Netstat Là Gì, Lệnh Netstat Dùng Để Làm Gì Bạn Biết Chưa? ::: Trong Địa Chỉ Cục Bộ Của Đầu Ra Netstat Là Gì

Netstat (network statistics) là một trong phương tiện cái lệnh nhằm theo dõi các kết nối mạng vào và ra tất cả sẵn bên trên toàn bộ những hệ quản lý và điều hành dựa trên Unix cùng cũng có thể có sẵn trên hệ quản lý và điều hành Windows. Nó vô cùng có lợi vào Việc khắc chế sự rứa mạng và đo lường và tính toán tính năng. Netstat là 1 trong những mức sử dụng gỡ lỗi các dịch vụ mạng cơ bạn dạng nhất, cho mình biết cổng nào mnghỉ ngơi cùng bất kỳ công tác nào đã lắng tai bên trên những cổng.

Trong bài bác này Kỹ thuật đã khuyên bảo chúng ta áp dụng lệnh netstat nhằm quản lý mạng trên CentOS 6 64bit bởi một số trong những ví dụ trực quan liêu.


Contents

16 Hiển thị một lịch trình như thế nào kia đang chạy port nào
Liệt kê toàn bộ các cổng của các kết nối TCPhường và UDP

# netstat -a | more

*

Liệt kê toàn bộ những cổng kết nối TCP

# netstat -at

*

Liệt kê tất cả những cổng kết nối UDP

# netstat -au

*

Liệt kê tất cả những liên kết sẽ lắng nghe

# netstat -l

*

Liệt kê toàn bộ những cổng TCP sẽ lắng nghe

# netstat -lt

*

Liệt kê toàn bộ các cổng UCP.. đang lắng nghe

# netstat -lu

*

Liệt kê toàn bộ các cổng Unix đang lắng nghe

# netstat -lx

*

Hiển thị thống kê qua từng giao thức

# netstat -s

*

Hiển thị những thống kê theo giao thức TCP

# netstat -st

*

Hiển thị những thống kê theo giao thức UDP

# netstat -su

*

Hiển thị tên dịch vụ với PID

# netstat -tp

*

Hiển thị vào Promiscuous mode

Lúc chạy lệnh này thì sau một khoảng chừng thời gian hướng đẫn, netstat vẫn có tác dụng new lại cùng in ra màn hình hiển thị kết quả.

# netstat -ac -5 | grep tcp

*

Hiển thị bảng định tuyến

# netstat -r

*

Hiển thị hội đàm gói trên cổng mạng

Hiển thị những gói dấn và gửi trên cổng mạng cùng với đơn vị chức năng MTU

# netstat -i

*

Hiển thị báo cáo cổng mạng

Lệnh này tương tự như lệnh ifconfig

# netstat -ie

*

Hiển thị thông báo IPv4, IPV6

# netstat -g

*

Hiển thị một công tác như thế nào kia đang làm việc port nào

# netstat -ap | grep

*

Từ các lệnh trên, ta có thể khám nghiệm xem những các dịch vụ nào đang làm việc trên các port như thế nào bằng cách dùng lệnh sau: