SỬA LỖI SYNC TRÊN WATTPAD

Các chúng ta vào cại mạng chỉnh DNS 8.8.8.8 đang không còn bị cannot connect ai làm cho dc thì thank bản thân dòng mang lòng tin nhe
*

*

*