Sửa Lỗi File Zip

Đã khi nào chúng ta cài đặt một tệp ZIP đã được nén gồm format là *.rar hay là *.zip về nhưng mà bị lỗi quan yếu giải nén ra được chưa?

Lỗi này thì mình tin là không ít bạn bị rồi và phương pháp hạn chế thì cũng tương đối những cùng cũng khá dễ dàng và đơn giản, mặc dù chưa phải là ai ai cũng biết đâu đấy