Lập Trình Hướng Đối Tượng Oop Với Php

3. Accessing from classes:

self: refers to the current classparent: refers khổng lồ the immediate ancestorthis: refers to current object

4. Creating an Object

*

5. Accessing Attributes & Methods

$object->attribute_name$object->method_name()

6. Static and constant class members

static thành viên cannot use this to lớn access static members but they can use selfconstant member: value cannot be changed

7. Cloning Object

$a = new SomeClass();$b = $aChanging $a attributes’ value also make$b attributes changing --> need Cloning

*
Example:
*


Bạn đang xem: Lập trình hướng đối tượng oop với php

phân tách sẻ bài viết với bằng hữu nữa nhé!
facebook google plus twitter
phản hồi
*

comment.user.name
comment.updated_at
Xoá bình luận
vứt hay tuyệt
comment.like_count

comment_error
Hủy

Hiển thị thử

Chỉnh sửa


DInh vào Thang


5 bài bác viết.
0 fan follow
obatambeienwasirherbal.com
userFollowed ? "Following" : "Follow"
thuộc một tác giả

3 1
một số trong những hàm cơ bản của B tree
B tree
1. Khởi tạo nên thư viện B tree: int btinit(void) 2. Tạo thành file B tree: BTA btcrt(char fid, int nkeys, int shared) fid: tên file nkeys: con số khó...
DInh trong Thang viết 7 thời gian trước
3 1

3 0
1.2 Active network
network sdn active network
Vậy active network là gì? Động lực thúc đẩy cũng giống như công cụ cung ứng cho nó? Active network hiện tại tại như thế nào? sau này của active network là gì...
DInh trong Thang viết sát 7 năm kia
3 0

Xem thêm: 【Bật Mí】 Top 5+ Điện Thoại Livestream Đẹp, Nhờ Tư Vấn Mua Điện Thoại Để Live Stream


1 0
Mysqli memo
TIL
1. Example (Ảnh) 2. Mysqli_connect This function is an alias of: mysqli::__construct() 3.mysqli::__construct a. Mô tả tìm kiếm Object oriented s...
DInh vào Thang viết hơn 5 năm trước
1 0
1 5
fCC: Technical Documentation Page
TIL
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise & I want to lớn come here khổng lồ lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 4 năm trước
1 5
4 0
Spring JPA fetch thử nghiệm
TIL spring spring boot spring jpa fetch
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết rộng 3 năm trước
4 0
25 1
áp dụng toán tử XOR
TIL
Toán tử XOR tất cả tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, tất cả thể setup bài toán sau với độ phức hợp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết rộng 5 năm trước
25 1
like_count

obatambeienwasirherbal.com


comment_count

bình luận


liked ? "Đã obatambeienwasirherbal.com" : "obatambeienwasirherbal.com"
userFollowed ? "Following" : "Follow"

DInh vào Thang


5 bài xích viết. 0 bạn follow

Đầu mục nội dung bài viết


vẫn còn đó nữa! x

obatambeienwasirherbal.com vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ thể thú vị chờ các bạn khám phá!

mày mò Đăng nhập
Điều khoản phản hồi Yêu ước fanpage facebook