SYLLABUS LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Syllabus là gì

*
*
*

syllabus
*

syllabus /"siləbəs/ danh tự, số nhiều syllabuses, syllabi đề cưng cửng bài xích giảng; đề cưng cửng khoá học planer học tập
*

*

Xem thêm: Xbox Là Gì ? / Làm Thế Nào Để

*

syllabus

Từ điển Collocation

syllabus noun

ADJ. formal, official, prescribed | exam/examination, A màn chơi, GCSE, etc. | college, primary, school, secondary school, undergraduate, university | first-year, second-year, etc. | history, mathematics, writing, etc. | narrow, wide | overloaded

VERB + SYLLABUS kiến thiết, develop, devise, draw up, plan, work out, write | follow, offer, teach, use The courses vì chưng not follow the syllabus of any particular examination board. Several schools in Britain already teach the baccalaureate syllabus. | follow, vị, study Students bởi vì different syllabuses according lớn their ability. | change, extkết thúc, rekhung, revise, widen the need khổng lồ revise the history syllabus | cover, get through It was impossible to cover the overloaded syllabus in a year. | stiông chồng to | depart from There is little time to depart from the syllabus. | fit/plan sth inlớn, integrate sth into/with How can computer skills be integrated into the syllabus? | be based on | fit in with

SYLLABUS + VERB contain sth, cover sth, include sth Does the syllabus cover modern literature?

SYLLABUS + NOUN nội dung, design

PREP. from ~ questions from last year"s syllabus | in a/the ~ Let"s include that in this year"s syllabus. | on a/the ~ Is geometry on the GCSE syllabus? | under a/the ~ This period of history was not examined under the old syllabus. | ~ for some syllabuses for basic courses in geography | ~ in the exam syllabuses in arts subjects

Từ điển WordNet


n.


English Synonym và Antonym Dictionary

syllabi|syllabusessyn.: course of study curriculum program programme