SỬA LỖI DEFAULT GATEWAY NOT AVAILABLE

Nhiều fan phàn nàn rằng họ không thể truy vấn Internet khi sử dụng Win10, với có thông tin có lỗi : The mặc định gateway is not available, sau đây là cách khắc phục.

Bạn đang xem: Sửa lỗi default gateway not available

1.Kiểm tra router, đây là điều chúng ta nên nghĩ mang đến đầu tiên. Hãy xe pháo lại modem hoặc router mình vẫn sử dụng, thử kết nối với một lắp thêm khác xem việc truy vấn có tiến hành được không, còn nếu không bạn thử tắt đi bật lại modem xem sao.

*

2.Update Driver mạng: giả dụ như cách số 1 không hiệu quả, thì vấn đề có thể là vày driver mà nhiều người đang dùng đang quá cũ. Update bằng cách: Device Manager > Network Adapter > Wireless Adapter > nhấp chuột phải, chọn Update Driver Software.

Xem thêm: sửa lỗi bios main gigabyte

*

*

*

3.Thay đổi thiết lập trong power Saving Mode: Control Panel > AllControl Panel Items > power Option ( hoặc tra cứu kiếm làm việc nút Start : power nguồn Options) > Change advanced nguồn settings, tại Wireless Adapter settings chọn Maximun Performance.

*

4.Thay đổi cài đặt trong power Management: kiếm tìm kiếm sống nút Start: Device Manager > Network Adapter > nguồn Management, vứt chọn Allow the computer to turn this device lớn save power > OK

*

5.Chuyển chính sách Wireless thành 802.11G: Ấn tổng hợp phím Windows+X > Network Connections > chọn card mạng mà bạn đang sử dụng > Properties > Configure > chọn Wireless mode > lựa chọn 802.11G

*

6.Reset IP: Ấn tổng hợp phím Windows + X > chọn Command Prompt > nhập loại lệnh: netsh int ip reset > restart lại máy.

*


Nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi phu00e0n nu00e0n ru1eb1ng hu1ecd khu00f4ng thu1ec3 truy hỏi cu1eadp internet khi du00f9ng Win10, vu00e0 cu00f3 thu00f4ng bu00e1o cu00f3 lu1ed7i : The default gateway is not available, sau u0111u00e2y lu00e0 cu00e1ch khu1eafc phu1ee5c. 1.Kiu1ec3m tra router, u0111u00e2y lu00e0 u0111iu1ec1u bu1ea1n nu00ean nghu0129 u0111u1ebfn u0111u1ea7u tiu00ean. Hu00e3y xe pháo lu1ea1i modem hou1eb7c router mu00ecnh u0111ang su1eed du1ee5ng, thu1eed ku1ebft nu1ed1i vu1edbi mu1ed9t thiu1ebft bu1ecb khu00e1c xem viu1ec7c truy hỏi cu1eadp cu00f3 thu1ef1c hiu1ec7n u0111u01b0u1ee3c khu00f4ng, nu1ebfu khu00f4ng bu1ea1n hu00e3y thu1eed tu1eaft u0111i bu1eadt lu1ea1i modem xem sao. 2.Update Driver mu1ea1ng: nu1ebfu nhu01b0 cu00e1ch su1ed1 1 khu00f4ng hiu1ec7u quu1ea3, thu00ec vu1ea5n u0111u1ec1 cu00f3 thu1ec3 lu00e0 do driver mu00e0 bu1ea1n u0111ang du00f9ng u0111u00e3 quu00e1 cu0169. Update bu1eb1ng cu00e1ch: Device Manager > Network Adapter > Wireless Adapter > click chuu1ed9t phu1ea3i, chu1ecdn Update Driver Software. 3.Thay u0111u1ed5i cu00e0i u0111u1eb7t trong power Saving Mode: Control Panel > AllControl Panel Items > power Option ( hou1eb7c tu00ecm kiu1ebfm u1edf nu00fat Start : power nguồn Options) > Change advanced power nguồn settings, tu1ea1i Wireless Adapter settings chu1ecdn Maximun Performance. 4.Thay u0111u1ed5i cu00e0i u0111u1eb7t trong power Management: Tu00ecm kiu1ebfm u1edf nu00fat Start: Device Manager > Network Adapter > power Management, bu1ecf chu1ecdn Allow the computer khổng lồ turn this device khổng lồ save power nguồn > OK 5.Chuyu1ec3n chu1ebf u0111u1ed9 Wireless thu00e0nh 802.11G: u1ea4n tu1ed5 hu1ee3p phu00edm Windows+X > Network Connections > chu1ecdn thẻ mu1ea1ng mu00e0 bu1ea1n u0111ang su1eed du1ee5ng > Properties > Configure > Chu1ecdn Wireless mode > Chu1ecdn 802.11G 6.Reset IP: u1ea4n tu1ed5 hu1ee3p phu00edm Windows + X > Chu1ecdn Command Prompt > nhu1eadp du00f2ng lu1ec7nh: netsh int ip reset > restart lu1ea1i mu00e1y. Nguu1ed3n: Internet ","product_id":0,"type":0,"date":1499147219,"date_text":"5 nu0103m","link":"/hoidap/4068/606846/the-default-gateway-is-not-available-lam-the-nao-de-sua-loi-nay.html","num_reply":0,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"myworld2","name":"Nguyen Hong Ha","company":"myworld2","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"windsummerandrain
Cho em hỏi về cái mail gồm tựa là " Question_it" click này là gì mà sao cứ làm phiền em hoài vậy?