Kiểm tra form đăng ký php

Mình hy vọng tạo form đk sử dụng cả javascript và php luôn. Javascript thì bình chọn username(phải >5 kí tự), password (>6, password lập lại phải trùng password ban đầu, và sau cuối là kiểm soát email. Gồm thêm nút kiểm tra, khi nhấn vào đó thì javascript kiểm tra. Kế bên ra, có thêm một nút gửi thông tin đi(khi javascript ktr ko bao gồm lỗi nút này mới enable), khi bấm chuột nút này thì php sẽ chất vấn username và email đó có trùng cùng với username trong cơ sở dữ liệu ko? giả dụ trùng thì hiện tại lên thông báo lỗi tiếp, giả dụ ok thì ghi vào cơ sở dữ liệu và hiện nay lên thông báo đã chế tạo ra xong. Mình bắt đầu học web yêu cầu còn kê lắm. Các bạn nào biết chỉ mình với. Mình cảm ơn!

Bạn đang xem: Kiểm tra form đăng ký php

Quote
*

Registered User
trong php có thể chèn thêm html nên chỉ việc chèn html trong php rồi cần sử dụng java script kiểm soát là ok. Chúc thành công
Quote

Xem thêm: Sai Lầm Xông Hơi Sau Sinh Mổ Có Được Xông Hơi Để Giảm Cân Hay Không?

Banned
Mình hy vọng tạo form đăng ký sử dụng cả javascript cùng php luôn. Javascript thì bình chọn username(phải >5 kí tự), password (>6, password lập lại nên trùng password ban đầu, và sau cùng là bình chọn email. Có thêm nút kiểm tra, khi nhấp chuột đó thì javascript kiểm tra. Xung quanh ra, có thêm một nút gửi tin tức đi(khi javascript ktr ko có lỗi nút này bắt đầu enable), khi click chuột nút này thì php sẽ soát sổ username và e-mail đó bao gồm trùng cùng với username trong cơ sở dữ liệu ko? ví như trùng thì hiện nay lên thông báo lỗi tiếp, ví như ok thì ghi vào database và hiện tại lên thông tin đã tạo thành xong. Mình new học web bắt buộc còn kê lắm. Chúng ta nào biết chỉ mình với. Bản thân cảm ơn!

function divName(_valueN) _Fvalue=eval("encodeURIComponent(document.getElementById(_valueN).value)"); return _Fvalue;function _divName(_valueD) _Dvalue=document.getElementById(_valueD).value; return _Dvalue;function REGISTE(){user=divName("username");password=divName("password");confirmpass=divName("confirmpass");ym=divName("ym");email=_divName("email");fullname=divName("fullname");day=divName("day");month=divName("month");year=divName("year");gioitinh=divName("gioitinh");Location=divName("Location");if(user=="" || password=="" || fullname=="" || ym=="" || email=="") alert("Bạn nhập chưa đủ thông tin");else if(password!=confirmpass) alert("Password nhập lại ko đúng");else if(email.indexOf("
trong php có thể chèn thêm html nên chỉ cần chèn html trong php rồi sử dụng java script chất vấn là ok. Chúc thành công
mysql_connect("$db_host", "$db_username", "$db_password") or die("Không thể liên kết database");

*