Php Setcookie Not Working

Các bác cho em hỏi gàn xíu, dịp đọc về PHP trên W3School thì em thấy tất cả hàm setcookie() dùng để tạo cookie trên trình duyệt:

Cú pháp:

Code sản xuất cookie:

Nhưng theo em được dạy ở nhoài thì cookie được sinh sản và sử dụng bởi trình duyệt trong những lúc đó setcookie() là hàm PHP điều khiển xe trên server cùng server trả về HTML mang đến phía client, vậy làm thế nào mà hàm setcookie() có thể tạo bắt đầu cookie được ạ?

Rất mong muốn nhận được sự giúp sức của các bác em sẽ Google rộng nửa ngày rồi cơ mà vẫn không tìm ra câu trả lời.


Bạn đang xem: Php setcookie not working

*
nam giới Nguyễn • 25 03, 2019

Xem thêm: get value by key in array php

Để chế tạo ra cookie mang đến trình cẩn thận thì bạn có thể sử dụng JavaScript hoặc thực hiện response header.

Khi điện thoại tư vấn hàm setcookie() thì trước khi trả về response đến client thì PHP sẽ cung cấp response header một trong số trường dưới đây (sử dụng dòng nào thì còn tuỳ vào code các bạn gọi hàm này áp dụng bao nhiêu đối số):

Set-Cookie: = Set-Cookie: =; Expires=Set-Cookie: =; Max-Age=Set-Cookie: =; Domain=Set-Cookie: =; Path=Set-Cookie: =; SecureSet-Cookie: =; HttpOnlyBạn hoàn toàn có thể kiểm tra tin tức của response header trả về trường đoản cú server cho 1 request thông qua công chũm Developer Tools của trình duyệt. Bên trên trình chăm chú mở tool này lên => sau đó thực hiện gởi một request tới server => click vào tab Network => click chọn một request cùng xem tin tức trong tap Headers ở bên trái:

*

Tóm lại câu trả lời cho thắc mắc của bạn tại đây đó là hàm setcookie() của PHP chế tạo ra cookie cho trình duyệt thực hiện HTTP response header.


Để tạo thành cookie mang lại trình chuyên chú thì chúng ta cũng có thể sử dụng JavaScript hoặc sử dụng response header.Khi điện thoại tư vấn hàm `setcookie()` thì trước lúc trả về response đến client thì PHP sẽ phân phối response header một trong những trường sau đây (sử dụng cái nào thì còn tuỳ vào code chúng ta gọi hàm này thực hiện bao nhiêu đối số): Set-Cookie: = Set-Cookie: =; Expires= Set-Cookie: =; Max-Age= Set-Cookie: =; Domain= Set-Cookie: =; Path= Set-Cookie: =; Secure Set-Cookie: =; HttpOnlyBạn hoàn toàn có thể kiểm tra tin tức của response header trả về trường đoản cú server cho 1 request thông qua <1> của trình duyệt. Trên trình coi ngó mở tool này lên => tiếp nối thực hiện giữ hộ một request tới server => click vào tab **Network** => click lựa chọn một request và xem tin tức trong tap **Headers** ở bên trái:!<2>Tóm lại câu trả lời cho thắc mắc của bạn ở đây đó là hàm `setcookie()` của PHP tạo cookie mang lại trình duyệt sử dụng HTTP response header. <1>: https://www.obatambeienwasirherbal.com.vn/Gioi-Thieu-Ve-Chrome-Developer-Tools <2>: https://i.imgur.com/1Kc8UeB.png