TRUYỀN THAM SỐ QUA URL PHP

Việc gửi thông tin cần xử lý từ bạn dùng (phía client) lên VPS không thể thiếu vào trang web động với Php.

Bạn đang xem: Truyền tham số qua url php

Với Php nhị cách làm chính để làm công bài toán đó chính là POST và GET.

PHƯƠNG THỨC POST

Dưới đây form dùng gửi lên VPS 2 thông tin fullname, email lên hệ thống qua cách thức POST

            Truyền dữ liệu bởi phương thức POST                
            Name:
            E-mail:
                   
     

Trong đó:

Form: method = "POST " Action: File xử lý dữ liệu (xuly.php). Nếu không knhị báo nó xử lý tại tệp tin hiện hành. Input type text: name="fullname" Input type email: name="email" 

Cách rước tài liệu thông qua cách tiến hành POST

Sử dụng mảng hệ thống $_POST để lấy tài liệu truyền lên theo cách thức POST Cách lấy từng thành phần vào $_POST hoàn toàn áp dụng cách làm với mảng (vì $_POST chính là một mảng) "; print_r($_POST); emang lại ""; print_r($_POST<"fullname">); print_r($_POST<"email">); ?>

PHƯƠNG THỨC GET

Ngoài phương thức POST thì GET là cách thức hay được sử dụng nhằm truyền dữ liệu lên VPS Việc thao tác hoàn toàn như là cùng với phương thức POST Method được áp dụng chính là GET (method="GET")             Truyền dữ liệu bằng cách tiến hành GET                             Name:
            E-mail:
                        Cách đem dữ liệu thông qua thủ tục GET Sử dụng mảng khối hệ thống $_GET để đưa dữ liệu Các thao tác hoàn toàn giống như với $_POST lúc gửi dữ liệu với phương thức GET các thông tin được gửi lên đường link thông qua cấu trúc key=value và liên kết cùng nhau bằng ký ‘&' "; print_r($_GET); echo ""; print_r($_GET<"fullname">); print_r($_GET<"email">); ?>

Lấy thông tin trường đoản cú URL qua $_GET

Một điểm khôn cùng quan trọng đặc biệt trở nên khối hệ thống get chuyên để lấy dữ liệu tự URL

obatambeienwasirherbal.com?mod=course&view=main Chuổi các tyêu thích số bắt đầu sau dấu ? Và các cặp thông tin ở dạng key=value và kết nối với nhau vì chưng ký từ bỏ & Đây là một áp dụng rất hay của $_GET giúp chúng ta xây dựng và lấy tài liệu từ Url

KHI NÀO SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC GET

Lúc sử dụng cách thức GET tài liệu truyền lên verver được public các tín đồ gần như nhìn thấy, đông đảo thay đổi truyền lên VPS được hiển thị ngay lập tức trên url.

Xem thêm: Dhcp Là Gì ? Tìm Hiểu Về Dhcp? Dhcp Server Là Gì

Đối cùng với cách làm GET số lượng thông tin gửi được được giới hạn(2000 ký tự). Tuy nhiên các thông tin được truyền trên Url có tác dụng mang lại bookmark, giỏi đến Seo web.

KHI NÀO SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC POST

Những thông tin truyền qua cách làm POST thì không gần như bạn khác không thể nhìn thấy và nó không số lượng giới hạn số lượng thông tin truyền lên server. Ngoài ra POST hỗ trợ sinh hoạt cách làm upload tệp tin lên server

BÀI TẬP 

1.Sử dụng thủ tục POST để lấy thông tin tự khung singin bao gồm có các trường: username(text), password(password)

2.Tạo  liên kết có url có các tmê mệt số: thủ thuật, controller, view sau đó thực hiện cách thức GET mang các tmê man số xuống và in ra màn hình

Danh mục