Lỗi upload file trong php

Trong bài học này, bọn họ đang tò mò về vươn lên là siêu toàn bộ $_FILES cũng tương tự bí quyết upload filfe vào PHP.

Bạn đang xem: Lỗi upload file trong php


Video Upload tệp tin vào PHP

Hướng dẫn bỏ ra tiết

Biến khôn xiết toàn cục $_FILES

$_FILES là một mảng kết hợp của các mục được mua lên trải qua phương thức POST. Trong số đó, những file được sở hữu lên đang là 1 phần tử vào mảng có key là name bạn đặt trong file html và value là một trong mảng bao gồm 4 phần tử

name: tên filetmp_name: nơi lưu tạm thời file, nằm bất cứ đâu trong VPS và tùy nằm trong là tùy chỉnh cấu hình của công ty.error: lỗi xảy rasize: kích thước tệp tin, đơn vị chức năng là byte.

Xử lý upload file vào php

Form html của họ như sau:

*
Để upload tệp tin, họ sẽ cần sử dụng hàm move_uploaded_file($ten_file, $dia_chi_luu_file).

$ten_file: thương hiệu ‘tmp_name’ của file được cài đặt tạm thời lên VPS.

$dia_chi_luu_file: nơi lưu trữ file upload cơ mà bạn muốn.move_uploaded_file($_FILES<"fileToUpload"><"tmp_name">, "uploads/".basename($_FILES<"fileToUpload"><"name">));Tất nhiên, chỉ đơn giản và dễ dàng như thế thì họ sẽ có thể upload file. Tuy nhiên, họ tuyệt thử áp dụng $_FILES để cách xử lý phức tạp hơn một ít quá trình thiết lập file lên.

Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Bán Hàng Vqfree, Top 10 Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Miễn Phí

Kiểm tra file trùngKiểm tra các loại fileKiểm tra kích cỡ tệp tin

"Thành lập và hoạt động, cuộc sống bươm chải, có làm cho vẫn không có ăn" nên buộc phải đính thêm QUẢNG CÁOCác bạn phải hosting WordPress nkhô giòn, thấp cùng dễ dàng sử dụng bao gồm không tính tiền SLL hãy chọn Azdigi nhé.Link đăng ký: https://my.azdigi.com/aff.php?aff=1612Nếu những bạn đặt hàng hosting từ bỏ liên kết bên trên, bản thân sẽ sở hữu được một không nhiều chi phí nhằm gia hạn. Cảm ơnNếu thỏa hết tất cả điều kiện đang thực hiện upload tệp tin. Thứ nhất, chúng ta sẽ khẳng định khu vực lưu giữ file với file họ sẽ xử lý nhé.

$target_dir = "uploads/";$target_tệp tin = $target_dir . basename($_FILES<"fileToUpload"><"name">);Kiểm tra tệp tin đã trường thọ chưa

Nếu vẫn mãi mãi sẽ bỏ qua. Thật ra, chúng ta có thể cách xử trí bằng cách đổi tên file mà lại thì làm cho dễ dàng thôi nhé, trường vừa lòng để thương hiệu file phương pháp chúng ta có thể xem thêm.

if (file_exists($target_file)) echo "Sorry, file already exists.";Kiểm tra một số loại file

Chúng ta đang kiểm tra loại tệp tin bằng cách kiểm soát đuôi tệp tin có bên trong danh sách cho phép thiết lập lên hay là không. Trong ví dụ, họ chỉ cho các tệp tin png, jpg, jpeg, gif sở hữu lên.

$fileType = strtolower(pathinfo($target_file,PATHINFO_EXTENSION));// Allow certain tệp tin formatsif($fileType != "jpg" && $fileType != "png" && $fileType != "jpeg"&và $fileType != "gif" ) emang đến "Sorry, only JPG, JPEG, PNG & GIF files are allowed."; $upload_ok = 0;Kiểm tra form size file

Chúng ta sẽ xem kích cỡ file bằng cách truy vấn vào key ‘size’

if ($_FILES<"fileToUpload"><"size"> > 500000) echo "Sorry, your file is too large.";Và giả dụ nhỏng thỏa hết, họ chỉ cần cần sử dụng hàm move_uploaded_tệp tin nhằm lưu trữ.

move_uploaded_file($_FILES<"fileToUpload"><"tmp_name">, $target_file);Tài liệu bài bác học: Download

Nếu tất cả vướng mắc, hãy đặt thắc mắc bởi cách comment dưới, qua email, hoặc nhắn tin qua Fanpage Góc làm web.