Làm Web Thi Trắc Nghiệm Php

Mục tiêu: Code Web hệ thống Trắc Nghiệm Online Xây dựng hệ thống trắc nghiệm online cho các trường trung học phổ thông THCS, cố kỉnh thế phương pháp làm bài tập và kiểm tra truyền thống


Tính Năng

Xây dựng trên php thuần ✓Cơ sở dữ liệu chỉ giành riêng cho môn toán ✓Hệ thống hướng đến các ngôi trường THPT trung học cơ sở quy mô nhỏ. ✓Mục tiêu: xây dựng khối hệ thống trắc nghiệm online cho những trường thpt THCS, sửa chữa các thức làm bài tập và kiểm tra truyền thống ✓Giáo Viên:Xem Điểm Của học viên Trong các Lớp Đang thống trị ✓Gửi thông báo đến các lớp đang thống trị ✓Học Sinh:Làm bài xích tập trắc nghiệm online ✓Chức năng chát lớp online ✓Nhận thông báo trực tiếp từ giáo viên cai quản + admin ✓Admin:Quản Lý tài khoản Admin ✓Quản Lý tin tức Giáo Viên ✓Quản Lý thông tin Lớp học tập ✓Quản Lý Thông Tin học sinh ✓Quản Lý Ngân Hàng câu hỏi ✓Gửi thông tin đến các giáo viên ✓Gửi thông tin đến các lớp ✓
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Hướng dẫn sử dụng

Toàn bộ code trong thư mục resource

Lưu ý: yêu cầu cho toàn thể code trong thư mục resource ra thư mục cội và đuổi theo đường dẫn localhost hoặc domain.com, không nên đặt trong thư mục con và chạy localhost/resource hoặc domain.com/resource để tránh lỗi không sở hữu và nhận css.

Chạy domain/install.php để tiến hành setup và cấu hình hệ thống

Sửa tài khoản gửi thư điện tử quên mật khẩu tại /controllers/controller_login.php loại 110 với 111

Tài khoản mang định tài khoản: admin mật khẩu: 123456

Để demo nghiệm khối hệ thống với cỗ cơ sở tài liệu cho sẵn, vui mắt import file tại /res/files/test_data.sql


Download Now

tài khoản test nghiệm học tập sinh:tài khoản: 2017HS1 -> 2017HS23mật khẩu: 123456