SỬA LỖI VISUAL STUDIO JUST-IN-TIME DEBUGGER

Ai biết tắt điều này chỉ em với,mỗi lúc tắt YH là nó lại hiện lên còn vào tệp tin exe thì nó cũng tồn tại rồi văng ra luôn

Bạn đang xem: Sửa lỗi visual studio just-in-time debugger

Ai biu1ebft tu1eaft cu00e1i nu00e0y chu1ec9 em vu1edbi,mu1ed7i khi tu1eaft YH lu00e0 nu00f3 lu1ea1i hiu1ec7n lu00ean cu00f2n vu00e0o tệp tin exe thu00ec nu00f3 cu0169ng hiu1ec7n lu00ean ru1ed3i vu0103ng ra luu00f4n
*

1.Mở Visual StudioTrên menu Tools click lựa chọn Options.Hộp thoại Options đc mở ra.Bạn bạn click chọn thư mục Debugging.Trong folder Debugging.Click chon Just-In-Time.Trong Just-In-Time click vứt chọn (uncheck) Managed, Native & Script.Xong Click Ok .2. Sau khi cài VS, tính năng just-in-time debugging tự động hóa enable, với nó tạo nên 2 registry Key để quản lý các unhandled exception. Sau thời điểm disable theo phong cách trên (1 số trường hợp) có khả năng sẽ bị hiển thị message box thông tin exception rùi ứng dụng bị tắt. Để xung khắc phục, sau khi làm dứt bước trên, vào Registry với tìm xóa 2 key sau:
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionAeDebugDebuggerHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoft.NETFramewor kDbgManagedDebuggerWin 64-bit là:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeMicrosoft Windows NTCurrentVersionAeDebugDebuggerHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeMicrosoft .NETFrameworkDbgManagedDebugger
1.Mu1edf Visual StudioTru00ean menu Tools click chu1ecdn Options.Hu1ed9p thou1ea1i Options u0111c mu1edf ra.Bu1ea1n bu1ea1n click chu1ecdn thu01b0 mu1ee5c Debugging.Trong thu01b0 mu1ee5c Debugging.Click chon Just-In-Time.Trong Just-In-Time click bu1ecf chu1ecdn (uncheck) Managed, Native và Script.Xong Click Ok .2. Sau khi cu00e0i VS, chu1ee9c nu0103ng just-in-time debugging tu1ef1 u0111u1ed9ng enable, vu00e0 nu00f3 tu1ea1o ra 2 registry Key u0111u1ec3 quu1ea3n lu00fd cu00e1c unhandled exception. Sau khi disable theo cu00e1ch tru00ean (1 su1ed1 tru01b0u1eddng hu1ee3p) su1ebd bu1ecb hiu1ec3n thu1ecb message box thu00f4ng bu00e1o exception ru00f9i u1ee9ng du1ee5ng bu1ecb tu1eaft. u0110u1ec3 khu1eafc phu1ee5c, sau khi lu00e0m xong xuôi bu01b0u1edbc tru00ean, vu00e0o Registry vu00e0 tu00ecm xu00f3a 2 key sau:

Xem thêm: Tập Trung Khai Thác Tối Đa Hiệu Quả Các Phần Mềm Tst Là Gì, Hướng Dẫn Rà Soát Mã Số Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2017
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionAeDebugDebuggerHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoft.NETFramewor kDbgManagedDebuggerWin 64-bit lu00e0:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeMicrosoft Windows NTCurrentVersionAeDebugDebuggerHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeMicrosoft .NETFrameworkDbgManagedDebugger khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c nu1eefa thu00ec chu1ecbu. ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":223314,"user":{"id":1,"login_name":"linhhh","name":"thuy linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2208