CÁCH XÂY DỰNG TRANG WEB PHP MẪU, CÁCH XÂY DỰNG TRANG WEB PHP ĐƠN GIẢN

Bài viết phía dẫn các bạn từng cách thiết kết một trang web đa ngôn từ bằng xây dựng PHP. Kèm code PHP mẫu mã cho các bạn tham khảo


Để tạo thành một trang web đa ngôn ngữ rất dễ thực hiện. Những trang web đa ngôn ngữ được áp dụng để tăng lượng người tiêu dùng được cung ứng cho một trang web. Cung ứng đa ngôn ngữ rất có thể được triển khai theo vô số cách khác nhau.

Bạn đang xem: Cách xây dựng trang web php mẫu, cách xây dựng trang web php Đơn giản

Chúng ta có thể có các trang trùng lặp với một nội dung trong những ngôn ngữ được yêu thương cầu.Chúng ta có thể thêm thông số kỹ thuật ngôn ngữ (bản địa hóa) để biến hóa văn bản trong một ngôn từ khác.

Bản thân bản thân thì say đắm đi với tùy lựa chọn thứ nhị hơn. Vậy vì coppy các trang, hãy để sở hữu một kết cấu trang chung và điền văn bản dựa trên ngôn từ được chọn bằng phương pháp kéo nội dung cụ thể của ngữ điệu từ các tệp lang (ngôn ngữ) và đại lý dữ liệu.

Trong khuyên bảo này, chúng ta sẽ tạo ra một trang đa ngôn ngữ hiển thị cả dữ liệu tĩnh và dữ liệu động. Dữ liệu tĩnh được chuyển đổi trong đại lý ngôn ngữ bằng cách sử dụng tệp cấu hình ngôn ngữ tương ứng. Tài liệu động được cai quản bởi các cột cơ sở tài liệu có tiền tố mã ngôn ngữ. Bản thân sẽ làm cho ví dụ về website hỗ trợ đa ngôn ngữ với hai ngôn từ tiếng Anh cùng tiếng Việt. Vày vậy, cơ sở tài liệu column_name sẽ là en_column_name vi_column_name.

Trang HTML đa ngôn ngữ

Trang HTML này cất một title hiển thị tiêu đề và các liên kết ‘English‘, ‘Tiếng Việt‘ để chuyển đổi ngôn ngữ giữa tiếng Anh và tiếng Việt tương ứng. Quanh đó ra, trang này sẽ hiển thị tài liệu động từ cửa hàng dữ liệu. Tổng thể nội dung của trang này bao gồm nhãn tĩnh và hiệu quả cơ sở tài liệu động đang được thay đổi dựa trên ngôn từ đã chọn.


Ví dụ
style="color:#ff9900;" >English | style="color:#ff9900;" >Tiếng Việt
$v){?>

Thay đổi văn bản Trang bởi PHP, dựa trên Ngôn ngữ

Trong ví dụ như này, nó tất cả hai loại dữ liệu. Một là văn phiên bản tĩnh trong HTML như title hoặc thông báo không có kết quả. Khác là dữ liệu động đọc từ cơ sở dữ liệu. Trong phần này, họ sẽ thấy mã để biến hóa hai loại dữ liệu này dựa trên ngôn ngữ đã chọn.

Xem thêm: php set cookie domain

Khi nhấp vào liên kết ngôn ngữ, tôi đưa mã ngôn ngữ đã lựa chọn trong Chuỗi tầm nã vấn. Tôi vẫn tạo các tệp cấu hình ngôn ngữ (bản địa hóa) đến tiếng Anh cùng tiếng Việt (lang.en.php, lang.vi.php), cất mảng văn phiên bản được sử dụng trong HTML. Dựa trên ngôn từ đã chọn, tệp cấu hình phù hợp sẽ được đưa vào để đưa văn bạn dạng bằng ngữ điệu đã chọn.


Ví dụ

...
...
Trong mã PHP, chúng tôi kết nối cơ sở dữ liệu và tìm nạp kết quả. Cơ sở dữ liệu chứa hai các loại tiêu đề và biểu đạt thông tin. Tôi có các cột riêng nhằm lưu trữ tin tức bằng những ngôn ngữ.

Cấu trúc bảng như sau:

*

Phần này của lấy một ví dụ là để giúp đỡ bạn hiểu, làm cầm nào để nội địa hóa bởi cơ sở dữ liệu.

Tên cột được tiền tố vì chưng mã ngôn từ en_ vi_ để giữ trữ tin tức bằng tiếng Anh cùng tiếng Việt. Vào mã PHP, chúng tôi sử dụng mã ngữ điệu đã lựa chọn để cấp dưỡng đó với tiêu đề và bộc lộ để hiển thị câu chữ bằng ngữ điệu phù hợp.