Hỏi Về Pxe Là Gì, Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Pxe Boot Và Các Bước Xây Dựng 1 Pxe Server

Giới thiệu

PXE là nguyên lý được cho phép khởi đụng 1 phần mượt rước qua mạng.

Bạn đang xem: Hỏi về pxe là gì, Định nghĩa và giải thích Ý nghĩa pxe boot và các bước xây dựng 1 pxe server

Để có thể khởi động PXE thì trang bị trạm (client) đề xuất NIC (Network interface controller) có công dụng PXE cùng hệ thống mạng gồm sever DHCP và TFPT.

PXE hoàn toàn có thể được thực hiện nhằm cài Linux. Chương 30 trong sổ tay thực hiện Redhat Linux có trình bày về phong thái setup Linux thông qua cách thức Điện thoại tư vấn là PXE, cũng giống như bí quyết thông số kỹ thuật DHCP cùng TFPT server. Bài viết này tóm tắt các bước thiết đặt PXE hệ thống.

Cơ chế PXE

*

PXE boot bao gồm 6 bước cầm tắt nlỗi bên trên hình. Cụ thể:

Máy trạm broadcast DHCPDISCOVER cần sử dụng giao thức UDP mang lại cổng 67. Máy trạm gửi DHCPREQUEST đến sever DHCP để thừa nhận lên tiếng boot image.Máy công ty Boot trả về DHCPPACK trong đó đựng báo cáo lịch trình bootstrap.Máy trạm gửi thông báo lấy tệp tin bootstrap lên máy chủ boot (TFTP)Chuong trình bootstrap sẽ tiến hành máy chủ boot trả về.

Xem thêm: Bv Là Gì ? Phân Tích Giá Trị Cổ Phiếu Theo P/B Bv Trong Chứng Khoán Là Gì

Máy trạm chạy công tác bootstrap này.Cài đặt Linux tự động hóa qua PXE

Các ứng dụng yêu cầu thiết

httpddhcpdtftp-server

Các bước sở hữu một sever PXE (chạy CentOS)

Copy packages một bản CentOS

Tải package tự http://www.centos.org/download/mirrors/

Dùng script sau để đồng nhất CentOS về. Mình chọn bừa mirror từ ftp.iij.adj.jp

$ mkdir -p /home/repos/centos#!/bin/shMIRROR=rsync://ftp.iij.ad.jp/centos/6.6LOCALDIR=/home/repos/centos/6.6for i in os updates bởi rsync -aH $MIRROR/$i $LOCALDIRdone#----------- Sau lúc đồng bộ hoàn thành, chế tạo thư mục chứa kickstart file ---------$ mkdir -p /home/repos/ks

Cài đặt

Cài những package đề xuất thiết$ yum install http dhcp tftp-server syslinuxChỉnh sửa setting$ vyên ổn /etc/xinetd.d/tftp# default: off# description: The tftp VPS serves files using the trivial tệp tin transfer # protocol. The tftp protocol is often used to boot diskless # workstations, download configuration files lớn network-aware printers, # và khổng lồ start the installation process for some operating systems.service tftp socket_type = dgram protocol = udp wait = yes user = root server = /usr/sbin/in.tftpd server_args = -s /var/lib/tftpboot disable = no per_source = 11 cps = 100 2 flags = IPv4### sửa disable = no # Khởi động lại xinetd$ /etc/init.d/xinetd startKhởi đụng dhcpdCấu hình dhcp trả về IPCấu hình dhcp trả về tftp bootstrap$ vim /etc/dhcpd/dhcpd.conf## DHCPhường Server Configuration tệp tin.# see /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.sample# see "man 5 dhcpd.conf"#default-lease-time 600;max-lease-time 7200;# Use this to lớn enble / disable dynamic dns updates globally.#ddns-update-style none;# If this DHCPhường hệ thống is the official DHCPhường server for the local# network, the authoritative sầu directive should be uncommented.#authoritative;# Use this to lớn sover dhcp log messages to a different log file (you also# have sầu lớn hack syslog.conf to complete the redirection).log-facility local7;# No service will be given on this subnet, but declaring it helps the# DHCPhường. hệ thống to lớn underst& the network topology.subnet x.x.x.0 netmask 255.255.255.0 { range x.x.x.x x.x.x.x option routers GW_IP. next-hệ thống TFTP_SERVER_IP file$ /etc/init.d/dhcpd startCài đặt httpdLinux sẽ tiến hành cài đặt theo kịch bản tư tưởng sẵn vào file kickstart. Trong quy trình này ta đã mang các package về do thế ta đề xuất một yum VPS. Httpd ngơi nghỉ đấy là nhằm trả lại packages.

$ vlặng /etc/httpd/conf/httpd.conf# trỏ document root về thư mục cất package đồng hóa làm việc bước đầu tiên.DocumentRoot "/home/repos" ...$ /etc/init.d/httpd startCopy bootimage với chuẩn bị file kickstart (kịch phiên bản cài đặt đặt)$ cp /home/repos/centos/6.6/os/x86_64/images/pxeboot/* /var/lib/tftp/linux-install$ cd /var/lib/tftp/linux-install$ mkdir -p pxelinux.cfg$ vyên pxelinux.cfg/default#### File thực đơn bao gồm văn bản tiếp sau đây ###say === PXE BOOTsay -say -- CentOSsay phầm mềm ______ Install an ứng dụng serversay -default namenodeprompt 1timeout 9000label tiện ích kernel vmlinuz appover ks=http://TFTP_Server_IP/ks/linux.ks initrd=initrd.img ksdevice=eth0 devfs=nomountKhởi cồn máy tính xách tay, lựa chọn menu thiết đặt cùng uống cafe ngồi đợi Linux được tải đặtlấy ví dụ như một file kịch bạn dạng cài đặt

textinstallurl --url http://TFTP_SERVER_IP/centos/6/os/x86_64lang en_US.UTF-8skipxnetwork --onboot yes --device eth0 --bootprokhổng lồ static --hostname centosbasenetwork --onboot yes --device eth1 --bootproto lớn static# bbdevrootpw --iscrypted $6$8y01SMVUuuKhvC1d$80sglL4OA2MecyMHfmR5xFNT6Dxzdr0tnC9Hg3kqC4Tk0ThN770SFcLxSrc0qQStoGWTtRe1.8IyVuwCVoX6r/firewall --disableauthconfig --enableshadow --passalgo=sha512selinux --disablebootloader --location=mbr --driveorder=sda --append="crashkernel=tự động rhgb quiet"# The following is the partition information you requested# lưu ý that any partitions you deleted are not expressed# here so unless you clear all partitions first, this is# not guaranteed lớn workclearpart --allpart /boot --fstype=ext4 --size=200 --ondisk=sdapart / --fstype=ext4 --grow --size=200 --ondisk=sdapart swap --size=4096 --ondisk=sdareboot%packages
system-managementpaxsgpiorubyruby-develunzipCách đổi rootpw vào tệp tin kickstart$ grub-crypt --sha-512Password: # gõ mật khẩuRetype password: # gõ lại mật khẩu