Php artisan key generate để làm gì

Yêu cầu hệ thống để thiết lập Laravel

Laravel framework có một vài ba yêu mong về hệ thống. Phân minh là những yêu cầu này đã được đầy đủ trong Laravel Homestead, vì vậy Laravel rất khuyến khích chúng ta sử dụng Homestead cho môi trường phát triển. Tuy nhiên với những chúng ta không rành thông số kỹ thuật phức tạp hoàn toàn có thể dùng website server phổ cập trên localhost là XAMPP.

Bạn đang xem: Php artisan key generate để làm gì

Để hoàn toàn có thể cài Laravel, các bạn phải đáp ứng được các yêu cầu đề nghị sau:

Đối với Windows: sử dụng ứng dụng tạo Webserver trên Windows như Openserver, Wamp, Xampp, Ampps… 


*
*
*
*
*
*
*

Cấu hình laravel

Quyền hạn thư mục

Phải chắc hẳn rằng rằng 2 folder storage và bootstrap/cache phải có quyền write vì web hệ thống (nginx, apache,…) ,nếu không tồn tại quyền ghi thì Laravel sẽ không còn chạy được. Bên trên windows thường thì không cần phải cấu hình gì, bám dính trên linux, macOS chạy lệnh sau:

# Nginxchown -R nginx:nginx /home/chungnguyenblog# chất nhận được quyền ghi mang đến thư mụcchmod -R 777 storage/ bootstrap/cache/Nếu bạn dùng hosting không chạy được lệnh thông qua ssh thì chúng ta nên dùng các ftp client như tệp tin Zilla:

1. Bấm vào phải vào folder

2. File Permissions…

3. Numberic Value 777

4. Kiểm tra vào ô Recurse into subdirectories và nhấp OK.

Xem thêm:

Application Key

Nếu thiết lập laravel theo cách 1 và giải pháp 2 thì Application Key mặc định được tạo, nếu như làm thủ công bạn phải đổi tên hoặc copy file .env.example thành .env, tiếp nối chạy lệnh terminal sau:

php artisan key:generateNếu application key không được thiết lập, các user sessions và những dữ liệu mã hoá khác sẽ không được bảo mật thông tin an toàn. Với project đang báo lỗi không chạy được.

Quyền hạn thư mục và Application Key không được cấu hình đầy đầy đủ thì 99% project đang báo lỗi khi chuyển lên vps – hosting và khiến cho những bạn newbie rất hồi hộp không biết cách xử lý.