Tìm ký tự trong chuỗi php

Việc xử trí chuỗi trong PHPhường vô cùng quan trọng đặc biệt do dữ liệu hiển thị trên website luôn luôn luôn sinh sống dạng chuỗi, chính vì như thế nếu như bạn nắm vững cùng cách xử lý thuần thục thì để giúp đỡ bạn không nhiều tốn sức lực lao động với thời hạn rộng cơ mà website chạy lại nhanh nữa. Và bên dưới trên đây tôi đang liệt kê các hàm cách xử trí chuỗi vào php thường dùng thường dùng tuyệt nhất, tuy vậy bọn họ bắt buộc đọc một trong những quy tắc vào chuỗi trước vẫn.Quý Khách vẫn xem: Tìm cam kết trường đoản cú trong chuỗi php

1. Quy tắc vào chuỗi

Nếu chuỗi được đặt trong vết nháy knghiền ""thì những ký từ bỏ nháy knghiền " bên trong chuỗi yêu cầu thêm dấu gạch ốp chéo đằng trước nó.

Bạn đang xem: Tìm ký tự trong chuỗi php

Ví dụ:

Bài viết được đăng tại obatambeienwasirherbal.com

eđến "Nam nói"Cậu ấy sẽ nạp năng lượng tối" ";

Nếu chuối được đặt vào dấu nháy kxay thì trong chuỗi ta hoàn toàn có thể truyền trở thành vào cơ mà không nên dùng phép nối chuỗi.

Ví dụ:

$str = "đang ăn uống tối";emang lại "Nam nói"Cậu ấy $str" ";

Nếu chuỗi được đặt trong vệt nháy solo ""thì các cam kết từ nháy 1-1 " bên trong chuỗi buộc phải thêm vết gạch ốp chéo cánh đằng trước nó.

Ví dụ:

emang đến "obatambeienwasirherbal.com"s a trang web learning online";

2. Các hàm giải pháp xử lý chuỗi tuyệt sử dụng

Sau đấy là các hàm chúng ta thường được sử dụng để giải pháp xử lý chuỗi trong PHP.

addcslashes ($str, $char_list)

Hàm này sẽ thêm vệt gạch chéo cánh () đằng trước phần nhiều cam kết trường đoản cú trong chuỗi $str cơ mà ta liệt kê sinh sống $char_menu.

// a..z là có những đàng hoàng a => zemang đến (addcslashes("obatambeienwasirherbal.com obatambeienwasirherbal.com", "a..z"));// kết quả: f ee u s. e echo ""; // a..zA..Z là có các thong dong a => z với A => Zeđến (addcslashes("obatambeienwasirherbal.com obatambeienwasirherbal.com", "a..zA..Z"));

addslashes ( $str )

Hàm này sẽ thêm vết gách chéo cánh trước gần như ký từ (‘, “, ) trong chuỗi $str.

eđến addslashes ("obatambeienwasirherbal.com"s a trang web learning online");// Kết quả là obatambeienwasirherbal.com"s a website learning online

stripslashes ($str)

Hàm này ngược cùng với hàm addslashes, nó xóa những cam kết tự vào chuỗi $str.

emang lại stripslashes("Mot so mê say "xu ly chuoi" vào PHP");// Kết trái Mot so si mê "xu ly chuoi" vào PHP

crc32 ( $str )

Hàm này đã đưa chuỗi $str thành một hàng số nguyên ổn (có thể âm hoặc dương tùy theo hệ điều hành).

emang lại crc32 ("obatambeienwasirherbal.com");// kết quả: -838644060

explode ( $delimiter , $string)

Hàm này sẽ chuyển một chuỗi $string thành một mảng các thành phần cùng với cam kết từ bỏ bóc mảng là $delimiter.

// Chuỗi cần chuyển$str = "obatambeienwasirherbal.com is a trang web miễn phí for you"; // Mỗi khoảng trắng vẫn là 1 phần tử vào mảngvar_dump(explode(" ", $str)); /*Kết quảarray 0 => "obatambeienwasirherbal.com", 1 => "is", 2 => "a" , 3 => "website", 4 => "free", 5 => "for" , 6 => "you" */

implode($delimiter, $piecesarray);

Hàm này ngược cùng với hàm explode, nó chuyển một mảng$piecesarray thành chuỗi và mỗi phần tử biện pháp nhau bởi vì chuỗi $delimiter

emang lại implode(" ", array( "obatambeienwasirherbal.com", "xin", "chào", "các", "bạn"));// kêt trái là obatambeienwasirherbal.com xin xin chào những bạn

ord ( $string )

Hàm này trả về mã ASCII của ký kết tự thứ nhất trong chuỗi $string.

emang đến ord ("Ab");// kết quả: 65

strlen($string)

Hàm này đếm số ký kết trường đoản cú của chuỗi $string.

emang lại strlen("obatambeienwasirherbal.com");// kết quả: 12

str_word_count($str)

Hàm này trả về số từ trong chuỗi $str.

emang lại str_word_count("obatambeienwasirherbal.com xin kính chào các bạn");// công dụng là 5

str_repeat( $str, int $n )

eđến str_repeat( "Hello", 5 );// Kết quả là HelloHelloHelloHelloHello

str_replace( $chuoi_tlặng, $chuoi_thay_the, $chuoi_nguon )

Hàm này tìm kiếm tìm cùng thay thế sửa chữa chuỗi.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Nhận Ra Một Cô Gái Yêu Bạn Thật Lòng? 20 Dấu Hiệu Nàng Yêu Bạn

$str = "obatambeienwasirherbal.com Xin Chào Các Bạn";$str = str_replace( "obatambeienwasirherbal.com", "obatambeienwasirherbal.com", $str );echo $str; // công dụng là obatambeienwasirherbal.com Xin Chào Các Bạn

Để sửa chữa thay thế những chuỗi ta có thể cần sử dụng mảng để truyền vào

$str = "obatambeienwasirherbal.com Xin Chào Các Bạn";$str = str_replace( array("obatambeienwasirherbal.com", "Xin Chào"), array("obatambeienwasirherbal.com", "Hello"), $str );echo $str; // hiệu quả là obatambeienwasirherbal.com Hello Các Bạn

md5( $str)

Hàm này mã hóa chuỗi thành một hàng 32 ký kết trường đoản cú (mã hóa md5).

eđến md5("obatambeienwasirherbal.com");// Kết quả: 83617175fd8cf470d4af657a28def98e

sha1($string)

Hàm này mã hóa chuỗi thành một dãy 40 ký từ bỏ (mã hóa sha1)

emang lại sha1("obatambeienwasirherbal.com");// hiệu quả 8d9fa09de2e997d8fbb544326b84d1f894cd3ca3

htmlentities($str)

Hàm này gửi các thể html trong chuỗi $str sang trọng dạng thực thể của chúng (html vẫn ko còn tính năng đề xuất chúng ta cũng có thể etạo ra mặt ngoài).

eđến htmlentities("obatambeienwasirherbal.com");// Kết trái obatambeienwasirherbal.com

html_entity_decode($string)

Ngược lại với htmlentities, hàm này đưa ngược những ký từ bỏ dạng thực thể HTML sang trọng dạng cam kết trường đoản cú của bọn chúng.

$str = htmlentities("obatambeienwasirherbal.com"); eđến "Entity: " . $str . "";emang lại "Decode: " . html_entity_decode($str);

htmlspecialchars( $string)

Tương trường đoản cú như htmlentities.

htmlspecialchars_decode($string)

Tương từ nlỗi html_entity_decode.

strip_tags( $string, $allow_tags )

Hàm này bỏ các thẻ html trong chuỗi $string được knhị báo sống $allow_tags.

echo strip_tags("obatambeienwasirherbal.com", "b");

substr( $string, $start, $length )

Hàm này rước một chuỗi bé bên trong chuỗi $str ban đầu từ ký trường đoản cú sản phẩm công nghệ $start và chiều dài $length.

echo substr( "obatambeienwasirherbal.com", 0, 8);// Kết trái obatambeienwasirherbal.com

strstr( $string, $ky_tu_cho_truoc )

Tách một chuỗi bắt đầu tự $ky_tu_cho_truoc cho tới không còn chuỗi.

emang lại strstr("obatambeienwasirherbal.com Xin Chào", "Xin");// Kết quả: Xin Chào

strpos($str, $chuoi_tim )

Tìm vị trí của chuỗi $chuoi_tlặng trong chuỗi $str, tác dụng trả về false ví như không kiếm thấy.

emang lại strpos("obatambeienwasirherbal.com xin chào những bạn", "chào");// tác dụng 13

strtolower($str);

Chuyển tất cả những ký từ chuỗi $str thanh lịch chữ thường

strtoupper($string );

Chuyển tất cả các ký kết từ bỏ chuỗi $str quý phái chữ hoa

ucfirst( $string )

Chuyển ký kết trường đoản cú thứ nhất chuỗi $string sang chữ hoa

ucfirst( $string )

Chuyển ký trường đoản cú thứ nhất trong chuỗi $string sang chữ thường

ucwords( $string )

Chulặng từ bỏ trước tiên trong chuỗi $string quý phái chữ hoa

trim($string, $ky_tu);

Xóa cam kết tự $ky_tu nằm ở đầu với cuối chuỗi $str, trường hợp ta không nhập $ky_tu thì khoác định nó phát âm là xóa khoảng chừng trắng.

echo trim(" obatambeienwasirherbal.com ");// kết quả: "obatambeienwasirherbal.com" emang lại trim("obatambeienwasirherbal.comh");// kết quả: "obatambeienwasirherbal.com"

ltrim($string, $ky_tu);

Tương tự nlỗi tryên ổn nhưng mà chỉ xóa bên trái

rtrim($string, $ky_tu)

Tương từ bỏ nlỗi trlặng mà lại chỉ xóa mặt phải

nl2br($string)

Chuyển những ký tự xuống loại “ ” thành thẻ

json_decode($json, $is_array)

Dùng nhằm chuyển chuỗi dạng JSON quý phái những đối tượng người tiêu dùng mảng hoặc object. Nếu $is_array có mức giá trị false thì hàm vẫn gửi một chuỗi $json thành một Class (object), trở lại nếu như $is_array có giá trị true thì vẫn đưa chuỗi $json thành một mảng.

json_encode($array_or_object)

Chuyển một mảng hoặc mội đối tượng người tiêu dùng (classs) thanh lịch chuỗi dạng JSON

3. Lời kết

Tôi tất yêu liệt kê kết những hàm giải pháp xử lý chuỗi vào php được bởi vì bạn dạng thân tôi cũng không biết không còn, đề nghị tôi chỉ liệt kê những hàm hay được sử dụng thôi, trường hợp những bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm những hàm giải pháp xử lý chuỗi có thể vào đây để xem thêm. Bài tiếp sau ta sẽ tìm hiểu các hàm xử lý mảng vào php

Bình luận đã đóng, ví như tất cả thắc mắc hãy đặt thắc mắc tại hoicode.com để admin trả lời.

Bài sau Bài tiếp

DANH SÁCH BÀI HỌC

Lý ttiết Xử lý Form Những bài tập Danh sách chủ thể
MÃ GIẢM GIÁ
Unica 50% Lấy Mã
TinoHost 30% Lấy Mã
INET 30% Lấy Mã

Liên hệ

Mã sút giá

Khóa học

Giới thiệu

Admin Cường, thống trị chính của trang web.

2020 - obatambeienwasirherbal.com. All Right Reserved Theme GoodNews, nền tảng gốc rễ Codeigniter, VPS cài tại Tinohost