Netstat (network statistics) là một công cụ dòng lệnh để theo dõi các kết nối mạng vào và ra có sẵn trên tất cả các hệ điều hành dựa trên Unix và cũng có sẵn trên hệ điều hành Windows. Nó rất hữu ích trong việc khắc phục sự cố mạng và đo lường hiệu năng. Netstat là một trong những công cụ gỡ lỗi dịch vụ mạng cơ bản nhất, cho bạn biết cổng nào mở và bất kỳ chương trình nào đang lắng nghe trên các cổng.

Trong bài này Kỹ thuật sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lệnh netstat để quản lý mạng trên CentOS 6 64bit bằng một số ví dụ trực quan.

Contents

16 Hiển thị một chương trình nào đó đang chạy port nào
Liệt kê tất cả các cổng của các kết nối TCP và UDP

# netstat -a | more

*

Liệt kê tất cả các cổng kết nối TCP

# netstat -at

*

Liệt kê tất cả các cổng kết nối UDP

# netstat -au

*

Liệt kê tất cả các kết nối đang lắng nghe

# netstat -l

*

Liệt kê tất cả các cổng TCP đang lắng nghe

# netstat -lt

*

Liệt kê tất cả các cổng UCP đang lắng nghe

# netstat -lu

*

Liệt kê tất cả các cổng Unix đang lắng nghe

# netstat -lx

*

Hiển thị thống kê qua từng giao thức

# netstat -s

*

Hiển thị thống kê theo giao thức TCP

# netstat -st

*

Hiển thị thống kê theo giao thức UDP

# netstat -su

*

Hiển thị tên dịch vụ với PID

# netstat -tp

*

Hiển thị trong Promiscuous mode

Khi chạy lệnh này thì sau một khoảng thời gian chỉ định, netstat sẽ làm mới lại và in ra màn hình kết quả.

# netstat -ac -5 | grep tcp

*

Hiển thị bảng định tuyến

# netstat -r

*

Hiển thị trao đổi gói trên cổng mạng

Hiển thị các gói nhận và chuyển trên cổng mạng với đơn vị MTU

# netstat -i

*

Hiển thị thông tin cổng mạng

Lệnh này tương tự lệnh ifconfig

# netstat -ie

*

Hiển thị thông tin IPv4, IPV6

# netstat -g

*

Hiển thị một chương trình nào đó đang chạy port nào

# netstat -ap | grep

*

Từ những lệnh trên, ta có thể kiểm tra xem các dịch vụ nào đang chạy trên các port nào bằng cách dùng lệnh sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *