KIẾN THỨC OOP PHP PHẦN 2, SERIES LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG PHP

I. Mày mò về xây dựng hướng đối tượng người tiêu dùng OOP?

1. Đối tượng là gì?

- Đối tượng là mọi vật thể haythực thểmang 2 điểm sáng chung làtrạng tháivàhành vi.

Bạn đang xem: Kiến thức oop php phần 2, series lập trình hướng Đối tượng trong php

-Ví dụ

Con chó là 1 đối tượng người tiêu dùng có tâm lý (tên, color sắc, loại, chứng trạng đói tốt no) và hành vi (sủa, tha vật dụng vật, vẫy đuôi).Xe đạp là 1 trong đối tượng cũng có trạng thái (bánh răng, nhịp bàn đạp hiện tại, vận tốc hiện tại) và hành vi (thay thay đổi bánh răng, thay đổi nhịp bàn đạp, áp dụng phanh).Sinh viên là 1 đối tượng người sử dụng có trạng thái(tên, tuổi, giới tính) và hành vi (nhập điểm, nộp tiền học phí ...)

2. Thiết kế hướng đối tượng OOP là gì?

-OOP viết tắt của Object-Oriented Programming.

- xây dựng hướng đối tượng người sử dụng OOP là cách thức lập trình với những câu lệnh, cú pháp bắt đầu đồng thời biện pháp tư duy lập trình cũng khá được đổi mới. Đối với cách thức lập trình truyền thốnghướng thủ tụcchúng ta đang viết các thủ tục hoặc hàm tiến hành các thao tác trên dữ liệu, trong lúc lập trình hướng đối tượng người dùng là tạo những đối tượng đựng cả tài liệu và hàm.

3. Ưu điểm của lập trình hướng đối tượng người dùng OOP

Lập trình hướng đối tượng người sử dụng OOP giúp nhanh hơn cùng dễ tiến hành hơn.Lập trình hướng đối tượng OOP hỗ trợ một cấu tạo rõ ràng cho các chương trình.Lập trình hướng đối tượng người sử dụng OOP giúp cho những đoạn mã không biến thành lặp lại và giúpdễ bảo trì, sửa đổi và gỡ lỗi hơn.Lập trình hướng đối tượng người tiêu dùng OOP giúp chúng ta cũng có thể tạo những ứng dụng hoàn toàn có thể tái sử dụng không thiếu thốn với không nhiều đoạn mã hơn và thời gian trở nên tân tiến ngắn hơn.

4. Các đặc thù và đặc trưng trong thiết kế hướng đối tượng người tiêu dùng OOP

a. Trong lập trình hướng đối tương OOP bao gồm 2 đặc trưng quan trọngĐặc trưng thực hiện lại, tái áp dụng mã mối cung cấp (source reusability) biểu thị qua bề ngoài kế thừa.Đặc trưng bít dấu thông tin (data hidding) biểu đạt qua quan niệm class.b. Trong xây dựng hướng đối tượng người dùng OOPcó 4 tính chất quan trọngTính trừutượng (abstraction):chọn ra các thuộc tính, phương thức của đối tượng người dùng cần mang lại việc giải quyết và xử lý bài toán vẫn lập trìnhTính kế thừa (inheritance):1 lớp có thể định nghĩadựa vào 1 lớp khác và có thể thừa kế lại thuộc tính cùng phương của lớp khác, tận dụng được mã nguồn, không phải định nghĩa lặp lại, tái sử dụng mã nguồn 1 cách tối ưu.Tính đóng gói (encapsulation):các ở trong tính và cách thức của đối tượng người sử dụng cần đến việc giải quyết và xử lý bài toán đang được lựa chọn ra sẽ được đóng gói vào 1 kiểu dữ liệu gọi là class. Nhằm mục đích che dấu tin tức khỏi các đối tượng người tiêu dùng bên ngoài, thuộc tính làm sao thì phương thức nấy.Tính đa hình (polymorphism): lớp dẫn xuất thừa kế lớp cửa hàng thì ở lớp dẫn xuất phương thức hoàn toàn có thể được viết lại tiến hành các hành vi riêng cho phù hợp với lớp dẫn xuất.

5. Có mang cơ phiên bản trong thiết kế hướng đối tượng OOP

a. Class

-Class là một trong khuôn mẫu cho các objectvà một objectlà một trường thích hợp của class. Điều này có nghĩa là khi 1 objectđược sản xuất nó đang kế thừa những thuộc tính và phương thức của class nhưng lại mỗi object sẽ sở hữu được những thông tin giá trị khác nhau.

- Classđược định nghĩa bằng cách sử dụng tự khóa class, theo sau là tên của class với một cặp dấu .

- Cú pháp khởi sản xuất một Class

- Ví dụ chúng ta tạo một class tên là Fruitbao tất cả hai thuộc tính ($name và $color) và hai thủ tục set_name() với get_name().

name = $name; } function get_name() return $this->name; }?>- Lưu ý:Trong một Class, những biến được điện thoại tư vấn là thuộc tính và các hàm được điện thoại tư vấn là phương thức!

b. Object

- Class sẽ không có chân thành và ý nghĩa nếu không có object.

-Chúng ta rất có thể tạo nhiều objecttừ một class.

- Mỗiobject sẽ sở hữu được tất cả các thuộc tính và thủ tục được có mang trong class, nhưng chúng sẽ sở hữu các quý giá thuộc tính khác nhau.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nạp Firmware Cho Usb Sửa Lỗi Firmware Cho Usb Kingston

- Để khởi chế tác 1 object ta áp dụng từ khoá new

- lấy ví dụ như ta khởi tạo nên 2 object để thừa kế classFruit trên như sau

name = $name; } function get_name() return $this->name; }// Khởi tạo nên 2 đối tượng người dùng $apple và $banana$apple = new Fruit();$banana = new Fruit();$apple->set_name("Apple");$banana->set_name("Banana");echo $apple->get_name();echo "";echo $banana->get_name();?>c. Phát triển thành $this- Biến$this dùng làm trỏđến objecthiện tại với chỉ bao gồm sẵn phía bên trong các phương thức. Tức là từ một cách thức trong Class bạn muốn truy cập cho thuộc tính, cách thức trong Class đó thì bạn thực hiện biến $this.

- Ví dụ bọn họ có class Fruit gồm thuộc tính $name, để biến đổi thuộc tính $name chúng ta sẽ có tác dụng gì.

- có 2 phương pháp để chuyển đổi thuộc tính $name trong ví dụ như trên

- phương pháp 1 họ thêm cách thức set_name() cùng sử dụng biến$this

name = $name; }}$apple = new Fruit();$apple->set_name("Apple");?>- giải pháp 2thay đổi trực tiếp giá trị thuộc tính $name

name = "Apple";?>d. Hàminstanceof- Để bình chọn một objectcó thuộc một classcụ thể hay không ta cần sử dụng hàminstanceof.

- Ví dụ

name = $name; } function get_name() return $this->name; }$apple = new Fruit();var_dump($apple instanceof Fruit);?>

*

II. Hàm tạoConstructor cùng hàm huỷDestructor

- Trong lập trình sẵn hướng đối tượng người tiêu dùng OOP khiến cho việcsử dụng các đối tượng được tiện lợi hơn, PHP đã cung ứng một số Magic Method hay còn được gọi là các phương thức quan trọng đặc biệt dùng để cách xử trí các hành động nhất định xảy ra trong những đối tượng(Object). Hàm chế tạo Constructors và hàm huỷ Destructor là 2 phương thức quan trọng đặc biệt quan trọng được áp dụng nhiều độc nhất trong thiết kế hướng đối tượng người sử dụng OOP.

1.Hàm tạoConstructor

- Hàm tạo thành Constructor được cho phép bạn khởi tạo những thuộc tính của đối tượng người tiêu dùng khi tạo ra đối tượng.

-Nếu các bạn tạo một hàm __construct (), PHP sẽ tự động hóa gọi hàm này khi chúng ta tạo một đối tượngtừ một class.

- Lưu ý: Hàmconstruct bắt đầu bằng 2 lốt gạch bên dưới __

- lấy một ví dụ khi không cần sử dụng hàm__construct ta tất cả đoạn mã sau

name = $name; } function get_name() return $this->name; function set_color($color) $this->color = $color; function get_color() return $this->color; }$apple = new Fruit();$apple->set_name("Apple");$apple->set_color("Red");echo "Name: " . $apple->get_name();echo "";echo "Color: " . $apple->get_color();?>- và khi cần sử dụng hàm __construct ta tất cả đoạn mã sau

name = $name; $this->color = $color; } function get_name() return $this->name; function get_color() return $this->color; }$apple = new Fruit("Apple", "red");echo $apple->get_name();echo "";echo $apple->get_color();?>- Trong lấy ví dụ như trên chúng ta đã khởi sản xuất sẵn 2 trực thuộc tính $name với $color vào hàm__construct, ta sẽ không còn cần thêm 2 phương thứcset_name() vàset_color(), điều đó giúp cho đoạn mã gọn gàng hơn.

2. Hàm huỷDestructor

- Hàm huỷ Destructorđược điện thoại tư vấn khi đối tượng người dùng bị hủy hoặc tập lệnh bị dừng.

-Nếu các bạn tạo một hàm __destruct (), PHP sẽ auto gọi hàm này ở cuối tập lệnh.

- Lưu ý: Hàmdestruct ban đầu bằng 2 vệt gạch dưới __

- Ví dụ

name = $name; $this->color = $color; } function __destruct() echo "The fruit is $this->name & the màu sắc is $this->color."; }$apple = new Fruit("Apple", "red");// Kết quả: The fruit is Apple và the color is red.?>- Trong lấy ví dụ như trên ta thấy rõ hàm__destruct đang được auto gọi lúc ở cuối chương trình.

nội dung bài viết nên phát âm

Trên đấy là những kỹ năng và kiến thức từ kinh nghiệm phiên bản thân mình buộc phải các chúng ta có thể tham khảo. Nếu các bạn có góp ý mang lại mình thì nên gửi vào đây, mình chuẩn bị sẵn sàng nhận ý kiến đóng góp từ các bạn.