Submit Form Php

Xây dựng Form với PHPhường., dữ liệu Form gửi đến cùng với $_GET, $_POST, biện pháp xác định HTTPhường Request gửi đến PHPhường là POST hay GET


HTML FOR / GET / POST

Nhỏng phần HTML FORM, FORM là khu vực mà lại người tiêu dùng nhập thông báo cùng gửi thông báo lên Server.

Bạn đang xem: Submit form php

Các phần tử vào FORM như input đầu vào, select ... bao gồm các thương hiệu, ta coi nó như là vươn lên là. Xet HTML FORM sau:

form/first.php

="first.php" method="post">

Name:
/>

Age:
<đầu vào type="text" name="age" />

value="Gửi đi" />

*
Form trên gồm những phát triển thành name, age, submit Thuộc tính action tùy chỉnh thiết lập can hệ URL mà form gửi dữ liệu đổi thay mang lại, trường hợp không có thuộc tính này thì khung gửi đến cửa hàng URL load form Thuộc tính method cấu hình thiết lập loại gửi báo cáo của khung, dìm giá trị post hoặc get

Phương thức POST

Khi bạn áp dụng form với method="post" thì những phát triển thành gửi cho Server sẽ đặt vào phần Header, Body của HTTP Request do thế bạn sẽ ko bắt gặp tài liệu này làm việc trình trông nom Khi gửi, các quý hiếm biến sẽ tiến hành PHP. nhận ra lưu lại trên biến hóa tư tưởng trước $_POST.

Xem thêm: Tổng Hợp Phần Mềm Hay Cho Win 10, Tổng Hợp Phần Mềm Hay Nhất Trên Windows 10

Trong khi với POST nó cung cấp thêm các chức mở rộng như multi-part, để có thể gửi được file lên Server.

Sửa lại ví dụ trên nhằm kiểm tra:

form/first.php

"; var_dump($_POST); echo "$_GET
"; var_dump($_GET); ?>

Name:

Age:

Quý Khách submit thử tài liệu, thì nó hoàn toàn có thể có kết quả:

$_POST array (size=3) "name" => string "obatambeienwasirherbal.com" (length=10) "age" => string "25" (length=2) "submit" => string "Gửi đi" (length=9) $_GET array (size=0)

bởi vậy thấy những biến hóa name,age,submit từ FORM HTML đã đưa đến PHP. trong mảng $_POST

Phương thức GET

Nếu HTML FORM sử dụng method="get" thì khi gửi các thay đổi đi HTTP Request vẫn đựng nó nghỉ ngơi bao gồm phần path của HTTP Request. Do vậy nhưng bạn sẽ nhìn thấy tài liệu tại khu vực trình cẩn thận Khi bấm gửi biết tin.

Quý Khách hay test biến đổi ví dụ bên trên cố kỉnh method bằng get. Thì Khi gửi URL có thể có dạng là:

http://localhost/learnphp/form/first.php?name=obatambeienwasirherbal.com&age=25&submit=G%E1%BB%ADi+%C4%91i

Đừng khi nào cần sử dụng cách thức GET khi gửi PASSWORD

Kiểm tra là POST tuyệt GET

Khi thực hiện HTML FORM nhằm gửi dữ liệu trường hợp không tồn tại thưởng thức đặc trưng nên thì hãy chọn cách thức là post vày nó bảo mật rộng.

Ở Server Side (trên PHPhường Script) làm cho vậy làm sao để xác định HTTP. Request gửi mang lại là POST xuất xắc GET: Đơn giản là tên gọi của thủ tục lưu trên vươn lên là $_SERVER<"REQUEST_METHOD">

lấy ví dụ sau chất vấn cách làm là POST xuất xắc không

if ($_SERVER<"REQUEST_METHOD"> === "POST")

Đọc phát triển thành Form gửi đến

Nlỗi bên trên sẽ trình diễn, dữ liệu FORM gửi mang đến giữ tại $_GET, $_POST tùy thuộc vào biện pháp xây cất áp dụng FORM với URL truy vấn vấn (ngoài ra còn có $_FILE)

Ví dụ:

form/first.php

) ? $_POST<"name">:null; $age = isset($_POST<"age">) ? $_POST<"age">:null; if ($name) else echo "

Nhập tài liệu với nhấn vào Gửi đi

"; ?>

Name:
<đầu vào type="text" name="name" />

Age:
<đầu vào type="text" name="age" />

<đầu vào type="submit" name="submit" value="Gửi đi" />