Nfr là gì

Cthị trấn là nhà bản thân có dòng xô bể, chắp vá cũng khá được 7-8 lớp. Về bản chất, nó vẫn đựng nước được. Nhưng không tính điểm này ra, nó trông nlỗi trang bị vứt.

Mẹ mình thì vẫn khoái dùng mẫu xô này, và không nỡ vứt nó đi :3

Nhưng mỗi lần về quê mình lại chẳng muốn sử dụng nó tí nào? Kỳ viên zậy đó? Cùng là một chiếc xô bể, nhưng mà gồm fan mong mỏi dùng, bao gồm fan không.

Đó là vấn đề của Quality of Service. Ánh xạ qua quả đât phần mềm, nó chính là Non-Functional Requirement