Khai báo thư viện jquery, hướng dẫn cài Đặt và sử dụng

*

*

*

*

*

1. Khái niệm JQuery

jQuery là một thỏng viện JavaScript trọng lượng vơi.

Bạn đang xem: Khai báo thư viện jquery, hướng dẫn cài Đặt và sử dụng

Mục đích của jQuery góp chúng ta thực hiện JavaScript trên trang web thuận tiện rộng.

jQuery hỗ trợ nhiều trọng trách phổ cập yêu cầu các mẫu mã JavaScript, trong một cách tiến hành mà ta có thể Điện thoại tư vấn với cùng 1 cái code.

jQuery cũng đơn giản hóa những các bước phức tạp bởi JavaScript, nhỏng AJAX và giải pháp xử lý DOM.

Thư viện jQuery tất cả các Điểm sáng sau:

Xử lý HTML/DOMXử lý CSSHàm đáp ứng sự kiện HTMLHiệu ứng độngAJAXCác tiện thể ích

Có nhiều framework JS, tuy thế JQuery phổ biên độc nhất, cùng cũng có khả năng không ngừng mở rộng tốt nhất. Nhiều tập đoàn thực hiện JQuery trên website, nhỏng là:

GoogleMicrosoftIBMNetflix

JQuery thao tác trên tất cả trình chuẩn y.Đội JQuery biết về toàn bộ vấn đề lúc làm việc cùng với trình trông nom, và bọn họ giải quyết và xử lý vấn đề này vào tlỗi viện JQuery.JQuery chạy đúng đắn tương đồng vào tất cả các trình để mắt tới.

 

2. Bắt đầu cùng với JQuery

Thêm JQuery vào website.

Có 2 cách để bước đầu thực hiện JQuery: 

Download thư viện JQuery tự JQuery.comKhai báo thực hiện JQuery xuất phát điểm từ 1 CDoanh Nghiệp, như Google

 

Tải xuống JQueryCó 2 phiên bạn dạng JQuery để mua xuống: 

Phiên bạn dạng Production - dành cho website đang làm việc, phiên bản này đã có được nénPhiên phiên bản Development - giành cho web đang phát triển với kiểm demo, bạn dạng này chưa nén, cùng gọi được

Cả nhị phiên bản có thể download xuống tự jquery.com

Thỏng viện JQuery library là tập tin JavaScript, chúng ta ttê mê chiếu tlỗi viện bằng thẻ HTML Đặt tệp tin tlỗi viện trong thuộc thỏng mục cùng với website thực hiện thỏng viện.HTML5 ko thử khám phá tất cả trực thuộc tính type = "text/javascript"jQuery CDN

Nếu không muốn download jQuery, rất có thể khai báo sử dụng nó từ một CDoanh Nghiệp (Content Delivery Network).

Cả hai Google cùng Microsoft những cất JQuery.

Đế áp dụng JQuery từ Google hay Microsoft:

3. Cú pháp JQuery

Cú pháp JQuery là chon thẻ HTML với tiến hành thao tác bên trên thẻ.Cú pháp: $(selector).

Xem thêm: Cách Chèn Khoảng Trắng Trong Html Cực Đơn Giản Và Nhanh Chóng

action()

Dấu $ để định nghĩa/ truy cập jQuery(selector) là thẻ HTML phải triển khai làm việc bên trên thẻ JQuery action() là triển khai thao tác làm việc bên trên thẻ

Ví dụ:

$(this).hide() - che dấu thẻ hiện tại hành.

$("p").hide() - bít lốt toàn bộ những thẻ p.

$(".test").hide() - che vệt toàn bộ các thẻ cùng với class="test".

$("#test").hide() - che vệt thẻ cùng với id="test".JQuery rất có thể áp dụng cú pháp CSS để lựa chọn thẻ. Sự kiện

Chụ ý toàn bộ các phương thức JQuery trong ví dụ, đặt vào một sự kiện tư liệu ready.Điều này ngăn cản bất kỳ mã JQuery lúc chạy trước khi tài liệu load xong (là sẵn sàng ready).

Cú pháp:$(function() // jQuery methods);

Ví dụ:

 $(document).ready(function() $("p").click(function() $(this).hide(); ););

 

jQuery selectors là thành phần đặc trưng, cho phép bạn chọn và giải pháp xử lý các thẻ HTML.

jQuery selectors được sử dụng nhằm tìm kiếm hay chọn thẻ HTML dựa trên name, id, classes, types, các ở trong tính và quý giá của ở trong tính... 

Dựa bên trên các CSS Selectors mãi sau và bổ sung, tất cả vài ba selectors của chủ yếu bạn.

Tất cả selectors vào JQuery bắt đầu với vệt $ với cặp dấu ngoặc tròn: $().JQuery element selectorThẻ chọn dựa vào thương hiệu thẻ:Chọn thẻ p: $("p")

Ví dụ: Lúc nguời cần sử dụng cliông chồng một button, toàn bộ thẻ

sẽ được bít lốt.Ví dụ:$(document).ready(function() $("button").click(function() $("p").hide(); ););Chọn thẻ dựa vào nằm trong tính #id của thẻ

Chọn thẻ sử dụng thuộc tính id của thẻ HTML để chỉ định thẻ chọn.

Tìm thẻ với id là test: $("#test") 

Ví dụ: Lúc người tiêu dùng kích vào button, thể với id with id="test" sẽ đậy dấu:

$(document).ready(function() $("button").click(function() $("#test").hide(); ););.class Selector

Tìm thẻ với định hình css class chỉ rõ: $(".test")

Ví dụ: Lúc người dùng kích vào button, thẻ với class="test" vẫn bịt dấu:$(document).ready(function() $("button").click(function() $(".test").hide(); ););