National Assembly Là Gì

NỘI QUY: những thành viên tự chịu trách nhiệm về các nội dung mình share trên nguyên lý tuân thủ thuật luật, tôn kính lẫn nhau.Bạn vẫn xem: National assembly là gì


*

*

Dù có thực chất và chức năng gần giống như nhau, tên gọi của cơ quan lập pháp (legislature) từng nước lại không giống nhau. Nói chung, National Assembly (Quốc hội), Parliament (Nghị viện), cùng Congress (Quốc hội lưỡng viện) là các chiếc tên được áp dụng nhiều nhất. Trong tiếng Việt, chữ Quốc hội hoàn toàn có thể dùng thông thường để chỉ cơ sở lập pháp những nước, có thể là độc viện unicameral legislature – chỉ tất cả một viện (Hạ viện) hay nhiều viện multicameral legislature – gồm từ nhị viện trở lên. Quốc hội lưỡng viện bicameral legislature – bao gồm Thượng viện và Hạ viện. Thượng viện là Upper house, thường được hotline là Senate, cùng Hạ viện là Lower house. Member của Thượng viện gọi là Thượng nghị viên hoặc Thượng nghị viên Senator, thành viên của Hạ viện gọi là Dân biểu Representative. Quốc hội tam viện tricameral legislature tuyệt tứ viện tetracameral legislature cũng từng tồn tại.

Bạn đang xem: National assembly là gì

Tên điện thoại tư vấn của Quốc hội

Các tổ chức siêu quốc gia: liên hợp châu Âu (European Union – EU) tất cả hai ban ngành lập pháp: Hội đồng câu kết châu Âu tốt Hội đồng hóa trưởng Council of the European Union và Nghị viện châu Âu European Parliament. Nghị viện châu Âu gồm 736 thành viên, là khu bầu cử dân chủ béo thứ hai trên thế giới, sau Ấn Độ, và là khu thai cử xuyên nước nhà lớn nhất cụ giới, gồm 27 nước với khoảng 500 triệu công dân. Ban ngành lập pháp của liên minh châu Phi (African Union – AU) là Nghị viện châu Phi Pan-African Parliament (PAP), hay còn gọi là African Parliament. Của xã hội các đất nước mỹ Latin với vùng Caribe (Community of Latin American and Caribbean States – CELAC) là Nghị viện Mỹ Latin Latin American Parliament.

Xem thêm: phần mềm hwmonitor

Các nước bao gồm cơ quan liêu lập pháp hotline là National Assembly (một số đất nước trong danh sách này còn có Quốc hội lưỡng viện với Hạ viện hoặc Thượng viện được gọi là National Assembly, trong trường hợp đó sẽ sở hữu được chú phù hợp (Hạ viện) hoặc (Thượng viện) đi kèm): Afghanistan, Angola, Armenia, Azerbaijan, Bahrain (Ba-ranh), Belarus, Benin (Bê-nanh), Bhutan (Hạ viện), Bulgaria, Campuchia (Hạ viện), Cameroon (Hạ viện), Congo (Hạ viện), Cuba, Hàn Quốc, Hungary, Lào, phái mạnh Phi (Hạ viện), Nigeria, Pakistan (Hạ viện), Pháp (Hạ viện), bố Lan, Serbia, Slovenia (Hạ viện), Tajikistan (Thượng viện), vương quốc nụ cười (Lưỡng viện), Việt Nam…

Các nước gồm cơ quan lại lập pháp gọi là Parliament (các nước không tồn tại chú mê thích gì thêm được hiểu là bao gồm Quốc hội lưỡng viện): Ai Cập, Ai-len, Algeria, Ấn Độ, Bhutan, Cameroon, Canada, Congo, Kazakhstan, Malaysia, Pakistan, Pháp, Phần Lan (Độc viện), Romania, Séc, Singapore (Độc viện), Sri Lanka, Slovenia, Úc, Ý, quốc gia Liên hiệp Anh với Bắc Ai-len (gồm Viện quý tộc House of Lords, Thượng viện cùng Viện thứ dân House of Commons, Hạ viện), Zimbabwe…

Các nước có cơ quan lập pháp hotline là Congress (các nước này đều sở hữu Quốc hội lưỡng viện): Colombia, Hoa Kỳ (gồm Viện Dân biểu và Thượng viện), Paraguay, Philippines…

Các nước tất cả cơ quan tiền lập pháp call là National Congress (các nước này đều phải có Quốc hội lưỡng viện): Argentina, Brazil, Chile, cùng hòa Dominica, Palau…

Cơ quan lập pháp của một vài nước mang tên đặc biệt khác:

Áo: Federal Convention hoặc Federal Assembly, bao gồm Hội đồng Liên bang Federal Council (Thượng viện) cùng Quốc hội Liên bang National Council (Hạ viện).Hà Lan: States General of the Netherlands.Indonesia: họp báo hội nghị Hiệp thương quần chúng People’s Consultative Assembly (Lưỡng viện).Liberia: điện thoại tư vấn rất đơn giản là Legislature of Liberia.Mexico: Congress of the Union, hay chấp nhận là General Congress of the United Mexican States, với Thượng viện là Chamber of Senators, với Hạ viện là Chamber of Deputies.Myanmar: Quốc hội Liên bang Myanmar Assembly of the Union gồm House of Nationalities (Thượng viện) với House of Representatives (Hạ viện).Nhật Bản: National Diet, với Thượng viện là House of Councillors, với Hạ viện là House of Representatives.Nga: Quốc hội Liên bang Nga Federal Assembly, với Thượng viện và Hạ viện thứu tự là Hội đồng Liên bang Federation Council và Duma tổ quốc State Duma.Tajikistan: Hội đồng về tối cao Supreme Assembly, có Hội đồng Dân biểu Assembly of Representatives (Hạ viện) cùng Hội đồng dân tộc National Assembly (Thượng viện).Tây Ban Nha: General Courts với Thượng viện Senate với Hạ viện Congress of Deputies.Thụy Sĩ: Quốc hội Federal Assembly gồm Hội đồng nhà nước Council of States tương tự Thượng viện và Hội đồng đất nước National Council tương tự Hạ viện.Trung Quốc: Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc National People’s Congress.Hồng Kông, Ma Cao: Hội đồng Lập pháp Legislative Council.Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan): Lập pháp viện Legislative Yuan. v.v

Tên call của Thượng viện cùng Hạ viện

Thượng viện (Upper House)

Senate (phổ đổi mới nhất): Afghanistan, Argentina, Australia, cha Lan, Bỉ, Brazil, Campuchia, Canada, Chile, Hoa Kỳ, Ireland, Malaysia, Mexico, Nga, Pakistan, Paraguay, Pháp, Philippines, Romania, Tây Ban Nha, Thái Lan, Uruguay, Ý, Zimbabwe… Legislative council (Hội đồng lập pháp): Brunei, Hồng Kông, Ma Cao… Federal Council (Bundesrat – Hội đồng Liên bang): Đức, Áo… Council of States (Hội đồng công ty nước): Ấn Độ, Sudan, Thụy Sĩ… First Chamber Hà Lan… House of Peoples: Bosnia cùng Herzegovina, House of Councillors: Nhật Bản, Federation Council (Hội đồng Liên bang): Nga, House of Elders (Viện Nguyên lão): Somaliland, House of Lords (Viện Quý tộc): Anh, v.v.

Hạ viện (Lower House)

Chamber of Deputies: Argentina, Brazil, Chile, Romania, Séc, Uruguay… Chamber of Representatives: Bỉ, Belarus… House of Assembly, House of Representatives: Ai Cập, Colombia, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Nepal, Philippines, Thái Lan, Hoa Kỳ… House of Commons: Anh, Canada… Legislative Assembly, National Assembly: Algeria, Bhutan, Kenya, nam giới Phi, Pakistan, Pháp, Slovenia…, v.v.