Bài viết hướng dẫn dựng một máy ảo firewall Pfsense trên môi trường ảo hoá VMWare

Pfsense là Firewall open source, miễn phí cho mọi người. Pfsense hoạt động như một thiết bị tường lửa và có đầy đủ chức năng định tuyến như một thiết bị cao cấp

I. Chuẩn bị file cài đặt máy ảo Pfsense

Download Pfsense.iso tại trang chủ của Pfsense: https://www.pfsense.org/download/

II. Hướng dẫn cài đặt Pfsense trên VMWare Workstation

Mở phần mềm VMWare Workstation bằng quyền Administrator (chọn Run as administrator)Chọn File -> New virtual machine -> Chọn Typical -> Nhấn Next

Đang xem: Phần mềm cài pfsense (phần 1), hướng dẫn cài Đặt firewall mềm pfsense

*

Chọn Installer disc image file (iso) -> Nhấn Browse để lấy file iso mà bạn đã tải về trước đó -> Nhấn Next để tiếp tục

*

Nhấn Browse để chọn nơi chứa máy ảo Pfsense -> Nhấn Next để tiếp tục

*

Nhập dung lượng của máy ảo -> Nhấn Next để tiếp tục

Nhấn Customize Hardware để chỉnh sửa một số cấu hình của máy ảo Firewall Pfsense

*

Ở phần Network Adapter -> Chọn card mạng Host-only bất kì để tạo kết nối mạng LAN cho các máy tính phía sau firewall Pfsense
Nhấn Add để tạo thêm card mạng WAN cho firewall Pfsense
Chọn Card mạng cho nó là VMnet1 (Bridged) -> Nhấn Close để hoàn tất cấu hình
Nhấn Power on this virtual machine để khởi động cài đặt máy ảo
Pfsense sẽ tự chọn mode khởi động
Nhấn Accept
Nhấn OK để Install Pfsense
Nhấn Select để tiếp tục
Quá trình cài đặt Pfsense được bắt đầu
Nhấn No rồi Reboot lại hệ thống

III. Cấu hình thông số về IP Address cho các Interface của Pfsense

Chọn option 2 để cấu hình
Nhập số 2 để cấu hình cho mạng LAN -> Thiết lập IP Address theo nhu cầu của bạn -> Nhấn Enter để tiếp tục
Ở phần IPv6 bạn không cần phải cấu hình gì cả
Hoàn thành cấu hình và mở trình duyệt web của Pfsense bằng địa chỉ IP. Đăng nhập với username: admin & passwork: pfsense
Cấu hình 1 số thông số cơ bản và hoàn thành cài đặt

** Nếu bạn gặp khó khăn trong việc cấu hình các sản phẩm của Sophos tại Việt Nam, hãy liên hệ với chúng tôi:

Hotline: 02862711677

obatambeienwasirherbal.com

Xem thêm:

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
new follow-up comments new replies to my comments
Label
{} <+>
Name*
Email*
Label
{} <+>
Name*
Email*
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Display footer
wpDiscuz
0
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
| Reply

Xem thêm:

Insert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *