Uh Là Gì, Từ Điển Tiếng Anh

used in writing to lớn represent the sound that people sometimes make when they are thinking what to say next:

Bạn đang xem: Uh là gì, từ Điển tiếng anh

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ obatambeienwasirherbal.com.Học các từ các bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tin.


the written khung of the sound people sometimes make when they pause in speaking, thinking of what lớn say next or how to say it:
*

(of real life situations) happy and pleasant in the way that situations in children"s stories usually are

Về câu hỏi này
*

*

*

phát triển Phát triển tự điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột các tiện ích kiếm tìm kiếm tài liệu cấp phép

Xem thêm: 6 Dấu Hiệu Cảnh Báo Sớm Về Bệnh Tim Ở Đàn Ông Bị Bệnh Tim Ở Đàn Ông

ra mắt Giới thiệu khả năng truy cập obatambeienwasirherbal.com English obatambeienwasirherbal.com University Press thống trị Sự chấp thuận bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng cha Lan Tiếng cha Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語