Mô Hình Oop Php

OOP.. vào PHP.. là bài viết trình bày về lập trình phía đối tượng troing PHP. Cách tạo thành cùng sử dụng class, hàm, thừa kế, các cách truy cập…

Lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng người dùng (object-oriented programming Call tắt là OOP ) là phương thức xây dựng hiện đại, có nhiều ưu điểm trong Việc phát triển project.

Với OOPhường , những thông báo đề nghị giải pháp xử lý sẽ được miêu tả thành những đối tượng. Như mỗi sản phẩm, mỗi thông tin , từng nhà thêm vào, mỗi user… là mỗi đối tượng. Trong 1 đối tượng người dùng đã có khá nhiều đọc tin (properties), các hàm(methods) được knhì báo, tùy yêu cầu nhiệm vụ và bí quyết các bạn tổ chức.

Bạn đang xem: Mô hình oop php

*
Mỗi đối tượng người tiêu dùng có không ít thuộc tính với hàm

Các bí quyết lập trình cũ rộng xa xưa là dạng hình lập trình hướng giấy tờ thủ tục, hướng modun…

Ưu điểm của OOP

Với OOP, bạn sẽ dễ dàng quản lý code Lúc gồm đổi khác .Có tính tái sử dụng cao.Dễ mở rộng dự án công trình.Có tính bảo mật thông tin cao.Tiết kiệm được tài nguim đáng kể cho khối hệ thống.

Class trong OOP

Trong OOPhường, các bạn sẽ khai báo ra các class, mỗi class đặt vào dấu . Bên vào là những đổi mới cùng các hàm trong class. Các trở nên và hàm khai báo tại chỗ này gồm tầ, vực sử dụng chỉ nghỉ ngơi vào class .

Class là khuôn chủng loại để theo đó mà các đối tượng người tiêu dùng được tạo nên. lấy ví dụ như trước khi tạo thành đối tượng người sử dụng sản phẩm, bạn cần chế tạo class có tên sanpsi. Trong class này các bạn khai báo hiện đang có tênsp, giásp, hìnhsp…thì các đối tượng các bạn khai báo trong tương lai dựa vào class sanpsi sẽ có được các biết tin tênsp, giásp, hìnhsp

Khai báo class cùng thực hiện class trong PHP

Sau đây là ví dụ khai báo các class trong php

lấy một ví dụ 1: Knhì báo class

lấy ví dụ như 2: knhì báo class và chế tạo đối tượng theo class

hoten ="https://obatambeienwasirherbal.com/mo-hinh-oop-php/imager_4_20902_700.jpgMai Tkhô giòn Toán"https://obatambeienwasirherbal.com/mo-hinh-oop-php/imager_4_20902_700.jpg; $kh1->namsinch = 1970; emang lại "https://obatambeienwasirherbal.com/mo-hinh-oop-php/imager_4_20902_700.jpgHọ tên: "https://obatambeienwasirherbal.com/mo-hinh-oop-php/imager_4_20902_700.jpg, $kh1->hoten , "https://obatambeienwasirherbal.com/mo-hinh-oop-php/imager_4_20902_700.jpg

"https://obatambeienwasirherbal.com/mo-hinh-oop-php/imager_4_20902_700.jpg; ?>

Sử dụng hàm trong class cùng trường đoản cú khóa $this:


class hocsinh var $ho; var $ten; var $ngaysinh; var $diemtb; function hoten() return $this->ho . "https://obatambeienwasirherbal.com/mo-hinh-oop-php/imager_4_20902_700.jpg "https://obatambeienwasirherbal.com/mo-hinh-oop-php/imager_4_20902_700.jpg . $this->ten; function tuoi() $ns = explode( $this ->ngaysinc ); return date("https://obatambeienwasirherbal.com/mo-hinh-oop-php/imager_4_20902_700.jpgY"https://obatambeienwasirherbal.com/mo-hinh-oop-php/imager_4_20902_700.jpg) - $ns<2>; $hs1 = new hocsinh;$hs1->ho ="https://obatambeienwasirherbal.com/mo-hinh-oop-php/imager_4_20902_700.jpgĐào Được"https://obatambeienwasirherbal.com/mo-hinh-oop-php/imager_4_20902_700.jpg;$hs1->ten = "https://obatambeienwasirherbal.com/mo-hinh-oop-php/imager_4_20902_700.jpgVàng"https://obatambeienwasirherbal.com/mo-hinh-oop-php/imager_4_20902_700.jpg;echo "https://obatambeienwasirherbal.com/mo-hinh-oop-php/imager_4_20902_700.jpgHọ tên: "https://obatambeienwasirherbal.com/mo-hinh-oop-php/imager_4_20902_700.jpg, $hs1->hoten(), "https://obatambeienwasirherbal.com/mo-hinh-oop-php/imager_4_20902_700.jpg"https://obatambeienwasirherbal.com/mo-hinh-oop-php/imager_4_20902_700.jpg;echo "https://obatambeienwasirherbal.com/mo-hinh-oop-php/imager_4_20902_700.jpgTuổi: $hs1->tuoi()

"https://obatambeienwasirherbal.com/mo-hinh-oop-php/imager_4_20902_700.jpg;?>

Constructor của class

khi làm việc với OOPhường vào PHPhường, bạn khôn cùng hay làm việc với 1 hàm đặc trưng, đó là hàm Constructor – hàm tự động hóa chạy lúc một đối tượng người tiêu dùng được tạo nên từ bỏ class.

Trong mỗi class, hàm Contructor có tên là __construct. Trong hàm này, bạn sẽ thường viết code khởi tạo ra quý hiếm cho những trở thành, kết nối database, đánh giá quyền của user…

Hàm __construct có thể dùng nhiề u tsi số nếu như muốn.

Destructor của class

Destructor là hàm vào class đã tự động chạy lúc một đối tượng người dùng bị bỏ (Lúc trang web kết thúc hoặc bạn sử dụng hàm unmix nhằm diệt đối tượng)

Thực tập chế tạo với sử dụng class vào PHP

Thực hiện 2 class bên dưới

*

Các đặc điểm của OOP

*

Tính đóng gói

Các trực thuộc tính cùng hàm của đối tượng người dùng được đóng gói lại, phía bên ngoài đối tượng ko nhìn thấy nhưng chỉ có thể truy cập theo quyền truy cập phù hợp (public, private, protected) được cấp cho trước trong class.

public: Cho phxay bên ngoài đối tượng: truy cập và đổi giá trị .protected: Không được cho phép truy hỏi cập/thay đổi quý hiếm . Chỉ có thể chấp nhận được phía bên trong class cùng những class con .private: Chỉ cho phép tróc nã cập/chuyển đổi trong phạm vi class của đối tượng

Tính kế thừa

Một class rất có thể thừa kế những nằm trong tính cùng hàm từ bỏ lớp thân phụ. Lớp thừa kế được Call là lớp nhỏ. Các đối tượng người dùng có thể áp dụng lại các tính năng sẵn tất cả nhưng không bắt buộc định nghĩa lại.

Ví dụ

ho . "https://obatambeienwasirherbal.com/mo-hinh-oop-php/imager_4_20902_700.jpg "https://obatambeienwasirherbal.com/mo-hinh-oop-php/imager_4_20902_700.jpg . $this->ten; } function tuoi() $ns = explode( $this ->ngaysinh ); return date("https://obatambeienwasirherbal.com/mo-hinh-oop-php/imager_4_20902_700.jpgY"https://obatambeienwasirherbal.com/mo-hinh-oop-php/imager_4_20902_700.jpg) - $ns<2>; }class hocsinhgioi extends hocsinh public $hocbong;$hsg1 = new hocsinhgioi;$hsg1 ->ho = "https://obatambeienwasirherbal.com/mo-hinh-oop-php/imager_4_20902_700.jpgPhan thị"https://obatambeienwasirherbal.com/mo-hinh-oop-php/imager_4_20902_700.jpg;?>

Tính trừu tượng

Lúc cửa hàng với đối tượng người tiêu dùng, chỉ việc quan tâm đến những ở trong tính, hàm cần thiết. Chi tiết về ngôn từ ko bắt buộc để ý đến. Nhờ đó bớt tinh vi của giải mã, nhiệm vụ.

PHPhường. tất cả abstract class với interface để trừu tượng hóa những đối tượng người sử dụng.

Xem thêm: Sửa Lỗi Click Chuột Trái Trên Windows, Hướng Dẫn Sửa Lỗi Chuột Máy Tính Bị Click Đúp

Tính nhiều hình

Tính nhiều hình (polymorphism) vào OOP cho phép những class con có thể viết lại (override) những trực thuộc tính hoặc hàm từ class cha.

Các class cùng implement một interface nhưng mà bọn chúng gồm phương pháp triển khai không giống nhau cho những method của interface kia.

Qua kia thuộc 1 cách tiến hành đang mang lại kết quả khác biệt Khi được Gọi bởi vì những đối tượng người sử dụng ở trong lớp không giống nhau.

Static

lúc lập trình cùng với OOP trong PHPhường, có lúc bạn sẽ cần sử dụng tới những hàm cùng nằm trong tính dạng static.

*
Static là một trong những dạng đặc trưng của hàm cùng trực thuộc tính vào class, mong sử dụng thì bạn thêm chữ static vào trước thương hiệu của nó Khi knhì báo.

Hàm static là hàm rất có thể truy cập cơ mà ko cần khởi tạo thành một đối tượng người dùng của class.

Hàm static không thể gọi hàm hoặc trực thuộc tính non-static. Nhưng hàm non-static có thể Gọi hàm hoặc nằm trong tính static bởi vì những ở trong tính với hàm static sinh hoạt dạng toàn bộ.

static::method() cùng với self::method();

các bài luyện tập OOP. vào PHP

Chuẩn bị: Tạo 1 folder trong htdocs để gia công Lab.

Bài 1 : Mô tả nhanvien

Trong thư mục new tạo ra, sinh sản tệp tin bai1.php nhằm viết code:

1. Tạo 1 class nhằm biểu đạt học sinh, có các ở trong tính họ, thương hiệu, ngày sinh, hàm tuoi với hàm hoten

*

2. Tạo đối tượng người tiêu dùng và gán biết tin

*

3. Hiện thông báo đối tượng

*

Test: Chạy test trang đã thấy thương hiệu chỉ ra, còn hoten và tuoi không thấy do không code 2 hàm tuoi và hoten

4. Định nghĩa hàm tuoi với hoten trong class

– Trngơi nghỉ lại class nhanvien, code vào 2 hàm hoten với tuoi và để được như hình dưới

*

– Chạy trang, giờ đang nthấy hoten va tuoi

*

5. Định nghĩa constructor mang đến class

Trong class nhanvien, định nghĩa constructor như sau

*

Chạy lại website cùng xem các gì new xuất hiện, phân tích và lý giải nhé

6. Định nghĩa class biểu hiện nhanvienuutu, kế thừa từ bỏ class nhân viên với tất cả thêm thuộc tính thuong