Giúp cho doanh nghiệp thiết lập mục tiêu làm việc, theo dõi kết quả làm việc, khen thưởng, đánh giá cụ thể phòng ban, bộ phận, nhân viên.

Đang xem: Tổng hợp những phần mềm kpi miễn phí, free kpi software phần mềm quản lý kpi

Đăng ký ngay

*

*

Quản lý đo lường obatambeienwasirherbal.com

Cung cấp số liệu, đơn vị đo, tần suất đo (tháng, quý, năm) hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đánh giá kết quả đạt được.

*

Quản lý mục tiêu obatambeienwasirherbal.com

Tạo mục tiêu, chỉ số hiệu suất cho doanh nghiệp, nhóm, phòng ban và cá nhân.

Thống nhất chiến lược của toàn doanh nghiệp và số liệu để đánh giá mục tiêu, quá trình hoàn thành.

*

Quản lý thực hiện obatambeienwasirherbal.com

Tạo thời gian thực hiện, nhân viên thực hiện, mục tiêu được giao, quad trình thực hiện, người báo cáo obatambeienwasirherbal.com, người thẩm định duyệt obatambeienwasirherbal.com.

*

Đánh giá kết quả obatambeienwasirherbal.com

Xây dựng các tiêu chí kết quả để đánh giá tiến độ hoàn thành mục tiêu theo nhóm, phòng ban, cá nhân.

Đánh giá hiệu suất làm việc giữa các nhóm, phòng ban, cá nhân.

Thiết lập obatambeienwasirherbal.com cho từng vị trí công việc nhanh chóng

Xây dựng mục tiêu công việc cho phòng ban, tổ, nhóm trong công ty một cách chính xác theo các giai đoạn cụ thể. Thêm vào đó, obatambeienwasirherbal.com hỗ trợ thiết lập công thức đánh giá mức độ hoàn thành công việc cho từng thành viên để doanh nghiệp dễ dàng áp dụng.

Theo dõi chặt chẽ việc thực hiện theo obatambeienwasirherbal.com

Theo dõi và thống kê, phân tích các kết quả đạt được của từng thành viên trong nhóm, phòng ban dựa trên obatambeienwasirherbal.com đã thiết lập một cách trực quan thông qua hệ thống biểu đồ.

Xem thêm:

Cập nhật tình hình thực hiện obatambeienwasirherbal.com nhanh chóng

Không dừng lại ở việc thiết lập công thức và theo dõi obatambeienwasirherbal.com, phần mềm còn giúp các doanh nghiệp sử dụng cập nhật nhanh nhanh chóng tiến độ công việc, mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân, nhóm trong từng chu kỳ, giai đoạn.

Xác lập các tiêu chí để đánh giá obatambeienwasirherbal.com công việc

Quản lý các chỉ tiêu, xây dựng các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu công việc đã đề ra của các nhóm, phòng ban, tổ chức.

Tiết kiệm thời gian tối đa

Thiết lập obatambeienwasirherbal.coms một lần và quản lý trực tiếp trên hệ thống cho toàn bộ nhân viên theo dõi giúp tổ chức tiết kiệm tối đa thời gian thay vì phải thêm thời gian nhắc nhở, tổ chức đánh giá và xây dựng rồi công thức rồi tổng kết báo cáo.

Tạo động lực cho tổ chức

Đánh giá trên phần mềm tự động tạo nên thế cân bằng trong nhiệm vụ, mục tiêu thực hiện của từng thành viên, từ tổng hợp các kết quả đánh giá chính xác trên phần mềm để khen thưởng đúng người và minh bạch các số tiền được thưởng vượt obatambeienwasirherbal.com trước toàn thể nhân viên để tạo động lực đông đảo thành viên khác có hướng phấn đấu.

Giúp doanh nghiệp bám sát được từng mục tiêu đề ra

Sử dụng phần mềm obatambeienwasirherbal.com, các doanh nghiệp dễ dàng thiết lập các mục tiêu lớn nhỏ ở quy mô toàn công ty, từng phòng ban, nhóm thậm chí là thiết lập và theo dõi obatambeienwasirherbal.com trên từng thành viên giúp việc quản lý tiến độ, mục tiêu dễ dàng hơn. Đặc biệt là nhanh chóng cập nhật được những khó khăn trong quá trình thực hiện để có hướng xử lý đúng.

Đo lường của hiệu suất làm việc của các thành viên hiệu quả

Đưa ra các tiêu chuẩn về obatambeienwasirherbal.com và thiết lập mục tiêu làm việc và kết quả đạt được trên từng giai đoạn giúp các tổ chức, doanh nghiệp nắm rõ được hiệu suất làm việc của từng cá nhân, nhóm để có hướng đào tạo bồi dưỡng, phát huy.

Cung cấp phần mềm quản lý obatambeienwasirherbal.com tốt nhất cho từng ngành và bộ phận

Với phần mềm quản lý obatambeienwasirherbal.com doanh nghiệp hoàn toàn có thể tối ưu thời gian và công việc trong tất cả các ngành, bộ phận khác nhau.

Một nền tảng duy nhất

Tích hợp tất cả các ứng dụng doanh nghiệp của bạn đang cần trên cùng một nền tảng duy nhất.

Ứng dụng công nghệ AI

Ứng dụng Công nghệ AI tự nhận thức phân tích hành vi người dùng giải quyết toàn diện đối với từng doanh nghiệp cụ thể.

Xem thêm: Top 12 Bí Quyết Làm Văn – Bí Quyết Làm Tốt Bài Thi Môn Văn

Giải pháp số 1 Việt Nam

Luôn đồng hành và hỗ trợ 24/7. Phù hợp với cả những tập đoàn xuyên quốc gia đến những công ty SME.

Sử dụng miễn phí trọn đời

Miễn phí chọn đời đối với tất cả các doanh nghiệp đăng ký trong đại dịch Covid 19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *