Submit trong php

Trang chủ Hướng dẫn học tập Học PHP. PHP giải pháp xử lý form
Trang nhà Hướng dẫn học tập Học PHP PHPhường cách xử lý size
Các quý giá nhân tố của form được tích lũy trải qua cách tiến hành _GET cùng _POST. Các quý hiếm yếu tắc của size được cách xử lý dựa trên ở trong tính name của từng yếu tắc tương ứng và thông qua thuộc tính method của khung nhằm xác định cách làm truyền dữ liệu.

Các yếu tắc hay sử dụng của form:

PHPhường đầu vào type="text" PHP. đầu vào type="password" PHP. đầu vào type="checkbox" PHP input type="radio" PHP.. select option PHPhường. textarea PHP. form tổng thích hợp

- Trong tất cả ví dụ bên dưới sẽ dùng thủ tục _POST với action ngơi nghỉ trang hiện tại:

(action không giá trị đang mặc định submit xử lý sinh sống trang hiện tại, hoặc có thể thay thế bởi action="php_form_handing.php" cũng mang đến hiệu quả tương tự).

Bạn đang xem: Submit trong php

Nút ít submit đã sử dụng

)) ?>
Họ tên: Gửi

Xem ví dụ.


PHP. đầu vào type="password"

Cách xử trí tựa như nlỗi đầu vào type="text" PHPhường. viết:
> Password: >
)) ?>
Password: Gửi

Xem ví dụ.


PHP.. input đầu vào type="checkbox"

Cách giải pháp xử lý giống như nlỗi input đầu vào type="text" PHP. viết:
> Đăng ký kết học:
HTML , CSS
)) ?> )) ?>
Đăng ký kết học: HTML , CSS Gửi

Đối với từng giá trị checkbox ta sẽ chất vấn sự mãi sau riêng.

Xem ví dụ.

Xem thêm: Eol Là Gì - Ý Nghĩa Của Từ Eol


PHPhường. đầu vào type="radio"

Cách cách xử trí tương tự như như input type="text", mặc dù đề xuất để ý phương pháp đặt tên trực thuộc tính name với value. PHPhường viết:
> Giới tính:
Nam , Nữ <đầu vào type="radio" name="gender" value="Nữ">
)) ?>
Giới tính: Nam , Nữ Gửi

Xem ví dụ.


PHP. select option

Định nghĩa và giải pháp sử dụng select option xem thêm phần tham khảo. Cũng giải pháp xử lý dựa vào ở trong tính name, giá trị được mang chính là ngôn từ của option được lựa chọn. PHPhường viết:
> Thành phố:
)) ?>
Thành phố: Hà Nội Hồ Chí Minh Thành Phố Đà Nẵng Cần Thơ Gửi

Xem ví dụ.


PHP textarea

Định nghĩa cùng cách cần sử dụng textarea tìm hiểu thêm phần tham khảo. Cũng cách xử lý dựa theo nằm trong tính name, quý giá được đem đó là nội dung textarea. PHP viết:
> Tin nhắn

)) ?>
Tin nhắn Gửi

Xem ví dụ.


PHP.. size tổng hợp

PHP viết:
>

Họ tên: >

Password: <đầu vào type="password" name="password" value="">

Đăng ký học: HTML <đầu vào type="checkbox" name="check_html" value="HTML">, CSS

Giới tính: Nam , Nữ

Thành phố:

Tin nhắn:

Họ tên: )) ?>

Password: )) ?>

Đăng ký học: )) ?> )) ?>

Giới tính: )) ?>

Thành phố: )) ?>

Tin nhắn: )) ?>


Họ tên:

Password:

Đăng ký học: HTML , CSS

Giới tính: Nam , Nữ

Thành phố: Hà Nội HCM TP.. Đà Nẵng Cần Thơ

Tin nhắn:

Gửi

Họ tên:

Password:

Đăng ký học:

Giới tính:

Thành phố:

Tin nhắn:


Xem ví dụ.

Bên trên là cách cách xử trí dựa trên hàm isset() để đánh giá các giá trị $_POST tất cả tồn tại hay là không, tuy nhiên trong thực tế chúng ta đã sử dụng hàm empty() nhằm chất vấn coi những quý giá $_POST bao gồm trống rỗng hay là không, trường hợp trống rỗng thì mở ra thông tin lỗi, còn ko thì mang đến qua, tìm hiểu thêm tại: PHP. khung validation.