Tạo File Trong Php, Bài 12: Thao Tác Với File Trong Php

Trong dự án công trình thực tế chúng ta hay phải thao tác làm việc với file để tàng trữ ảnh, tệp tin hoặc lưu trữ dữ cache cho website để giúp website chạy cấp tốc hơn. Vì thế những làm việc với file là khôn cùng quan trong trong lập trình. Chính vì vậy trong bài viết này obatambeienwasirherbal.com sẽ lí giải và giới thiệu một số hàm cách xử lý file phổ biến trong PHP


*

1. Mở file

Để mở một tệp tin ta cần sử dụng cú pháp sau: open($path, $option).Trong kia $pathlà băng thông đến file buộc phải mở, $optionlà quyền có thể chấp nhận được thao tác bên trên file.

Bạn đang xem: Tạo file trong php, bài 12: thao tác với file trong php

Ta gồm danh sách các quyền sau:

r: Mở file chỉ để đọc.w: Mở file chỉ nhằm ghi. Xóa đi văn bản cũ hoặc tạo ra file mới nếu tệp tin không tồn tại.a: Mở tệp tin chỉ để ghi.x: tạo file mới chỉ để ghi.r+: Mở file nhằm đọc với ghi.w+: Mở file nhằm đọc và ghi. Xóa đi ngôn từ cũ hoặc tạo nên file mới nếu tệp tin không tồn tại.a+: Mở file để đọc và ghi. Tạo nên file mới nếu file không tồn tại.x+: chế tạo file bắt đầu để đọc và ghi.

Ví dụ:

$path = "demo.txt";$fp =
fopen($path, "r"); // soát sổ file mở thành công khôngif (!$fp) echo "Mở file không thành công";else echo "Mở file thành công";

2. Đọc file

Có 3 biện pháp đọc file thường thì trong PHP đó là đọc từng dòng, gọi từng ký tự và đọc hết file.

Ta dùng hàmfgetc($fp)để gọi theo từng ký tự, cần sử dụng fgets($fp)để gọi theo từng dòng. Đối với gọi từng dòng và phát âm từng cam kết tự ta yêu cầu dùng hàm feof($fp)đặt trongvòng lặp whileđể sau khoản thời gian đọc xong xuôi nó sẽ đưa sang dòng mới hoặc ký tự mới.

Để đọc hết toàn bộ file ta dùng hàm fread($fp, $size), trong các số đó $fplà đối tượng lúc mở tệp tin còn $sizelà form size của file buộc phải đọc. Để lấy size của file đề xuất đọc ta sử dụng hàm filesize($path).

Ví dụ: Đọc tệp tin từng ký kết tự

$fp =
fopen("demo.txt", "r"); // khám nghiệm file mở thành công xuất sắc khôngif (!$fp) echo "Mở tệp tin không thành công";else // Lặp qua từng cam kết tự để đọc while(!feof($fp)) echo fgetc($fp); Ví dụ: Đọc file từng dòng

$fp =
fopen("demo.txt", "r"); // khám nghiệm file mở thành công khôngif (!$fp) echo "Mở tệp tin không thành công";else // Lặp qua từng chiếc để gọi while(!feof($fp)) echo fgets($fp); Ví dụ: Đọc hết file

$fp =
fopen("demo.txt", "r"); // kiểm tra file mở thành công xuất sắc khôngif (!$fp) echo "Mở file không thành công";else // Đọc file cùng trả về ngôn từ $data = fread($fp, filesize("demo.txt")); echo $data;

3. Ghi file

Để ghi văn bản vào tệp tin ta dùng hàm fwrite($fp, $content)trong đó $fplà đối tượng người tiêu dùng trả về dịp mở file, còn $contentlà nội dung ý muốn ghi vào.

Xem thêm: Download Dragon Ball Legends, Dragon Warriors Ball Z Apk For Android

Việc ghi file nhờ vào vào lúc bạn mở file như vậy nào. Ví dụ lúc các bạn mở file ghi đè thì dịp ghi file nó đang ghi đè, lúc các bạn mở tệp tin ghi đẳng cấp append thì cơ hội ghi tệp tin nó đã thêm xuống cuối file, nếu như khách hàng mở tệp tin chỉ đến đọc thì chúng ta không thể ghi tệp tin được.

Ví dụ:

$fp =
fopen("demo.txt", "w"); // chất vấn file mở thành công xuất sắc khôngif (!$fp) echo "Mở file không thành công";else $data = "freetuts.net file functions tutorial"; fwrite($fp, $data);

4. Đóng File

Việc mở tệp tin để áp dụng mà không đóng file khôn cùng nguy hiểm, chính vì như thế sau khi sử dụng xong bạn đề nghị đóng file nhằm an toán hơn. Để đóng góp file ta sử dụng hàmfclose($fp)trong kia $fp là đối tượng người tiêu dùng trả về lúc các bạn mở file.

$fp =
fopen("demo.txt", "w"); // soát sổ file mở thành công khôngif (!$fp) echo "Mở tệp tin không thành công";else $data = "freetuts.net tệp tin functions tutorial"; // Ghi file fwrite($fp, $data); // Đóng tệp tin fclose($fp);

5.Các hàm cách xử trí file khác

Sau đấy là một số hàm cách xử lý file khác.

Kiểm tra file có tồn trên không

Ta sử dụng hàm file_exists($path), trong các số ấy $pathlà băng thông đến file bắt buộc kiểm tra, ví dụ:

if (file_exists("demo.txt")) echo "File tồn tại";Kiểm tra file đạt được cấp quyền ghi khônga dùng hàm is_writable($path)trong kia $pathlà đường truyền đến file đề nghị kiểm tra .

Ví dụ:

$fp =
fopen("demo.txt", "w"); // soát sổ file mở thành công khôngif (!$fp) echo "Mở file không thành công";else if (is_writable ("demo.txt")) fwrite($fp, "Welcome"); fclose($fp);Lấy câu chữ một file mà lại không bắt buộc dùng hàm freadTa sử dụng hàm file_get_contents($path)để lấy câu chữ của một file, trong những số đó $pathlà đường truyền đến file bắt buộc lấy. $pathcó thể là đường links đến một website trên internet thì nó sẽ trả về nội dung html của trang web đó.

Ví dụ:

// Lấy ngôn từ file txtecho file_get_contents("demo.txt"); // Lấy câu chữ đường link http:https://obatambeienwasirherbal.com/echo file_get_contents("https://obatambeienwasirherbal.com/");Ghi nội dung file nhưng không bắt buộc dùng hàm fwriteTrước khi dùng hàm này chúng ta nên dùng hàm is_writable để khám nghiệm file đạt được phép ghi không.

Ta cần sử dụng hàm file_put_contents($path, $noidung) nhằm ghi văn bản cho một file, trong đó $path là đường dẫn đến file đề nghị ghi, $noidung là nội dung bạn muốn ghi vào file.

Ví dụ:

file_put_contents("demo.txt", "noi dung");Đổi tên fileĐể thay tên file ta dùng hàm rename($oldname, $newname),trong kia $oldnamelà đường truyền đến file đề nghị đổi tên, $newnamelà đường dẫn mới gồm kèm thương hiệu file phải đổi . Nếu bạn chỉ muốn đổi tên thôi thì đường dẫn của cả 2 biến tương tự nhau, chỉ khác nhau ở cái brand name file. Ví như tên file bắt đầu bị trùng thì tệp tin đó sẽ bị ghi đè.

Ví dụ:

rename("demo.txt", "demo2.txt");Copy fileĐể copy lịch sự file new ta cần sử dụng hàm copy($source, $test), trong số ấy $sourelà path file phải copy với $testlà path file cần dịch rời tới. Nếu bạn có nhu cầu đổi luôn tên thì đường truyền $testbạn khai báo một chiếc tên khác.

Ví dụ:

if (!copy("demo2.txt", "demo3.txt")) echo "Copy thất bại";Xóa fileTa sử dụng hàm unlink($path)để xóa file, trong đó$pathlà đường truyền đến file phải xóa, ví dụ:

if (file_exists("demo.txt")) unlink("demo.txt");Kiểm tra một mặt đường dẫn folder có lâu dài khôngTa dùnghàmis_dir($filename), trong số đó $filename là đường dẫn đến thư mục cần kiểm tra.

Ví dụ:

if(is_dir("system")) echo "Folder Tồn Tại";Tạo một folder mớiTa cần sử dụng hàm mkdir($path)để tạo folder mới, vào đó$pathlà đường dẫn đến thư mục cần tạo. Bạn chú ý folder cuối cùng chính là tên folder bạn cần tạo và toàn bộ các folder trước nó bạn chắc chắn là đề nghị có, giả dụ không sẽ ảnh hưởng lỗi.

Ví dụ:

// Kiểm tra thư mục parent chưa có chưa, nếu bao gồm thì tạo folder conif(is_dir("parent/sub")) mkdir("parent/sub");

6. Kết luận

Vậy là obatambeienwasirherbal.com đang giới thiệu toàn cục những thao tác làm việc và hàm cơ bản khi thao tác với file trong PHP. Hy vọng nội dung bài viết sẽ hữu dụng cho bạn, chúc chúng ta thành công!.