SOLID LÀ GÌ, TÌM HIỂU NHANH SOLID THẦN THÁNH

SOLID là 5 nguyên tắc trong kiến thiết phần mềm giúp code trlàm việc cần dễ nắm bắt, biến hóa năng động và dễ dàng gia hạn hơn. 5 nguyên tắc trong SOLID bao gồm:

S: Single responsibility principleO: Open/closed principleL: Liskov substitution principleI: Interface segregation principleD: Dependency inversion principle

S — Single Responsibility Principle (SRP)

A class should have only a single responsibility.Một class nên chỉ cách xử trí 1-1 nhiệm.

Bạn đang xem: Solid là gì, tìm hiểu nhanh solid thần thánh


class Accountant prepareAccountsAndTaxReturns() : void ; administerPayrolls() : void ; controllingIncomeAndExpenditure() : void ;

O — Open-Closed Principle

Software entities (classes, modules, functions, etc.) should be open for extension, but closed for modification.Nên mlàm việc rộng/thừa kế các class đã sống thọ ráng vị sửa đổi bọn chúng.


Một JSobatambeienwasirherbal.comeloper quanh đó biết code JS thuần ra về lâu bền hơn còn có tác dụng học và code React JS cùng với tứ duy reactive sầu.

L — Liskov Substitution Principle

Objects in a program should be replaceable with instances of their subtypes without altering the correctness of that program.Các đối tượng người sử dụng của class thân phụ có thể được sửa chữa vì chưng những đối tượng người dùng của những class nhỏ mà lại ko làm chuyển đổi tính đúng mực của công tác.


ReactJS obatambeienwasirherbal.comeloper ngoại trừ biết code ReactJs mà còn phải ghi nhận code JS thuần.

I — Interface Segregation Principle

Many client-specific interfaces are better than one general-purpose interface.Nên tách thành các interface nhỏ tuổi cho những mục tiêu riêng biệt, không nên nhằm 1 interface phình quá to lớn mang đến nhiều mục tiêu.

Xem thêm: Chức Năng Của File Siêu Fix Giảm Lag Free Fire Ob19, Tải Về Fix Lag Free Fire Ob19 Nhẹ V2


interface IAccountant prepareAccountsAndTaxReturns(): void; administerPayrolls(): void; controllingIncomeAndExpenditure(): void;interface IJSobatambeienwasirherbal.comeloper codeJS(): void;interface IReactJsobatambeienwasirherbal.comeloper extends IJSobatambeienwasirherbal.comeloper codeReactJS(): void;

D — Dependency Inversion Principle

Depend on abstractions, not on concretions.Các module cao cấp tránh việc dựa vào vào các module cấp thấp. Cả hai yêu cầu phụ thuộc vào abstraction.Abstraction tránh việc nhờ vào vào detail. Detail phải phụ thuộc vào abstraction.


class VueJSobatambeienwasirherbal.comeloper extends IJSobatambeienwasirherbal.comeloper codeJS(): void // override improve sầu JS performance coobatambeienwasirherbal.comueJS(): void ;class WebProject private jsobatambeienwasirherbal.comeloper : IJSobatambeienwasirherbal.comeloper; constructor(jsobatambeienwasirherbal.comeloper VueJSobatambeienwasirherbal.comeloper) kickOff(): void jsobatambeienwasirherbal.comeloper.codeJS();
Lúc chọn lọc obatambeienwasirherbal.comeloper mang lại Frontover dự án thì rất có thể chọn VueJS obatambeienwasirherbal.comeloper làm nguồn vào.Dự án tiếp theo sau có thể lựa chọn ReactJS obatambeienwasirherbal.comeloper làm cho frontend.


*

Personal Moderator
*

*

*

*

Extending glidex.forms on Android lớn load a placeholder for images that fail lớn load

Marteo Siccardi - Mar 29


trang chủ Listings Podcasts Videos Tags Code of Conduct FAQ obatambeienwasirherbal.com Shop Sponsors About Privacy Policy Terms of use Liên hệ Sign In/Up
obatambeienwasirherbal.com Community – A constructive & inclusive social network for software obatambeienwasirherbal.comelopers. With you every step of your journey.


Built on Forem — the open source software that powers obatambeienwasirherbal.com and other inclusive communities.