Phần mềm kcw

Bạn vẫn xem 20 trang mẫu của tư liệu "Hướng dẫn sử dụng ứng dụng KCW", để download tài liệu cội về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên

Tài liệu đính thêm kèm:

*
huong_dan_su_dung_phan_mem_kcw.doc

Nội dung text: khuyên bảo sử dụng phần mềm KCW

CHƯƠNG VI : TÍNH TOÁN MÓNG I.

Bạn đang xem: Phần mềm kcw

SỨC CHỊU TẢI MÓNG CỌC I.1. Tài liệu đầu vào: I.1.1. Dữ liệu của cọc: a) tiết diện cọc: Định nghĩa tiết diện cọc tài liệu > thành phần Thanh > huyết Diện > Thêm mới Nhập các kích cỡ của cọc >Chấp dấn >Chấp dìm b) vật liệu cọc:Định nghĩa vật liệu cọc dữ liệu > phần tử Thanh > vật tư > Thêm mới Nhập các chỉ tiêu vật liệu của cọc >Chấp nhận >Chấp nhận I.1.2. Tài liệu đất nền: a) dữ liệu theo hiệu quả thí nghiệm vào phòng: Định Nghĩa > Đặc Trưng Đất Nền > Thêm MớiNhập các chỉ số của các lớp đất >Chấp dấn >Chấp dấn b) dữ liệu theo khu đất nền: thi công > Móng Cọc > Đất Nền Nhập các chỉ số và các hệ số của những lớp khu đất >Chấp nhấn >Chấp dìm c) tài liệu theo thí nghiệm nén tĩnh (CPT):Thiết Kế > Móng Cọc > nghiên cứu Xuyên Tĩnh (CPT) > Thêm bắt đầu Nhập những chỉ số và các hệ số của các lớp khu đất >Chấp nhấn >Chấp nhận d) dữ liệu theo thí điểm xuyên tiêu chuẩn chỉnh (SPT): xây dựng > Móng Cọc > thử nghiệm Xuyên Tĩnh (CPT) > Thêm MớiNhập các chỉ số SPT cùng độ sâu của những lớp khu đất >Chấp nhận >Chấp dấn e) Độ cứng theo hệ tọa độ địa phương của cọc trên nền đàn hồi: tài liệu cọc: dữ liệu > Nút > Gối Tựa > Thêm new >Đặc Trưng Nhập các dữ liệu cọc bấm Tính Toán đồng ý  chấp nhận I.1.3. Dữ liệu thiết kế cọc: Dữ liệu thi công cọc bao gồm các thông số kỹ thuật đầu vào của cọc, các thông số kỹ thuật đất nền, cách thức tính và những hệ số tính toán. Để nhập những dữ liệu xây dựng cọc: kiến tạo > Móng Cọc > Cọc >Xem Đổi biến đổi các tài liệu thiết kế. Chọn Hệ Sốđể chuyển đổi các hệ số đo lường và thống kê theo yêu thương cầu thống kê giám sát Chọn Hệ Số an ninh để biến hóa các hệ số bình an theo yêu cầu đo lường và tính toán chọn đồng ý > Chấp Nhận. I.2. Giám sát và đo lường sức chịu mua móng cọc: đo lường và tính toán và xem tác dụng tính sức chịu mua của móng cọc Bảng Biểu > Móng > Cọcchương trình sẽ tự động hóa tính toán mức độ chịu sở hữu của cọc theo các dữ liệu vẫn nhập vào. Chọn Đóng Để hiện nay thị cụ thể về yếu tắc sức chịu thiết lập của cọc ở những độ sâu chọn chi TiếtĐến đây bạn cũng có thể xuất những dữ liệu thống kê giám sát sang Excel hoặc in ra hình vẽ biểu lộ sức chịu sở hữu của cọc bằng cách chọn  Xuất Ra Excel  In hình mẫu vẽ II. SỨC CHỊU TẢI MÓNG NÔNG: I.1. Tài liệu đầu vào: I.1.1 dữ liệu đất nền: Định Nghĩa > Đặc Trưng Đất Nền > Thêm MớiNhập các chỉ số của các lớp khu đất >Chấp nhận >Chấp thừa nhận I.1.2 tài liệu đất móng: a) Móng đơn: Dữ liệu xây dựng móng đơn gồm các thông số độ sâu thiết kế, và những hệ số tính toán. Để nhập những dữ liệu kiến tạo móng đơn: kiến tạo > Móng Nông > Móng Đơn >Xem Đổi a) Móng băng: Dữ liệu thiết kế móng băng gồm các thông số kỹ thuật độ sâu thiết kế, và những hệ số tính toán. Để nhập các dữ liệu xây cất móng băng:Thiết Kế > Móng Nông > Móng Băng >Xem Đổi I.2. đo lường và tính toán sức chịu mua móng nông: thống kê giám sát và xem công dụng tính mức độ chịu cài của móng nông Bảng Biểu > Móng Nông> Móng Băng Bảng Biểu > Móng Nông> Móng Đơnchương trình sẽ tự động tính toán mức độ chịu download của móng theo các dữ liệu đã nhập vào. Lựa chọn Đóng Để hiện nay thị chi tiết về yếu tắc sức chịu cài của cọc ở những độ sâu chọn cụ thể Đến đây bạn cũng có thể xuất các dữ liệu giám sát sang Excel hoặc in ra hình vẽ trình bày sức chịu cài đặt của móng bằng phương pháp chọn Xuất Ra Excel  In mẫu vẽ II. TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MÓNG: II.1. Mô hình hóa kết cấu: II.1.1 mô hình cọc và đài móng: trong KCW 2010 cọc được mô hình là những gối tựa bầy hồi, cùng với độ cứng thay thế sửa chữa được tính từ quánh trưng các lớp đất nền trống và đặc trưng của cọc.

Xem thêm: Eyes: Scary Thriller - How To Download Eyes The Horror Game (Free)

Để tế bào hình phần tử cọc thứ nhất định nghĩa những lớp khu đất nền, quan niệm tiết diện, vật liệu làm cọc, và chiều sâu chôn cọc. A) Định nghĩa khu đất nền: Định Nghĩa > Đặc Trưng Đất Nền > Thêm new Nhập những chỉ số của những lớp khu đất >Chấp Nhận>Chấp dìm b) Định nghĩa cọc: 1) tiết diện cọc: Định nghĩa ngày tiết diện cọc tài liệu > bộ phận Thanh > tiết Diện > Thêm new Nhập các form size của cọc >Chấp thừa nhận >Chấp dìm 2) vật tư cọc: Định nghĩa vật tư cọc tài liệu > bộ phận Thanh > vật tư > Thêm MớiNhập các chỉ tiêu vật liệu của cọc >Chấp thừa nhận >Chấp dấn c) Định nghĩa đài móng: 1) Chiều dày đài móng: Định nghĩa ngày tiết diện đài tài liệu > phần tử Tấm > tiết Diện > Thêm MớiNhập chiều dày của đài móng. >Chấp dấn >Chấp dấn 2) vật tư đài móng: Định nghĩa vật tư đài móng tài liệu > thành phần Tấm > vật tư > Thêm mới Nhập những chỉ tiêu vật tư của tấm >Chấp thừa nhận >Chấp nhận 3) Định nghĩa tấm trên nền lũ hồi: Để đối chiếu và giám sát và đo lường kết cấu móng, thể hiện đúng chuẩn sự thao tác làm việc đồng thời của toàn cục kết cấu móng, thì phần tử đài móng rất cần phải định nghĩa là các tấm bên trên nền bọn hồi với những hệ số nền được chương trình thống kê giám sát từ những dữ liệu đất nền trống và các thông số của đài móng: Chọn: tài liệu > thành phần Tấm > Tấm bên trên Nền Đàn Hồi > Thêm MớiChọn Đặc Trưng: Nhập các thông số: hố khoan địa chất và các thông số của đài móng, bấm lựa chọn Tính Toán. Gật đầu đồng ý Chấp Nhận. D) Định nghĩa giằng móng: 1) kích cỡ giằng móng:Định nghĩa ngày tiết diện giằng tài liệu > phần tử Thanh > máu Diện > Thêm mới Nhập form size của giằng móng. >Chấp dấn >Chấp dìm 2) vật tư giằng móng: Định nghĩa vật liệu giằng móng dữ liệu > bộ phận Thanh > vật liệu > Thêm MớiNhập các chỉ tiêu vật liệu của giằng. >Chấp thừa nhận >Chấp nhấn 3) Định nghĩa thanh trên nền bọn hồi: Chọn: dữ liệu > phần tử Thanh > Thanh bên trên Nền Đàn Hồi > Thêm new Chọn Đặc Trưng:Nhập những thông số: hố khoan địa hóa học và các thông số kỹ thuật của giằng móng, bấm chọn Tính Toán. Chấp nhận Chấp Nhận. II.1.2. Quy mô tải trọng tính năng vào móng: cài trọng tác dụng có thể quy về dạng lực tác dụng tập trung tại một điểm (vị trí cột) hoặc ta hoàn toàn có thể mô hình tổng thể kết cấu bên trên và định nghĩa những tải trọng tác dụng từ các tầng bên trên của công trình tác dụng xuống mô hình móng. Với bí quyết mô hình toàn cục kết cấu bên trên thì chỉ việc thay thế những liên kết ngàm dưới những chân cột bằng quy mô móng (đài móng cùng cọc), việc quy mô kết cấu trên hoàn toàn tương tự như chương VI đã giới thiệu. Nếu tải trọng từ những kết cấu trên quy về dạng lực tập trung công dụng tại địa điểm chân cột: - Xác định vị trí chân cột: thêm điểm tại vị trí khẳng định là chân cột Gán thiết lập trọng: dữ liệu > download Trọng Nút > download Trọng Tập TrungII.2. đối chiếu và thiết kế kết cấu: II.2.1. Phân tích nội lực: lựa chọn Phân Tích > so với Nội Lực chương trình sẽ tự động tính toán nội lực và gửi vị của kết cấu móng. II.2.2. Thiết kế kết cấu móng:a) tổ hợp tải trọng: Tổ hợp những trường hợp cài trọng trong các bộ phận kết cấu (nút, giằng móng, đài móng) Nhập những dữ liệu tổ hợp: có thể tổ hợp tự động hóa hoặc tự nhập các dữ liệu tổ hợp chọn: kiến thiết > Dữ Liệu tổ hợp Nội Lực Nhập những dữ liệu tổ hợp rồi chọn thi công > Tổ Hợpb) xây cất cấu khiếu nại đài móng cùng giằng móng: sau thời điểm có công dụng tổ vừa lòng nội lực để thi công các cấu kiện móng phải định nghĩa những loại cấu kiện cùng nhập các dữ liệu kiến tạo cho các cấu kiện. Chọn những mục cách thức sau nhằm nhập dữ liệu thi công > Dữ Liệu xây dựng Khung BTCT xây cất > Dữ Liệu xây cất Sàn/ Vách/ Lanh Tô/ Đài Móng BTCT Nhập những dữ liệu đặc trưng về vật tư và đặc trưng của cấu kiện. Sau thời điểm nhập kết thúc các dữ liệu xây dựng chọn kiến thiết > xây cất Kết Cấu BTCT II.2.3. Xem, in hiệu quả tính toán: Để xem các hiệu quả tinh toán chọn mục hình vẽ > chương trình sẽ hiển thị lại các hiệu quả đã giám sát và đo lường tùy theo mục đã chọn Để in ra các tác dụng tính toán bấm lựa chọn Bảng Biểu> vào mục bảng biểu sẽ có được các mục nhỏ tuổi để chọn lọc các công dụng tính toán yêu cầu xuất raSau khi in xuất kết quả rất có thể copy xuất dữ liệu đo lường ra bảng tính excel