Lỗi không vào được cửa hàng liên minh huyền thoại

*

Để khắc phục vụ việc này chúng ta hãy tiến hành làm theo quá trình sau nhé.

Bạn đang xem: Lỗi không vào được cửa hàng liên minh huyền thoại

Bước 1: Tắt trình chăm bẵm web cùng game LMHT

Bước 2: Xóa chứng chỉ cũ đã không còn hạn

Bấm phím “Window”, nhập certmgr.msc cùng Enter

*

Tại giao diện thống trị chứng chỉ, kiếm tìm và lựa chọn vàoTrusted Root Certification Authorities‘>Certificates

Chọn DST Root CA X3 sau đó bấm chuột phải lựa chọn Delete

*

Bước 3: Tải 2 chứng từ web mới:

Bước 4: Cài để lần lượt 2 chứng từ mới theo các bước bên dưới:

1. Chuột cần chọn install

*

2. Chọn Next

*

3. Chọn Place all certificates in the following store và chọn Browse

*

4. Chọn Trusted Root Certification AuthoritiesOK

*

5. ChọnNext

*

6. Lựa chọn Finish

*

6.1 chọn Yes nếu bao gồm cảnh bảo hiện tại ra.

Xem thêm: Phần Mềm Writing Ielts - 3 Website Chữa Ielts Writing Miễn Phí Tốt Nhất

*

7. Thiết lập chứng chỉ trả tất, chọn OK

*

Tiếp tục thiết lập chứng còn lại tựa như như quá trình trên.

Nếu vẫn phát sinh lỗi, có thể thao tác bị thiếu, bạn hãy làm lại một vài ba lần nhé.