Ip, subnet mask là gì ccna : bài 11 Địa chỉ ipv4 (phần 2), tự học ccna: bài 11 Địa chỉ ip version 4 (phần 1)

*

*

III.

Bạn đang xem: Ip, subnet mask là gì ccna : bài 11 Địa chỉ ipv4 (phần 2), tự học ccna: bài 11 Địa chỉ ip version 4 (phần 1)

Công thức phân chia IPhường với chia mạng con

Số subnet được tạo ra: 2m (m: số bit mượn của phần Host ID)Chụ ý: xứng đáng lẽ phương pháp này phải là 2m – 2 vị cần loại bỏ đi 2 mạng trước tiên – subnet zero và mạng sau cùng – subnet broadcast, nhưng với các loại Router bây chừ của Cisco đang cung cấp lệnh Router(config)# ip subnet-zero do đó ta vẫn có thể áp dụng 2 mạng này mà không phải vứt bỏ quăng quật đi)Số host / subnet: 2n – 2 (n: số bit còn sót lại của phần Host ID sau thời điểm bị mượn m bit)Subnet Mask new = Subnet Mask cũ + m (là số bit vừa bị mượn)Địa chỉ khả dụng là các xúc tiến IPhường hoàn toàn có thể gán cho từng host, thiết bị

Các dạng bài xích tập phân tách IP. và Subnet

Hướng dẫn chia IP với Chia mạng nhỏ theo phương thức VLSM, Kỹ thuật chia hệ trọng mạng bé VLSMI. Dạng 1: Cho lớp mạng + số bit mượn1.

Xem thêm:

Bài toán
xác định- Số subnet sau thời điểm mượn- Trong từng subnetHost đầuHost cuốiBroadcast- Viết subnet mask tương ứng2. Ví dụ:192.168.1.0/24 mượn thêm 2 bit của host làm_______.1.xx:xx xxxx_______.1.00: 62 can hệ 192.168.1.0_______.1.01: 62 tác động 192.168.64.0_______.1.10: 62 liên can 192.168.128.0_______.1.11: 62 ảnh hưởng 192.168.192.0hotline n là số bit mượn: 2n m là số bit host: 2m -2 n + m = 8=> m = 62= 4(subnet)26- 2 = 62(host)subnet mask/26: 255.255.255.192

II. VLSM là gì

Dạng 2
: Kỹ thuật VLSM (variable length subnet mask)
*
- Cách 1
: Nhìn vào khu vực buộc phải các IPhường nhấtm là số bit host: 2m - 2 >= 121 => m = 7n + m = 8 => n = 1=> BN(bước nhảy) = 128192.168.1.0/25- bước 2: Chọn Quanh Vùng IPhường phệ tiếp theom là bit host: 2m - 2 >= 61 => m = 6n + m = 8 => n = 2; BN = 64192.168.1.0/26 (ko chọn bởi vẫn thực hiện mang đến 120 host sinh hoạt trên) .1.64/26 (ko lựa chọn vì vẫn sử dụng cho 1trăng tròn host ở trên) .1.128/26(chọn được) .1.192/26- Cách 3: Chọn khoanh vùng IP.. tiếp theom là số bit host: 2m - 2 >= 21 => m = 5

III. Dạng 3: Sumary routing table (về tối ưu bảng định tuyến)

- Kỹ thuật phân tách IPhường buổi tối ưu hóa bảng định tuyến đường thường thực hiện trong Router nhằm tiến hành summary các route lại- Đếm từ trái thanh lịch phảivd:172.16.16.0/24 172.16.0001 0000.0172.16.17.0/24 172.16.0001 0001.0172.16.18.0/24 172.16.0001 0010.0172.16.19.0/24 172.16.0001 0011.0172.16.0001 00:00 N:H=> 172.16.16.0/22