Phần mềm grammar 3.1

Trong thời buổi giang sơn phát triển cùng hội nhập như bây giờ thì ngôn từ Tiếng Anh thực sự là rất cần thiết và không thể không có được ở một người THÀNH ĐẠT được, phiên bản thân mình cũng ý thức được điều ấy từ thời trước nhưng khổ nỗi chắc là vì bẩm sinh bắt buộc học những mà vẫn dốt