To some extent là gì

Written by Ptran . Published on 16 Tháng 8 2012. Posted in General English. Lượt xem: 9849

Gửi Thư điện tử bài xích này


 Công nghiệp ban bố đang cùng sẽ là 1 trong chọn lựa nghề nghiệp lôi cuốn so với đa số chúng ta tphải chăng. Tìm hiểu triển vọng về nghề này trên Úc và học tập một số phương pháp biểu đạt trong giờ đồng hồ Anh thông qua đoạn hội thoại bên dưới.

Bạn đang xem: To some extent là gì

Dave sầu Bowley là chuyên gia support technology báo cáo tại Melbourne. Chuim ngành của anh ý là kiến thiết và thiết kế khối hệ thống công nghệ thông tin. Anh gồm bằng kỹ sư về Công nghệ tin tức cùng dịch vụ thương mại trường đoản cú Đại học tập Monash với thao tác làm việc trong nghề này hơn chục năm vừa qua.

Anh cho thấy thêm ngành công nghệ công bố tại nước Australia trở nên tân tiến chậm lại đôi chút vào thời hạn qua mặc dù vẫn còn không ít thời cơ câu hỏi làm cho trên đây. Anh khuyên ổn các bạn ttốt ước ao thao tác làm việc trong lĩnh vực này là đề nghị thông thạo nghệ thuật, tuy nhiên kỹ năng giao tiếp không kém phần đặc biệt.

*

Dave Bowley

WORKING AS AN IT CONSULTANT IN AUSTRALIA

Working in the Information Technology industry has been an attractive sầu career choice for many young people for years. So what does it take khổng lồ become an IT consultant in Australia?

Dave sầu Bowley from Melbourne is a senior IT consultant specialising in programming và IT system thiết kế. He has a Bachelor"s degree in IT and Business from Monash University and has been working in the IT industry for more than a decade.

He says that the IT industry in Australia has quietened down a bit in recent times, but there are still a lot of opportunities out there. His top advice for young people who want khổng lồ break inlớn the industry is that technical skills might be crucial, but communication skills are also very important.

DAVE BOWLEY: I’m an IT consultant, so I get khổng lồ do quite a few roles. So those roles could be anything from computer programming to lớn designing IT systems, to lớn IT tư vấn khổng lồ writing documentation, it really depends on who the client is and what I’m required to lớn vì chưng.

LILY YAN: So why did you choose to get into lớn this industry at (in) the first place? Why did you choose lớn study IT?

DAVE BOWLEY: I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There was a lot of opportunities in IT, relatively good money as well, và fairly easy to lớn vì chưng as well for someone who has been brought up on computers. So, yeah, it was an easy choice, I think.

LILY YAN: So what vị you think of the IT industry now, as it is, compared lớn, lượt thích, a few years ago when you started?

DAVE BOWLEY: It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative sầu as it used to lớn be. But the money is still good in the industry, so, yeah, it’s still a good place khổng lồ be.

LILY YAN: Is that a difficult industry to lớn get in(to) now, like is it getting really competitive, lượt thích you need lớn have sầu really high qualifications & good experience, or, is that still a lot of opportunities there?

DAVE BOWLEY: I think there’s still a lot of opportunities there, but you have lớn be lucky khổng lồ a certain extent. But certainly the more you can vày to lớn maximise your chances of getting a good job… lượt thích the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, you know, the more chance you’ll have sầu of getting a good job.

LILY YAN: Interesting you mention about communication skills because many people from overseas, when they choose to lớn study IT, they think because you don’t really need a lot of communication skills or language skills, so they think it’s easier. But you just mentioned these skills, is that actually quite important for someone like you who work(s) in the IT industry?

DAVE BOWLEY: I think it’s not crucial but it’s certainly very highly regarded. A lot of employers will, you know, would prefer lớn choose someone who can communicate well over someone who can’t be presented to a client và can’t really communicate the technical side of what they are doing to lớn, you know, the business side. So they’re certainly very good skills to lớn have

depover on

‘So those roles could be anything from computer programming to designing IT systems, lớn IT support, lớn writing documentation - it really depends on who the client is and what I’m required to bởi.’

Cụm trường đoản cú "depkết thúc on" hay "depend upon" gồm nghĩa nhờ vào vào điều gì.

‘Whether we are having BBQ this weekend or not will depend on the weather.’

‘I will depkết thúc on you lớn wake me up tomorrow morning.

Xem thêm: Tải Game Mario Run - ‎Super Mario Run On The App Store

burgeon

‘I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There were a lot of opportunities in IT.’

Động từ bỏ ‘burgeon’ bao gồm nghĩa trở nên tân tiến với vận tốc nkhô hanh. Trong ví dụ bên trên ‘burgeoning’ được dùng là tính từ bỏ và bao gồm nghĩa tương tự.

bring up

‘Fairly easy to lớn vì as well for someone who has been brought up on computers. Yeah, it was an easy choice, I think.’

Ngữ cồn tự ‘bring up’ tức là nuôi dưỡng, dạy dỗ vào một hoàn cảnh/môi trường thiên nhiên làm sao đó, nhắc, đưa ra, xuất xắc ói nôn. Động trường đoản cú sinh sống thời thừa khứ cùng quá khđọng ngừng của ‘bring’ là ‘brought’.

‘She brought up her little sister after their parents died.’

‘When he brought up the discrimination issue he sparked a heated debate among participants.’

"She"s not well: she brought up her dinner."

Danh từ bỏ ‘upbringing’ Tức là sự nuôi dưỡng, giáo dục.

‘He had a very strict Catholic upbringing."

quieten down

‘It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used to lớn be.’

Cụm tự "quieten down" có nghĩa là làm điều gì xuất xắc vật gì trsinh sống đề nghị lặng im. Động tự ‘quieten’ có nghĩa gần giống cùng với ‘quiet’nhằm chỉ hành động làm êm, làm cho vơi, nín , vuốt ve.

‘Quieten’ khi là ngoại cồn trường đoản cú, đi cùng với xẻ ngữ tức là làm cái gì/ thứ gì yên lặng.

"Please quieten down your baby, she"s disturbing my cats."

lúc là nội cồn trường đoản cú, không có bửa ngữ đi thuộc, ‘quieten’Tức là làm cái gì, ai kia bình tâm hơn, yên ắng hơn.

"He quietened down after being comforted by his friends."

Chú ý vào tiếng Anh Mỹ, "quiet down" được dùng thịnh hành rộng "quieten down".

lucrative

"It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative sầu as it used to be.’

Tính tự ‘lucrative’ Có nghĩa là có ích nhuận hấp dẫn, phệ bở.

‘It’s a lucrative sầu business.’

to lớn a certain extent

‘But you have khổng lồ be lucky lớn a certain extent.’

‘To a certain extent’ Tức là ở 1 mức độ như thế nào kia. Một số phương pháp biểu đạt tựa như là "lớn some extent", "to some degree" hay "to a degree".

‘It’s true khổng lồ a certain extent, but we need to lớn look at the big picture as well.’

"I accept what you say khổng lồ a degree, but I think it"s more complicated than that."

Cũng cùng với cấu trúc giống như bạn có thể nói ‘to lớn a large extent’ giỏi "to lớn a large degree" cùng với nghĩa quan sát rộng hơn, tại mức độ to hơn.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Các Loại Ung Thư Các Loại Ung Thư Thường Gặp Ở Người Trẻ Tuổi

‘To a large extent, I am responsible for what happened today.’

maximise

‘But certainly the more you can vày lớn maximise your chances of getting a good job, like the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, the more chance you have sầu of getting a good job.‘

Nội đụng trường đoản cú ‘maximise’ tức là cải tiến và phát triển tại mức buổi tối nhiều.

‘Going to lớn a good university should maximise your chances of getting a good job.’

"Practising every day will maximise your ability khổng lồ remember your English vocab."


Chuyên mục: Hỏi Đáp