VIBLO, CÁCH SỬ DỤNG LARAVEL VỚI SOCKET

Có thể thực hiện Sockets.io sinh sống phía sản phẩm khách và tiếp xúc với ứng dụng dựa trên PHP trên sever không? PHP thậm chí còn có cung cấp một cách thức viết mã “tồn tại lâu dài” bởi vậy không?

Tất cả các ví dụ mã nhưng tôi kiếm tìm thấy mang lại socket.io bên cạnh đó dành mang lại node.js phía máy chủ, vày vậy không đề nghị trợ giúp ở đó.

Bạn đang xem: Viblo, cách sử dụng laravel với socket

Bạn sẽ xem: Socket io cùng với php


*

*

Có thể khá muộn để trả lời câu hỏi này, nhưng đây là những gì tôi tìm thấy.

Tôi không muốn tranh luận về vấn đề liệu những nút có vận động tốt rộng php tốt không, sẽ là điều sát bên vấn đề.

Giải pháp là: Tôi chẳng thể tìm thấy bất kỳ triển khai socket.io nào mang đến PHP.

Xem thêm: Bật Mí Các Bí Quyết Để Có Vòng 1 Căng Tròn, Hấp Dẫn, 7 Cách Tăng Kích Thước Vòng 1 Cho Nàng Ngực Lép

Nhưng bao gồm một số cách để triển khai WebSockets. Bao gồm plugin jQuery này cho phép bạn sử dụng Websockets trong những lúc giảm cài một cách mềm dịu cho các trình ưng chuẩn không tương thích. Về phía PHP, có lớp này bên cạnh đó được thực hiện nhiều nhất cho những máy chủ PHP WS.


*

Florian Margaine Florian Margaine 50,9k1414 huy hiệu vàng8787 huy hiệu bạc110110 huy hiệu đồng thứ nhất Thêm một phản hồi | 74Nếu bạn muốn sử dụng socket.io cùng với php, đây hoàn toàn có thể là câu trả lời của bạn!

voi.io

chúng cũng có thể có trên github:

https://github.com/wisembly/elephant.io

Elephant.io hỗ trợ một vận dụng khách socket.io được viết hoàn toàn bằng PHP nên hoàn toàn có thể sử dụng được ở ngẫu nhiên đâu trong dự án công trình của bạn.

Đây là 1 thư viện nhẹ và dễ sử dụng nhằm mục tiêu mục đích mang lại công dụng thời gian thực cho ứng dụng PHP thông qua socket.io cùng websockets đến các hành động không thể triển khai trong javascript đầy đủ.

ví dụ về website của dự án (giao tiếp với sever websocket qua php)

php-server

sử dụng ElephantIO Client làm cho Voi; $ voi = new Voi (“http: // localhost: 8000”, “socket.io”, 1, false, true, true); $ voi-> init (); $ voi-> send (ElephantIOClient :: TYPE_EVENT, null, null, json_encode (array (“name” => “foo”, “args” => “bar”))); $ voi-> close (); echo “tryin nhằm gửi` thanh` tới sự kiện `foo`”;máy nhà ổ cắn io

var io = request (“socket.io”). Listen (8000); io.sockets.on (“kết nối”, function (socket) console.log (“người dùng đã kết nối!”); socket.on (“foo” , function (data) console.log (“ở đây bọn họ đang thực hiện hành động sự kiện và tài liệu là:” + data);););