cho công ty.

Nợ và vốn chủ sở hữu là hai thành phần cấu thành nên nguồn vốn của công ty. Người cho vay và chủ sở hữu vốn sẽ mong đợi nhận được lợi nhuận nhất định trên số tiền hoặc vốn mà họ bỏ ra. Vì chi phí vốn là lợi nhuận mà chủ sở hữu vốn và chủ nợ sẽ mong đợi, WACC chỉ ra lợi nhuận mà cả chủ sở hữu vốn (cổ đông) và người cho vay có thể mong đợi nhận được.

Các giám đốc thường sử dụng WACC trong nội bộ để đưa ra quyết định, chẳng hạn xác định tính khả thi về kinh tế của việc sáp nhập và cơ hội mở rộng khác. WACC là tỷ lệ chiết khấu nên được sử dụng cho dòng tiền với rủi ro tương tự như của công ty nói chung.

Nếu cơ hội đầu tư có tỉ lệ hoàn vốn nội bộ thấp hơn WACC của nó thì công ty nên mua lại cổ phiếu của mình hoặc trả cổ tức thay vì đầu tư vào dự án.

Ví dụ về WACC

Một công ty cổ phần có tổng số nguồn vốn là 5000 triệu đồng, được hình thành từ các nguồn sau:

Nguồn vốn Giá trị (triệu đồng) Tỷ trọng (%)
Vốn vay 2.250 45%
Vốn chủ sở hữu 2.750 55%
Cộng 5.000 100

Theo tính toán, chi phí sử dụng vốn vay trước thuế là 10%/ năm. Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu là 13.4%. Thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%/ năm.

Khi đó, chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền WACC là:

WACC = 55% x 13,4% + 45% x 10% x (1 – 20%) = 10,97%

Bản chất của WACC là gì ?

Theo nghĩa rộng, một công ty tài trợ tài sản của mình thông qua nợ hoặc bằng vốn chủ sở hữu. WACC là trung bình chi phí của các loại tài chính này, mỗi loại được tính theo tỷ lệ sử dụng tương ứng trong một tình huống nhất định. Bằng cách lấy trung bình có trọng số theo cách này, chúng ta có thể xác định số tiền lãi mà một công ty nợ cho mỗi đô la mà nó tài trợ.

Xem thêm: Dss Là Gì ? Lợi Ích “Siêu To Khổng Lồ” Mà Dss Mang Lại Cho Doanh Nghiệp

Nợ và vốn chủ sở hữu là hai thành phần cấu thành nên nguồn vốn của công ty. Người cho vay và chủ sở hữu vốn sẽ mong đợi nhận được lợi nhuận nhất định trên số tiền hoặc vốn mà họ đã cung cấp. Vì chi phí vốn là lợi nhuận mà chủ sở hữu vốn (hoặc cổ đông) và chủ nợ sẽ mong đợi, WACC chỉ ra lợi nhuận mà cả hai loại bên liên quan (chủ sở hữu vốn và người cho vay) có thể mong đợi nhận được. Nói cách khác, WACC là chi phí cơ hội của một một nhà đầu tư khi chấp nhận rủi ro khi đầu tư tiền vào một công ty.

WACC của một công ty là lợi nhuận tổng thể cần thiết cho một công ty. Do đó, các giám đốc công ty thường sẽ sử dụng WACC trong nội bộ để đưa ra quyết định, như xác định tính khả thi về kinh tế của việc sáp nhập và các cơ hội mở rộng khác. WACC là tỷ lệ chiết khấu nên được sử dụng cho các dòng tiền có rủi ro tương tự như của công ty nói chung.

Để giúp hiểu WACC, hãy thử nghĩ về một công ty như một nhóm tiền. Tiền vào bể từ hai nguồn riêng biệt: nợ và vốn chủ sở hữu. Tiền thu được từ hoạt động kinh doanh không được coi là nguồn thứ ba bởi vì, sau khi một công ty trả hết nợ, công ty giữ lại bất kỳ khoản tiền còn lại nào không được trả lại cho các cổ đông (dưới dạng cổ tức) thay cho các cổ đông đó.

Giả sử rằng người cho vay yêu cầu hoàn lại 10% số tiền họ đã cho một công ty vay và giả sử rằng các cổ đông yêu cầu tối thiểu 20% tiền lãi cho các khoản đầu tư của họ để giữ cổ phần của họ trong công ty. Trung bình, sau đó, các dự án được tài trợ từ nhóm tiền của công ty sẽ phải hoàn trả 15% để đáp ứng các khoản nợ và vốn chủ sở hữu. 15% là WACC.

Nếu số tiền duy nhất trong nhóm là 50 đô la đóng góp của chủ nợ và 50 đô la đầu tư của cổ đông và công ty đã đầu tư 100 đô la vào một dự án, để đáp ứng kỳ vọng hoàn trả của người cho vay và cổ đông, dự án sẽ cần tạo ra lợi nhuận là 5 đô la mỗi năm cho các công ty cho vay của công ty và 10 đô la một năm cho các cổ đông của công ty. Điều này sẽ đòi hỏi tổng lợi nhuận 15 đô la một năm, hoặc 15% WACC.

Sử dụng WACC

Các nhà phân tích chứng khoán thường sử dụng WACC khi đánh giá giá trị của các khoản đầu tư và khi xác định nên mua cổ phiếu nào. Ví dụ: trong phân tích dòng tiền chiết khấu, người ta có thể áp dụng WACC làm tỷ lệ chiết khấu cho các luồng tiền trong tương lai để lấy giá trị hiện tại ròng của doanh nghiệp. WACC cũng có thể được sử dụng như một tỷ lệ vượt rào mà các công ty và nhà đầu tư có thể đánh giá hiệu suất ROIC. WACC cũng rất cần thiết để thực hiện các tính toán giá trị gia tăng kinh tế (EVA).

Các nhà đầu tư thường có thể sử dụng WACC như một chỉ báo về việc liệu một khoản đầu tư có đáng để theo đuổi hay không. Nói một cách đơn giản, WACC là tỷ lệ lợi nhuận tối thiểu chấp nhận được mà tại đó một công ty mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Để xác định nhà đầu tư, lợi nhuận cá nhân của nhà đầu tư vào một khoản đầu tư vào công ty, chỉ cần trừ WACC khỏi tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của công ty.

Ví dụ: giả sử rằng một công ty mang lại lợi nhuận 20% và có WACC là 11%. Điều này có nghĩa là công ty đang mang lại lợi nhuận 9% cho mỗi đô la mà công ty đầu tư. Nói cách khác, với mỗi đô la chi tiêu, công ty đang tạo ra chín xu giá trị. Mặt khác, nếu lợi nhuận của công ty thấp hơn WACC, công ty sẽ mất giá trị. Nếu một công ty có lợi nhuận 11% và WACC là 17%, công ty sẽ mất sáu xu cho mỗi đô la chi tiêu, cho thấy các nhà đầu tư tiềm năng sẽ tốt nhất là bỏ tiền của họ vào nơi khác.

WACC có thể phục vụ như một kiểm tra thực tế hữu ích cho các nhà đầu tư; tuy nhiên, nhà đầu tư trung bình hiếm khi gặp rắc rối khi tính toán WACC vì đây là một phép đo phức tạp đòi hỏi nhiều thông tin chi tiết về công ty. Tuy nhiên, việc có thể tính toán WACC có thể giúp các nhà đầu tư hiểu WACC và tầm quan trọng của nó khi họ nhìn thấy nó trong các báo cáo của các công ty chứng khoán.

Hạn chế của WACC là gì ?

Công thức WACC nhìn thì vẻ dễ tính toán nhưng thực tế thì không phải vậy. Vì các yếu tố nhất định của công thức, ví dụ như như chi phí vốn cổ phần, không phải là giá trị nhất quán, những người khác nhau có thể báo cáo những con số này theo các cách khác nhau vì những lý do khác nhau. Do đó, trong khi WACC thường có thể giúp mỗi người có cái nhìn sâu sắc có giá trị vào công ty, người ta phải luôn sử dụng nó cùng với các số liệu khác khi xác định có nên đầu tư vào công ty hay không.

Tổng kết

Hy vọng qua nội dung thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trong bài viết, các bạn có thể hiểu rõ WACC là gì ? Công thức thính, Ý nghĩa và bản chất của WACC là gì đối với các doanh nghiệp. Việc tính WACC đúng công thức và đảm bảo tính chính xác sẽ tạo tiền đề vững chắc để các công ty xây dựng, mở rộng chiến lược kinh doanh. Nhờ đó, doanh nghiệp sẽ góp phần vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế đất nước.

Xem thêm: Giám Đốc Trải Nghiệm Khách Hàng ( Cxo Là Gì ? Các Công Việc Cxo Phải Làm

Từ khóa tìm kiếm: roa là gì obatambeienwasirherbal.com, ý nghĩa của wacc, ý nghĩa wacc, hỉ số wacc là gì, wacc la gi, suất chiết khấu wacc là gì, weighted average cost of capital là gì,công thức tính wacc, cách tính wacc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *