HỆ THỐNG PHẦN MỀM LCMS, LMS, LCMS, EMS VÀ SIS LÀ GÌ

KNG.E-Learning là một khối hệ thống nền tảng cung cấp các dịch vụ giảng dạy trên môi trường điện toán đám mây, chất nhận được kết nối giữa đối kháng vị đào tạo với phần đa người mong muốn học tập các lúc những nơi.

Bạn đang xem: Hệ thống phần mềm lcms, lms, lcms, ems và sis là gì


*

*

Giới thiệu dự án

KNG.E-Learning là một hệ thống nền tảng hỗ trợ các dịch vụ đào tạo trên môi trường xung quanh điện toán đám mây, cho phép kết nối giữa 1-1 vị huấn luyện và đào tạo với phần đa người mong muốn học tập rất nhiều lúc đầy đủ nơi. KNG.E-Learning cung ứng đầy đủ các công vắt cho phép làm chủ quá trình đào tạo, làm chủ học viên, cai quản lớp học tương tự như kiểm định unique đào tạo.KNG.E-Learning hoạt động trên 2 phân hệ.

Xem thêm: javascript get input value by form id

1 – Phân hệ làm chủ nội dung học tập tập (LCMSLearning Content Management System)

LCMSLearning Content Management Systemcung cấp môi trường xung quanh nền tảng năng lượng điện toán đám mây đa bạn dùng được cho phép giảng viên và cơ sở đào tạo phối hợp để biên soạn thảo, lưu giữ trữ, áp dụng – sử dụng lại, làm chủ và trưng bày nội dung bài xích giảng năng lượng điện tử tới những học viên của mình.LCMS sở hữu những tính năng:-Learner Collaboration-Content Creation- Reusable Content- thử nghiệm Question Bank- content Workflow- Deliver Content- Library-Reporting và Analytics-Scorm API- nội dung Portal
*
Bảng thống kê tác dụng của LCMS

2 – Hệ thống thống trị học tập (LMSLearning Management System)

LMSLearning Management Systemcung cấp các dịch vụ cung ứng và làm chủ quá trình học tập của học tập viên trải qua hệ sinh thái những ứng dụng như website App, Mobile ứng dụng (Android, IOS).Learning Management Systemsở hữu những tính năng:-Learner Collaboration- Student Management- Teacher Management- Course Management- Payment-Admissions Management-Learning Management-Testing Management-Reporting & Analytics-E-learning Portal-Mobile App-Check-in/ Check-out-Email & Chat-SMS Brandname Integrate-SMEs Integrate
*
Các anh tài củaLearning Management System
Dự án khác
*

Hệ thống phần mềm thống trị tài chính cá nhân – KNG.FinApp
*

Hệ thống phần mềm quản lý tổ chức sự khiếu nại – VercoApp
*

562 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội