Thuộc tính Đa trị là gì tin học 12, thuộc tính Đa trị là gì

Mô hình dữ liệu quan hệ bao tất cả một hoặc các quan hệ (Relation). Thực thể và thuộc tính trong mô hình ERD biến chuyển quan hệ với thuộc tính của quan tiền hệ. Mối kết hợp sẽ phát triển thành khoá ngoại.Bạn đã xem: thuộc tính đa trị là gì

Ví dụ: MON_HOC (MaMon, TenMon, SoTinChi)

Đang xem: thuộc tính nhiều trị là gì

Bạn đang xem: thuộc tính nhiều trị là gì

Bạn đang xem: Thuộc tính Đa trị là gì tin học 12, thuộc tính Đa trị là gì

*

Mô hình dữ liệu quan hệ –Qui ước ký kết hiệu

Quan hệ: dùng các ký từ bỏ in hoa Q, R, S.Quan hệ Q tất cả tập nằm trong tính A1,A2,..,An: Q(A1,A2,..,An)

Mô hình dữ liệu quan hệ – định nghĩa khoá trên những hệ quản trị CSDL

Khoá thiết yếu (Primary Key)

X được hotline là khoá chủ yếu của quan hệ nam nữ Q nếu cực hiếm trên X rõ ràng giữa những bộ.Mỗi tình dục chỉ được khai báo một khoá chính

Khoá nước ngoài (Foreign Key)

X được call là khoá ngoại của R nếu X là ở trong tính của R cùng X là khoá chủ yếu của Q.Tên trực thuộc tính bên trên khóa ngoại với khóa chính hoàn toàn có thể khác nhau


*

Quy tắc thay đổi ERD sang mô hình dữ liệu quan tiền hệ

Tập thực thể

Mỗi thực thể đưa thành một quan lại hệ cùng tên và danh sách thuộc tính.Thuộc tính khoá trở thành khoá bao gồm của quan hệ giới tính Ví dụ chuyển tập thực thể


Xem thêm:

*

Mối kết hợp 1 – 1

Thuộc tính khoá vị trí này làm khoá ngoại vị trí kia hoặc ngược lại. Dưới làví dụ chuyển mối phối kết hợp 1 – 1


*

*

Mối kết hợp N – N

Chuyển thànhquan hệ mới bao gồm khoá thiết yếu gồm 2 nằm trong tính khoá của 2 quan tiền hệ; thuộc tính mối phối kết hợp (nếu có) trở thành thuộc tính của quan hệ mới.Ví dụ

Mối phối kết hợp 3 ngôi (Ba thực thể thâm nhập vào côn trùng kết hợp)

Chuyển thành quan hệ mới, gồm khoá chính gồm 3 thuộc tính khoá của 3 thực thể gia nhập mối kết hợp. Thuộc tính mối phối hợp (nếu có) biến thuộc tính của quan hệ nam nữ mới.Ví dụ

Thuộc tính nhiều trị (Thuộc tính có rất nhiều giá trị cho một thể hiện)

Chuyển thành quan hệ mới bao gồm khoá chủ yếu gồm nằm trong tính đa trị cùng thuộc tính khoá của thực thể. Sau khi chuyển thành tình dục mới, nằm trong tính đa trị sẽ mất tích khỏi thực thể cũ. Ví dụ

Yêu cầu: Xác định phiên bản số và thực hiện chuyển sang mô hình dữ liệu quan hệ

Tổng kết bài xích học mô hình dữ liệu quan hệ

Mô hình dữ liệu quan hệ và các thành phần của nó Quy tắc chuyển quy mô thực thể phối hợp sang quy mô dữ liệu quan lại hệ

Tập thực thểMối phối hợp 1 – 1Mối phối kết hợp 1 – NMối kết hợp N – NMối phối kết hợp 3 ngôiThuộc tính nhiều trị

Mô hình dữ liệu quan hệ – bài tập thực hành

Bài thực hành số 1: Cho mô hình thực thể phối kết hợp sau

Yêu cầu: đưa ERD sang mô hình dữ liệu quan lại hệ

Bài thực hành thực tế số 2: phụ thuộc vào mẫu hoá đơn bán sản phẩm hãy thiết kế mô hình dữ liệu quan hệ

Trong đó:Số hoá đơn xác định được ngày tạo ra lập;Mã khách hàng hàng xác minh được tên khách hàng hàng, địa chỉ;Mã hàng khẳng định được tên hàng hoá, đơn vị tính, 1-1 giá số lượng

Bài thực hành thực tế số 3: xây dựng mô hình dữ liệu quan hệ nhờ vào mẫu phiếu mượn sách trong thư viện.

Trong đó: Số phiếu xác minh được ngày mượn; Mã sinh viên xác định được tên sinh viên, mã lớp; Mã sách xác định được tên sách, bên xuất bản, ghi chú

Đăng cam kết nhận TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN tự ADMIN

Họ cùng tên (Bắt buộc nhập)

email (Bắt buộc nhập)

Số điện thoại cảm ứng thông minh (Bắt buộc nhập)

chúng ta cần hỗ trợ về (Bắt buộc chọn) —Source code những bài labEbookVề các khóa họcTư vấn về chăm môn, hướng nghiệp, câu hỏi làm

Đăng ký kết nhận TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN trường đoản cú ADMIN

Họ với tên (Bắt buộc nhập)

email (Bắt buộc nhập)

Số điện thoại (Bắt buộc nhập)

các bạn cần hỗ trợ về (Bắt buộc chọn) —Source code những bài labEbookVề các khóa họcTư vấn về chuyên môn, phía nghiệp, bài toán làm