Sửa lỗi ngắt trang trong word

Word cho obatambeienwasirherbal.com 365 Word cho obatambeienwasirherbal.com 365 dành mang đến máy Mac Word đến web Word 2021 Word 2021 for Mac Word 2019 Word 2019 for Mac Word năm 2016 Word 2016 for Mac Word 2013 Word 2010 Word for Mac 2011 xem thêm...Ít hơn

Có hai nhiều loại dấu ngắt trang vào Word: vệt ngắt nhưng Word tự động hóa thêm để đánh dấu dứt từng trang, cùng dấu ngắt trang thủ công mà bạn có thể thêm vào. Chúng ta cũng có thể xóa dấu ngắt trang thủ công. Bạn không thể loại trừ dấu ngắt trang tự động, tuy thế có thể điều chỉnh vị trí bọn chúng xuất hiện.

Bạn đang xem: Sửa lỗi ngắt trang trong word


Loại vứt dấu ngắt trang thủ công

Đi đến Trang đầu và chọn Hiển thị/Ẩn .

Điều này hiển thị ngắt trang trong khi bạn đang thao tác làm việc trên tài liệu của mình.

Bấm đúp vào lốt ngắt trang để chọn nó và tiếp nối nhấn Delete.

*

Điều chỉnh lốt ngắt trang tự động

Bạn không thể loại bỏ ngắt trang tự động, nhưng bạn cũng có thể ngăn chúng mang đến vị trí không ưa thích hợp, ví dụ như giữa những dòng văn bản mà bạn muốn giữ lại cùng nhau. Chúng ta có thể điều chỉnh setup ngắt trang cho các đoạn văn sẽ chọn.

Chọn các đoạn mà bạn có nhu cầu áp dụng các thiết đặt.

Đi tới Bố trí hoặc Bố trí Trang, rồi chọn công cụ khởi đụng hộp thoại Đoạn văn

*
.

Trên tab Ngắt loại và Trang, chọn một hoặc nhiều mục sau đây:

Kiểm soát mẫu thiếu/Dòng mồ côi đặt ít nhất hai chiếc của đoạn văn vào đầu hoặc cuối trang.

Giữ ngay gần đoạn tiếp theo chống dấu ngắt giữa các đoạn văn mà bạn muốn giữ ngay gần nhau.

Giữ những dòng sát nhau chống dấu ngắt trang trọng điểm đoạn văn.

Ngắt trang trước thêm vết ngắt trang trước một quãng văn chũm thể.

Chèn ngắt trang


Loại bỏ dấu ngắt trang thủ công

Đi cho tới Trang đầu và chọn Hiển thị tất cả ký tự ko in .

Điều này hiển thị ngắt trang trong khi bạn đang thao tác trên tư liệu của mình.

Bấm hoặc gõ nhẹ ngay sau dấu phân đoạn trong vết ngắt trang, rồi dấn Delete.

*

Điều chỉnh lốt ngắt trang trường đoản cú động

Bạn không thể sa thải ngắt trang tự động, nhưng bạn cũng có thể ngăn chúng mang đến vị trí không ưa thích hợp, chẳng hạn như giữa những dòng văn bạn dạng mà bạn muốn giữ lại cùng nhau. Chúng ta có thể điều chỉnh thiết đặt ngắt trang cho các đoạn văn sẽ chọn.

Chọn những đoạn mà bạn có nhu cầu áp dụng những thiết đặt.

Xem thêm: Top 10 Quán Ăn Hải Sản Ngon Ở Hà Nội Tươi Ngon, Địa Chỉ 10 Quán Hải Sản Ngon Ở Hà Nội

Trên thực đơn Định dạng, lựa chọn Đoạn văn.

Trong hộp thoại Đoạn văn, chọn tab Ngắt mẫu và Ngắt Trang.

Chọn một hoặc nhiều tùy lựa chọn sau đây:

Kiểm soát cái thiếu/Dòng mồ côi đặt tối thiểu hai chiếc của đoạn văn vào đầu hoặc cuối trang.

Giữ sát đoạn tiếp theo ngăn dấu ngắt giữa những đoạn văn mà bạn muốn giữ gần nhau.

Giữ những dòng ngay gần nhau chống dấu ngắt trang trọng tâm đoạn văn.

Ngắt trang trước thêm dấu ngắt trang trước một quãng văn cố thể.

Thêm dấu ngắt trang


Loại quăng quật dấu ngắt trang thủ công

Trên thực đơn Xem, chọn Nháp.

Trong tài liệu, chọn ngắt trang thủ công, rồi dấn DELETE.

Điều chỉnh dấu ngắt trang tự động

Chọn đoạn văn sau vết ngắt trang không muốn muốn.

Trên menu Định dạng, chọn Đoạnvăn , rồi chọn tab Ngắt dòng trang.

Xóa hộp kiểm Giữ những dòngcùng nhau , giữ với tiếptheo với Ngắt trang trước.

Thêm dấu ngắt trang


Trong Dạng coi Soạnthảo , một vệt ngắt trang được chèn thủ công trong Word giành riêng cho web, trông như thế này:

*

Bạn sẽ không còn thấy dạng coi này trong Dạng xem chỉ Đọc.

Nếu các bạn không nghỉ ngơi trong Dạng xem soạn thảo, hãy chọn Chỉnh sửa Tài liệu > Sửa trong Word giành riêng cho web.

*

Chọn ngắt trang.

Nhấn Delete.


Lưu ý: Bạn chỉ hoàn toàn có thể xóa vứt ngắt trang mà chúng ta đã sản xuất tài liệu của bạn. Bạn không thể xóa khỏi ngắt trang nhưng Word auto thêm khi văn bản chạy từ bỏ trang này lịch sự trang khác.