SỬA LỖI FONT TRONG SQL, LỖI FONT: CHÈN DỮ LIỆU TIẾNG VIỆT VÀO SQL

khì mình insert dữ liệu liệu kiểu Nvachar vào database thì nó bị lỗi font thế này mình insert chữ " sáng " vào database thì nó sẽ lưu lại " sa" ng." tình trạng này mới xảy ra lúc này. khi mình so sánh giữ liệu mới biết ko dc. trứoc giờ làm bình thưòng. người mua nào biết chỉ mình gấp với nhà. còn 2 ngày nữa báo cáo mà tự nhiên bi lỗi này

Bạn đang xem: Sửa lỗi font trong sql, lỗi font: chèn dữ liệu tiếng việt vào sql

Trả lời cùng rất trích dẫn
*

*
Thành viên tích cực
*

*
Ngulặng phiên bản được gửi do Reallylove2009
*

khì mình insert dữ liệu liệu phong cách Nvachar vào database thì nó bị lỗi phông nuốm này mình insert chữ " sáng " vào database thì nó đang lưu giữ " sa" ng." chứng trạng này mới xảy ra lúc này. Lúc bản thân đối chiếu duy trì liệu mới biết ko dc. trứoc giờ đồng hồ làm bình thưòng. các bạn nào biết chỉ bản thân gấp cùng với đơn vị. còn 2 ngày nữa báo cáo nhưng tự nhiên và thoải mái bi lỗi này
Còn trên đây điếu dung dịch cháy dở dang . Châm lên ta đốt mhình ảnh đời tàn . Làn khói ngơ ngẩn theo mẫu nhạc .Thuốc tàn mà lại... code
... mãi chưa xong .
*
http://thanlong.govtc.com

Xem thêm: How To Install Php 7 On Centos 7 {Quick Start}, Learn How To Install Phpmyadmin On Centos 7

Trả lời cùng với trích dẫn
Gạo dẫn vào giã bao gian khổ,Gạo giã dứt rồi, White tựa bông;Sống ở trên đời người cũng thế,Gian nan tập luyện mới thành công xuất sắc.
nhưng Khi mình update csdl từ form thì cần yếu viết bởi tiếng việt gồm lốt được chúng ta ạ! toàn hiện tại vệt "?" thui. loay hoay mấy ngày này rùi mà vẫn chưa sửa được
nhưng lại khi bản thân update csdl tự khung thì tất yêu viết bởi giờ việt gồm dấu được chúng ta ạ! toàn hiện lốt "?" thui. loay hoay mấy thời nay rùi mà lại vẫn chưa sửa được
nhưng bản thân nhằm mẫu mã nvarchar(MAX) rùi nhưng mà. mình nhập dữ liệu trên form bởi texbox. Khi ấn save sầu thì lỗi giờ đồng hồ việt. dẫu vậy nếu như bản thân lưu trực tiếp trên sql thì vẫn lưu lại được tiếng việt bình thường. đến lúc load lên datagridview lại lỗi tiếp! không hiểu biết nhiều sao nữa? chẳng nhẽ trên texbox?
tuy vậy bản thân nhằm kiểu dáng nvarchar(MAX) rùi nhưng mà. mình nhập dữ liệu bên trên form bởi texbox. Khi ấn save sầu thì lỗi tiếng việt. nhưng lại ví như bản thân giữ trực tiếp bên trên sql thì vẫn lưu lại được giờ việt bình thường. cho đến lúc load lên datagridview lại lỗi tiếp! thiếu hiểu biết nhiều sao nữa? chẳng nhẽ tại texbox?
Nút save sầu của bạn gồm đoạn code dùng làm insert thì các bạn viết câu lệnh nhỏng sau: insert in to table (col1,col2..) values (N""+textbox1.text+"",N""+textbox2.text+"",...) như thế sẽ không xẩy ra lỗi Khi lưu giữ vào csdl với load lên