Thai nhi 37 tuần, sự phát triển của bé, thay đổi ở cơ thể mẹ và những lời khuyên cần thiết