Kiểm tra ký tự đặc biệt trong php

Biểu thức chính quy (regular expressions – nói một cách khác là regex hoặc regexp) là những mẫu dùng để làm tìm kiếm những bộ kí trường đoản cú được kết hợp với nhau trong các chuỗi kí tự. Regular Expressions thực sự hết sức hữu ích có thể chấp nhận được tìm kiếm, xác thực, kiếm tìm kiếm, khẳng định hoặc thay thế văn bản, từ bỏ hoặc ngẫu nhiên loại ký tự nào. Những mẫu này được sử dụng không hề ít trong bất kỳ ngôn ngữ thiết kế nào. Tôi liệt kê rộng 15 chủng loại thông dụng có thể hữu ích cho bất kỳ chuyên viên cách tân và phát triển PHP nào.

Bạn đang xem: Kiểm tra ký tự đặc biệt trong php

Regular ExpressionsMô tả
obatambeienwasirherbal.comChuỗi “obatambeienwasirherbal.com”
^obatambeienwasirherbal.comchuỗi bắt đầu bằng “obatambeienwasirherbal.com”
obatambeienwasirherbal.com$chuỗi hoàn thành bằng “obatambeienwasirherbal.com”
^obatambeienwasirherbal.com$“obatambeienwasirherbal.com” lúc nó ở một mình trong một chuỗi
a, b, hoặc c
Mọi ký kết tự thường
<^A-Z>Bất kỳ ký tự nào chưa phải là chữ in hoa
(gif|jpg)Khớp với “gif” hoặc “jpeg”
+Một hoặc các chữ thường
<0-9.->Bất kỳ ký kết hiệu số, vệt chấm hoặc che dấu trừ
^1,$Bất kỳ ký kết tự như thế nào có tối thiểu một chữ cái, số hoặc giấu _
()()wy, wz, xy, or xz
<^A-Za-z0-9>Bất kỳ cam kết tự quan trọng nào không hẳn là số hoặc chữ cái
(3|<0-9>4)Khớp ba vần âm hoặc bốn ký số

Xóa ký kết tự quan trọng khỏi chuỗi

PHP regex có ích để thải trừ các cam kết tự đặc trưng khỏi chuỗi.

$value = preg_replace("/<^A-Za-z0-9>/", "", $value);

Xác thực tên tín đồ dùng

Đây là app PHP regex để đảm bảo tên fan dùng, bao gồm ký tự, cam kết số (a-z, A-Z, 0-9), lốt gạch dưới và bao gồm tối thiểu 5 ký tự và tối đa trăng tròn ký tự. Chúng ta có thể thay đổi ký tự tối thiểu và cam kết tự buổi tối đa thành ngẫu nhiên số nào chúng ta thích.

$username = "user_name12";if ( preg_match("/^5,20$/i", $username) ) echo "Your username is ok.";else echo "Wrong username format.";

Tạo hình thu nhỏ dại (thumbnail) của YouTube

Tạo URL hình thu bé dại của YouTube từ URL clip YouTube.

Xem thêm: Phần Mềm Play Video Cực Chất Cho Laptop, Các Phần Mềm Xem Video Miễn Phí Trên Máy Tính

function youtube_video_thumbnail($url, $index=0)if ( preg_match("/^<^v>+v.(.11).*/", $url, $matches) )return "http://img.youtube.com/vi/" . $matches<1> . "/" . $index . ".jpg";elseif ( preg_match("/youtube.com/user/(.*)/(.*)$/", $url, $matches) )return "http://img.youtube.com/vi/" . $matches<2> . "/" . $index . ".jpg";else return false;

Thay cố kỉnh một URL bằng tên miền của nó và chế tạo ra liên kết

preg_replace("/http://(<^/>+)<^s>*/", "$1", $text);

Thêm nằm trong tính alternative text bị thiếu hụt vào hình ảnh

Đây là 1 trong những hàm PHP hữu ích. Nếu hình ảnh trong nội dung của công ty thiếu tag alt, đoạn code này vẫn thêm tiêu đề bài đăng làm tag alt cho hình ảnh.

function add_alt_tags($content)global $post;preg_match_all("//"$content$images);if( !is_null($images) )foreach($images<1> as $index => $value)if( !preg_match("/alt=/"$value) )$new_img = str_replace("$images<0><$index>);$content = str_replace($images<0><$index>, $new_img$content);return $content;add_filter("the_content""add_alt_tags", 99999);

Liên kết Mailto trường đoản cú động

$string = preg_replace ("(<_.0-9a-z->+
(<0-9a-z><0-9a-z->+.)+2,4)"
, "\1", $text);echo $string;

Kiểm duyệt đều từ xấu cùng với regex

Hàm này sử dụng sức khỏe của regex để kiểm tra xem bên trên văn bạn dạng có một số từ xấu nào kia hay không, hàm này cũng cung cấp khả năng biến đổi danh sách những từ cho 1 từ khác.

function filtrado($texto, $reemplazo = false)", $f);return ($reemplazo) ? preg_replace("#$filtro#i", $reemplazo, $texto) : preg_match("#$filtro#i", $texto) ;
Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định những tính năng sau:

Mã mối cung cấp được về tối ưu với những công ráng tìm kiếm.Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với đa số thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy vi tính và laptop. Sử dụng technology HTML5, CSS3 thiết bị di động Responsive.Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.Dễ dàng thêm bớt con số các trang, và chỉnh sửa nội hiện trên website tùy ýPhần quản ngại trị rõ ràng, trực quan, dễ dàng sử dụng với tất cả những người không chăm về IT.

Quản lí nội dung: hoàn toàn có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin bên trên website

Thông tin sản phẩm và thương mại & dịch vụ của công tyThông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệThông tin giới thiệu, tin tức liên hệTin tứcHình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, captionHình hình ảnh và caption trên Slideshow