Mô Hình Oop Trong Php, Php Hướng Object Với Class Và Object

OOP vào PHP là bài viết trình bày về xây dựng hướng đối tượng người sử dụng troing PHP. Cách tạo và dùng class, hàm, kế thừa, các cách truy vấn cập…

Lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng người tiêu dùng (object-oriented programming điện thoại tư vấn tắt là OOP ) là cách thức lập trình hiện đại, có rất nhiều ưu điểm trong việc cách tân và phát triển project.

Với OOP , các thông tin phải xử lý vẫn được mô tả thành những đối tượng. Như mỗi sản phẩm, từng tin tức , mỗi bên sản xuất, từng user… là mỗi đối tượng. Trong 1 đối tượng sẽ có tương đối nhiều thông tin (properties), những hàm(methods) được khai báo, tùy nhu cầu nghiệp vụ cùng cách chúng ta tổ chức.Bạn đã xem: mô hình oop php, lập trình hướng Đối tượng oop cùng với php


*

Mỗi đối tượng có không ít thuộc tính và hàm

Các giải pháp lập trình cũ hơn thời xưa là kiểu lập trình phía thủ tục, hướng modun…

Ưu điểm của OOP

Với OOP, các bạn sẽ dễ dàng cai quản code lúc có biến hóa .Có tính tái sử dụng cao.Dễ không ngừng mở rộng dự án.Có tính bảo mật thông tin cao.Tiết kiệm được tài nguyên xứng đáng kể cho hệ thống.

Bạn đang xem: Mô hình oop trong php, php hướng object với class và object

Class vào OOP

Trong OOP, các bạn sẽ khai báo ra nhiều class, mỗi class để trong vệt . Phía bên trong là các biến và các hàm trong class. Những biến và hàm khai báo tại đây có tầ, vực thực hiện chỉ ở trong class .

Class là khuôn mẫu để theo đó mà các đối tượng người dùng được sinh sản ra. Ví dụ trước lúc tạo đối tượng người tiêu dùng sản phẩm, bạn cần tạo class có tên sanpham. Vào class này bạn khai báo tất cả tênsp, giásp, hìnhsp…thì các đối tượng người dùng bạn khai báo sau đây dựa trên class sanpham sẽ sở hữu được các thông tin tênsp, giásp, hìnhsp

Khai báo class và thực hiện class trong PHP

Sau đây là ví dụ khai báo những class trong php

Ví dụ 1: Khai báo class

Ví dụ 2: khai báo class và tạo đối tượng người tiêu dùng theo class

hoten ="https://obatambeienwasirherbal.com.com/mo-hinh-oop-trong-php/imager_4_16975_700.jpgMai Thanh Toán"https://obatambeienwasirherbal.com.com/mo-hinh-oop-trong-php/imager_4_16975_700.jpg; $kh1->namsinh = 1970; echo "https://obatambeienwasirherbal.com.com/mo-hinh-oop-trong-php/imager_4_16975_700.jpgHọ tên: "https://obatambeienwasirherbal.com.com/mo-hinh-oop-trong-php/imager_4_16975_700.jpg, $kh1->hoten , "https://obatambeienwasirherbal.com.com/mo-hinh-oop-trong-php/imager_4_16975_700.jpg

"https://obatambeienwasirherbal.com.com/mo-hinh-oop-trong-php/imager_4_16975_700.jpg; ?>

Sử dụng hàm vào class với từ khóa $this:

class hocsinh var $ho; var $ten; var $ngaysinh; var $diemtb; function hoten() return $this->ho . "https://obatambeienwasirherbal.com.com/mo-hinh-oop-trong-php/imager_4_16975_700.jpg "https://obatambeienwasirherbal.com.com/mo-hinh-oop-trong-php/imager_4_16975_700.jpg . $this->ten; function tuoi() $ns = explode( $this ->ngaysinh ); return date("https://obatambeienwasirherbal.com.com/mo-hinh-oop-trong-php/imager_4_16975_700.jpgY"https://obatambeienwasirherbal.com.com/mo-hinh-oop-trong-php/imager_4_16975_700.jpg) - $ns; $hs1 = new hocsinh;$hs1->ho ="https://obatambeienwasirherbal.com.com/mo-hinh-oop-trong-php/imager_4_16975_700.jpgĐào Được"https://obatambeienwasirherbal.com.com/mo-hinh-oop-trong-php/imager_4_16975_700.jpg;$hs1->ten = "https://obatambeienwasirherbal.com.com/mo-hinh-oop-trong-php/imager_4_16975_700.jpgVàng"https://obatambeienwasirherbal.com.com/mo-hinh-oop-trong-php/imager_4_16975_700.jpg;echo "https://obatambeienwasirherbal.com.com/mo-hinh-oop-trong-php/imager_4_16975_700.jpgHọ tên: "https://obatambeienwasirherbal.com.com/mo-hinh-oop-trong-php/imager_4_16975_700.jpg, $hs1->hoten(), "https://obatambeienwasirherbal.com.com/mo-hinh-oop-trong-php/imager_4_16975_700.jpg"https://obatambeienwasirherbal.com.com/mo-hinh-oop-trong-php/imager_4_16975_700.jpg;echo "https://obatambeienwasirherbal.com.com/mo-hinh-oop-trong-php/imager_4_16975_700.jpgTuổi: $hs1->tuoi()

"https://obatambeienwasirherbal.com.com/mo-hinh-oop-trong-php/imager_4_16975_700.jpg;?>

Constructor của class

Khi làm việc với OOP vào PHP, bạn rất thường thao tác với một hàm đặc biệt, chính là hàm Constructor – hàm tự động chạy lúc 1 đối tượng người tiêu dùng được chế tác từ class.

Trong từng class, hàm Contructor có tên là __construct. Vào hàm này, các bạn sẽ thường viết code khởi tạo ra giá trị cho các biến, kết nối database, khám nghiệm quyền của user…

Hàm __construct rất có thể dùng nhiề u tham số giả dụ muốn.

Destructor của class

Destructor là hàm trong class sẽ tự động chạy khi 1 đối tượng người sử dụng bị hủy (khi trang web chấm dứt hoặc các bạn dùng hàm unset để hủy đối tượng)

Thực tập tạo và áp dụng class trong PHP

Thực hiện 2 class bên dưới


*

*

Tính đóng gói

Các trực thuộc tính cùng hàm của đối tượng người tiêu dùng được gói gọn lại, phía bên ngoài đối tượng không bắt gặp mà chỉ rất có thể truy cập theo quyền truy cập tương xứng (public, private, protected) được cung cấp trước trong class.

public: đến phép phía bên ngoài đối tượng: truy vấn và đổi quý hiếm .protected: Không chất nhận được truy cập/đổi quý hiếm . Chỉ cho phép bên phía trong class và các class con .private: Chỉ có thể chấp nhận được truy cập/thay đổi trong phạm vi class của đối tượng

Tính kế thừa

Một class có thể kế thừa các thuộc tính với hàm tự lớp cha. Lớp thừa kế được gọi là lớp con. Những đối tượng có thể sử dụng lại các đặc tính sẵn bao gồm mà không yêu cầu định nghĩa lại.

Ví dụ

ho . "https://obatambeienwasirherbal.com.com/mo-hinh-oop-trong-php/imager_4_16975_700.jpg "https://obatambeienwasirherbal.com.com/mo-hinh-oop-trong-php/imager_4_16975_700.jpg . $this->ten; } function tuoi() $ns = explode( $this ->ngaysinh ); return date("https://obatambeienwasirherbal.com.com/mo-hinh-oop-trong-php/imager_4_16975_700.jpgY"https://obatambeienwasirherbal.com.com/mo-hinh-oop-trong-php/imager_4_16975_700.jpg) - $ns; }class hocsinhgioi extends hocsinh public $hocbong;$hsg1 = new hocsinhgioi;$hsg1 ->ho = "https://obatambeienwasirherbal.com.com/mo-hinh-oop-trong-php/imager_4_16975_700.jpgPhan thị"https://obatambeienwasirherbal.com.com/mo-hinh-oop-trong-php/imager_4_16975_700.jpg;?>

Tính trừu tượng

Khi shop với đối tượng, chỉ cần cân nhắc các ở trong tính, hàm buộc phải thiết. Cụ thể về văn bản không cần chú ý đến. Nhờ kia giảm phức hợp của giải thuật, nghiệp vụ.

Tính đa hình

Tính nhiều hình (polymorphism) trong OOP chất nhận được các class con rất có thể viết lại (override) những thuộc tính hoặc hàm trường đoản cú class cha.

Xem thêm: download game tkp

Các class cùng implement một interface nhưng bọn chúng có phương pháp thực hiện không giống nhau cho các method của interface đó.

Qua đó thuộc 1 thủ tục sẽ cho kết quả khác nhau khi được gọi bởi vì các đối tượng thuộc lớp không giống nhau.

Static

Khi lập trình sẵn với OOP vào PHP, gồm lúc bạn sẽ dùng tới các hàm với thuộc tính dạng static.

*

Static là một trong dạng đặc biệt quan trọng của hàm với thuộc tính vào class, mong mỏi dùng thì các bạn thêm chữ static vào trước tên của nó khi khai báo.

Hàm static là hàm rất có thể truy cập mà lại không đề xuất khởi chế tạo ra một đối tượng của class.

Hàm static không thể gọi hàm hoặc ở trong tính non-static. Nhưng hàm non-static rất có thể gọi hàm hoặc nằm trong tính static do những thuộc tính và hàm static nghỉ ngơi dạng toàn cục.

static::method() cùng với self::method();

Bài tập OOP trong PHP

Chuẩn bị: sản xuất 1 thư mục trong htdocs để triển khai Lab.

Bài 1 : mô tả nhanvien

Trong thư mục mới tạo, sinh sản file bai1.php để viết code:

1. Chế tạo ra 1 class để diễn đạt học sinh, gồm các thuộc tính họ, tên, ngày sinh, hàm tuoi với hàm hoten