KIỂM TRA SỐ NGUYÊN DƯƠNG TRONG JAVASCRIPT

Phương thơm thức Number.isInteger() xác minh coi quý giá truyền vô có cần là 1 integer hay không.

Bạn đang xem: Kiểm tra số nguyên dương trong javascript


Nếu quý hiếm nhưng các bạn truyền vô trong thủ tục này là 1 integer, công dụng trả về đã là true, ngược chở lại thì trả về false. Nếu giá trị chính là NaN hoặc các quý giá Infinity thì đương nhiên vẫn trả về false.Number.isInteger(0); // true Number.isInteger(1); // true Number.isInteger(-100000); // true Number.isInteger(0.1); // false Number.isInteger(Math.

Xem thêm: Bệnh Rối Loạn Căng Thẳng Sau Chấn Thương ( Ptsd Là Gì (Post, Hậu Chấn Tâm Lý

PI); // false Number.isInteger(Infinity); // false Number.isInteger(-Infinity); // false Number.isInteger("10"); // false Number.isInteger(true); // false Number.isInteger(false); // false Number.isInteger(<1>); // falseSpecification Status Comment ECMAScript năm ngoái (6th Edition, ECMA-262)The definition of "Number.isInteger" in that specification. Standard Initial definition. ECMAScript (ECMA-262)The definition of "Number.isInteger" in that specification. Living Standard  

Last modified: Mar 18, 2021, by MDN contributors

Change your languageSelect your preferred language Tiếng ViệtCatalàDeutschEnglish (US)EspañolFrançais日本語한국어PolskiPortuguês (do Brasil)Português (Europeu)РусскийУкраїнська中文 (简体) Change language

Standard built-in objectsNumberPropertiesNumber.EPSILONNumber.MAX_SAFE_INTEGERNumber.MAX_VALUENumber.MIN_SAFE_INTEGERNumber.MIN_VALUENumber.NaNNumber.NEGATIVE_INFINITYNumber.POSITIVE_INFINITYMethodsNumber.isFinite()Number.isInteger()Number.isNaN()Number.isSafeInteger()Number.parseFloat()Number.parseInt()Number.prototype.toExponential()Number.prototype.toFixed()Number.prototype.toLocaleString()Number.prototype.toPrecision() This is an obsolete API và is no longer guaranteed to lớn work. Number.prototype.toSource()Number.prototype.toString()Number.prototype.valueOf()Inheritance:FunctionProperties This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Function.arguments This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Function.caller This API has not been standardized. Function.displayNameFunction.lengthFunction.nameMethodsFunction.prototype.apply()Function.prototype.bind()Function.prototype.call() This API has not been standardized. This is an obsolete API & is no longer guaranteed lớn work. Function.prototype.toSource()Function.prototype.toString()ObjectPropertiesObject.prototype.constructor This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Object.prototype.__proto__Methods This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Object.prototype.__defineGetter__() This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Object.prototype.__defineSetter__() This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Object.prototype.__lookupGetter__() This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Object.prototype.__lookupSetter__()Object.prototype.hasOwnProperty()Object.prototype.isPrototypeOf()Object.prototype.propertyIsEnumerable()Object.setPrototypeOf()Object.prototype.toLocaleString() This API has not been standardized. This is an obsolete API và is no longer guaranteed khổng lồ work. Object.prototype.toSource()Object.prototype.toString()Object.prototype.valueOf()
Web TechnologiesLearn Web DevelopmentAbout MDNFeedbackAboutMDoanh Nghiệp Web Docs StoreLiên hệ UsFirefox
MDN
obatambeienwasirherbal.com

© 2005-2021 obatambeienwasirherbal.com và individual contributors. Content is available under these licenses.

TermsPrivacyCookies