Tạo File Txt Php, Bài 17: Các Hàm Xử Lý File Trong Php

Trong bài trước, họ đã làm cho quen với các hàm cách xử lý tệp tin cùng thư mục của PHP. Bài xích này đã tìm hiểu phương thức đọc ghi dữ liệu vào tệp tin bằng PHP.

Bạn đang xem: Tạo file txt php, bài 17: các hàm xử lý file trong php

Tệp tin (file) là nơi tàng trữ dữ liệu trên những thiết bị tàng trữ ngoài (VD: ổ cứng, ổ USB...). Dữ liệu lưu vào tệp tin sẽ không làm biến mất sau lúc tắt thiết bị như vào RAM. Dữ liệu lưu trong tệp tin cũng có thể được lưu trữ vĩnh viễn và tái sử dụng ở những chương trình, ứng dụng khác.

Về cơ bản, cũng giống như trong hầu như các ngữ điệu lập trình, thừa trình thao tác làm việc với tệp tin thường bao gồm 3 tiến trình sau:

Mở tệp tin tiến hành các chuyển động đọc, ghi tài liệu Đóng tệp tin để bảo vệ dữ liệu không xẩy ra hỏng hóc, mất mátChúng ta đang tìm hiểu phương thức xử lý của từng giai đoạn:

1. Mở file.

Để mở một file, chúng ta sử dụng hàm fopen cùng với cú pháp $biếnĐiềuKhiểnFile= fopen("tên file buộc phải mở","chế độ mở").

Chú ý:

Để sáng tỏ việc chúng ta đang mở và làm việc với tệp tin nào, họ cần giữ giàng giá trị trả về từ bỏ hàm fopen(). Thay đổi lưu giá trị này được gọi là biến điều khiển file (file handler). Nếu như tên tệp tin không ghi rõ băng thông thì hàm fopen() vẫn mở file trong thư mục thao tác hiện hành. Bạn có thể ghi rõ đường truyền tới tệp tin nếu như tệp tin không nằm trong thư mục hiện hành. Tham số thứ hai xác định cơ chế mở, hoàn toàn có thể nhận một trong những giá trị tương xứng với các chân thành và ý nghĩa sau:
"r" Mở file để đọc dữ liệu. (mặc định)
"r+" Mở file nhằm đọc với ghi, nhỏ trỏ file sẽ được đặt tại vị trí đầu file
"w" Mở file để ghi dữ liệu. Nếu như file chưa tồn tại, tệp tin mới sẽ tiến hành tạo ra, còn nếu tệp tin đã có sẵn thì dữ liệu sẽ ảnh hưởng xóa rỗng để ghi tài liệu mới
"w+" Mở file nhằm đọc/ghi dữ liệu. Nếu file không tồn tại, tệp tin mới sẽ được tạo ra, còn nếu tệp tin đã bao gồm sẵn thì dữ liệu có khả năng sẽ bị xóa rỗng để ghi tài liệu mới
"x" Chỉ mở để tạo thành file. Nếu file sẽ tồn tại thì sẽ gây lỗi.
"x+" Tạo file nhằm đọc/ghifile. Nếu file đã tồn trên thì sẽ gây nên lỗi.
"a" Mở file và cho phép ghi dữ liệu vào cuối file (không xóa tài liệu cũ). Trường hợp file chưa xuất hiện thì sẽ tạo nên ra file mới.
"a+" Mở file nhằm đọc/ghivà chất nhận được ghi tài liệu vào cuối file (không xóa tài liệu cũ). Ví như file chưa tồn tại thì sẽ tạo ra file mới.

Ví dụ:


2. Ghi dữ liệu vào file

Chúng ta rất có thể ghi dữ liệu vào file trải qua hàm fwrite() cùng với cú pháp:

fwrite($biếnĐiềuKhiển,"giá trị bắt buộc ghi");

Ví dụ:


// Mở tệp tin dslop.txt trong ổ d ở chính sách ghi$file=fopen("d:\dslop.txt","w");//Ghi tài liệu vào filefwrite($file, "Nguyễn Văn Tí");fwrite($file," "); //Ghi ký hiệu xuống loại vào tệp tin để tạo thành dòng mớifwrite($file,"Nguyễn Thị Sửu");?>

3. Đóng file

Để đóng file, chúng ta sử dụng cú phápbiếnĐiềuKhiểnFile.close(). Nếu không đóng file, dữ liệu sẽ không được giữ lại.

Ví dụ đầy đủ về câu hỏi mở file, ghi tài liệu và đóng góp file:


// Mở tệp tin dslop.txt vào ổ d ở chế độ ghi$file=fopen("d:\dslop.txt","w");//Ghi dữ liệu vào filefwrite($file, "Nguyễn Văn Tí");fwrite($file," "); //Ghi ký kết hiệu xuống cái vào tệp tin để tạo nên dòng mớifwrite($file,"Nguyễn Thị Sửu");fclose($file); // Đóng file?>
Bây giờ chúng ta có thể chạy lịch trình và mở tệp tin dslop.txt ở ổ D để xem kết quả.

4. Đọc dữ liệu từ file

Để đọc dữ liệu từ file, bọn họ phải mở tệp tin ở chế độ đọc (r). Sau đó hoàn toàn có thể dùng một số trong những hàm khác biệt của PHPđể đem dữ liệu.

Xem thêm: What Is Php? How To Build A Simple Php Website

a. Đọc dữ liệu theo từng đoạn.

Chúng ta có thể lấy lần lượt từng phần tài liệu trong tệp tin với cú pháp: fread($biếnĐiềuKhiểnFile, x), với x là chiều lâu năm của đoạn tài liệu cần lấy.

Ví dụ, với tài liệu được ghi sinh sống ví dụ trên, chúng ta cũng có thể thực hiện tại lệnh đọc tài liệu như sau:


Sau khi đọc, nhỏ trỏ tinh chỉnh và điều khiển file sẽ tự động hóa nhảy đến vị trí tiếp theo sau khối tài liệu đã lấy. Để đọc cục bộ file, chúng ta cũng có thể dùng vòng lặp while kết hợp với hàm soát sổ xem biến điều khiển và tinh chỉnh đã trỏ mang đến vi trí dứt file chưa (hàm feof($biếnĐiềuKhiển)):


$file=fopen("d:\dslop.txt","r");while (!feof($file))$data=fread($file, 15);echo ($data);fclose($file); // Đóng file

b. Đọc toàn cục dữ liệu của file với trả về mảng các dòng văn bảntrong file.

PHP cho phép đọc tổng thể nội dung file và trả về mảng những dòng văn bản thông qua hàm tệp tin với cú pháp: file(tên_file_cần_đọc).

Ví dụ:


c. Đọc cục bộ dữ liệu của file với trả về một chuỗi chứa tổng thể nội dung file

PHP được cho phép lấy toàn thể nội dung của một file cùng lưu vào một chuỗi văn phiên bản thông qua hàm file_get_contents("đường mang tới file yêu cầu lấy nội dung");

Ví dụ:


Tham khảo thêm các hàm xử trí file tại đây:http://php.net/manual/en/ref.filesystem.php

Chú ý: PHP chất nhận được đọc dữ liệu của các file tự xa, kể cả một website với URL xác định.

Ví dụ:


Bài tập thực hành:

1. Viết chương trình được cho phép người dùng tạo nên một size nhập danh sách những món nạp năng lượng từ bàn phím, gửi tài liệu tới file php và lưu vào file mang tên là monan.txt.

2. Viết công tác đọc danh sách các món nạp năng lượng từ file vẫn lưu ở bài bác tập trên, sắp xếp và hiển thị danh sách các món nạp năng lượng theo vần abc.

3. Bao gồm một file dữ liệu dạng CSV (comma seperated value) cùng với cấu trúc: Mỗi chiếc sẽ bao hàm các tin tức họ tên, email, số điện thoại, số tiền nợ. Các thông tin bên trên được đặt giải pháp nhau bởi vì một vệt phẩy. Ví dụ:

Nguyễn Văn Tí, nvti
gmail.com, 0987654456, 200000

Viết chương trình đọc dữ liệu từ file,tính và in tổng thể nợ của tất cả mọi người.

4. Viết công tác mở trang web https://vnexpress.net với liệt kê ra tiêu đề những bài viết mới trên trang web.