Tạo form đăng ký thành viên bằng php

Khi thành lập một trang web rượu cồn như những trang thương thơm mại năng lượng điện tử, shop bán hàng thì tác dụng đăng ký, singin không thể không có. Bài viết dưới đây mình đang lí giải giải pháp tạo ra Form đăng ký bằng PHPhường & MySQL nhằm tạo thành viên cực kỳ dễ dàng.

Bạn đang xem: Tạo form đăng ký thành viên bằng php


Để hoạt động tốt trước tiên bạn phải thiết đặt XAMPP khởi rượu cồn lên chạy thử test xem PHP đã chạy không nhé!

Tiếp theo vào thỏng mục htdocs các bạn sinh sản một file tên là dangky. Trong thỏng mục ĐK bạn sẽ tạo thành 3 file thương hiệu là register.php (Nhập thông tin), file xuly.php (Kết nối với Database) và style.css

Cách 1: Tạo cửa hàng dữ liệu để ghi thông tin

Dán http://localhost/phpmyadmin/ lên trình duyệt

Tạo một Database mang tên là data  chọn utf8_general_ci tiếp đến nhấp Create


Xong bạn nhấp data chọn tab Squốc lộ dán code sau vào

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `member` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `username` varchar(15) NOT NULL, `password` varchar(50) NOT NULL, `phone` varchar(15) NOT NULL, `email` varchar(100) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci AUTO_INCREMENT=1 ;
*

Cách 2: Copy đoạn code sau bỏ vào register.phpĐăng cam kết thành viênUsername: <đầu vào type="text" name="username" value="" required>

Password:

Email:

Phone:

<đầu vào type="submit" name="dangky" value="Đăng Ký"/>
Tạo Form đăng ký cùng với các trường:

User: Tên đăng nhậpPassword: Mật khẩuEmailPhone

Bước 3: Tiếp theo tạo file xuly.php kết nối cho tới Database nhằm ghi tài liệu thành viên

header("Content-Type: text/html; charset=utf-8"); // Kết nối đại lý dữ liệu
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "data") or die ("Lỗi kết nối"); mysqli_set_charset($conn, "utf8"); // Dùng ismix để kiểm tra Form
if(isset($_POST<"dangky">))
if (empty($email))
if (empty($phone))
if (empty($password)) // Kiểm tra username hoặc gmail tất cả bị trùng giỏi không
$sql = "SELECT * FROM thành viên WHERE username = "$username" OR tin nhắn = "$email""; // Thực thi câu tầm nã vấn
$result = mysqli_query($conn, $sql); // Nếu hiệu quả trả về lớn hơn 1 thì tức là username hoặc tin nhắn đã mãi sau trong CSDL
if (mysqli_num_rows($result) > 0)

else
else
}
}
?>

Ở đoạn

$conn = mysqli_connect(‘localhost’, ‘root’, ”, ‘data ‘) or die (‘Lỗi kết nối’);mysqli_set_charset($conn, “utf8”);

Thì data đó là Database bạn sản xuất trên http://localhost/phpmyadmin

Bước 4: Thêm CSS cùng với tệp tin style.css nhằm trang trí Form đẹp hơn

.form .size đầu vào

Cuối cùng chúng ta lưu giữ các file và truy cập vào mặt đường dẫn

localhost/dangky/register.php

Để kiểm tra xem dành được chưa nhé!

Giải thích: khi bạn nhập thông tin vào các ngôi trường trong Form ĐK thì vào file xuly.php hàm isset($_POST<“dangky”>) đã xúc tiến lệnh đánh giá coi người dùng sẽ cliông chồng vào button hay chưa.

Nếu đang nhập không hề thiếu thông tin nó đang soát sổ bởi ĐK if…else cùng cuối cùng ghi thông tin vào cửa hàng dữ liệu bằng lệnh INSERT INTO.

Xem thêm: sửa lỗi cpu over voltage error

Trên đấy là bài viết giải đáp học lập trình php nhằm tạo thành một Form ĐK đơn giản nhất Sau lúc đọc được những thức chuyển động chúng ta có thể thêm những công dụng không giống nữa như là đăng nhập, phần quản lí trị admin..

Sau lúc ĐK member xong chúng ta cũng cần chế tác size đăng nhập PHP nhằm thử nghiệm test xem mình triển khai thành công xuất sắc không.