How To Make A Dropdown Readonly Using Jquery, How To Get Radio Button Value Using Jquery

obatambeienwasirherbal.com : Getting StartedUsing obatambeienwasirherbal.comUsing obatambeienwasirherbal.com PluginsUsing obatambeienwasirherbal.com UIDeveloping obatambeienwasirherbal.com CoreDeveloping obatambeienwasirherbal.com PluginsDeveloping obatambeienwasirherbal.com UIQUnit and TestingAbout the obatambeienwasirherbal.com obatambeienwasirherbal.comobatambeienwasirherbal.com Conferencesobatambeienwasirherbal.com MobileDeveloping obatambeienwasirherbal.com Mobile

Bạn đang xem: How to make a dropdown readonly using jquery, how to get radio button value using jquery


I have this followwing form: I want whenever user clicks on Save Button, it will select the parent element of button(in my case, it is size element),then get the value of first đầu vào box in form!I tried this but it's not working: $(document).ready(function () $("input.saveButton").click(function () var i=$("../form/input:eq(0)",this).val(); alert(i); ); ); Coud anyone show me a solution?-- /********************************************* fan ta thưởng chỉ chú ý đến hồ hết kẻ lên như diều chạm mặt gió! dẫu vậy hỡi ôi, chỉ bao gồm cát, những vết bụi và lông hồng mới là đông đảo thứ lên nhanh nhất*/
*

Hi!Did you try this:$(document).ready(function () $("input.saveButton").click(function () var parent = this.parentNode; alert(parent); ); );And if you want to get the obatambeienwasirherbal.com object, $(this.parentNode).Anyway, you have the "parents()" method.Hope that I helped :).
*

$("input.saveButton").click(function () alert( $(this).parent().find('input:first').val() ); );or $("input.saveButton").click(function () alert( $(this).siblings('input').eq(0).val() ); );

Xem thêm: Bài Thuốc Dân Gian Làm Trắng Da, Làm Trắng Da Bất Ngờ Bằng Các Cây Thuốc Dân Gian


Thank you very much, Karl(It's seems that you are in german)It's work well và i known much about wonderful parent method!Again, thank you!
wizzud.com> wrote:$("input.saveButton").click(function () alert( $(this).parent().find('input:first').val() ););or$("input.saveButton").click(function () alert( $(this).siblings('input').eq(0).val() ););On Dec 16, 9:33 am, Karl Delandsheere karl.delandshe...
gmail.com>wrote:> Hi!>> Did you try this:>> $(document).ready(function () > $("input.saveButton").click(function () >> var parent = this.parentNode;> alert(parent);>> );> );>> and if you want khổng lồ get the obatambeienwasirherbal.com object, $(this.parentNode).>> Anyway, you have the "parents()" method.>> Hope that I helped :).>> On Dec 16, 6:20 am, "Nguyễn Quốc Vinh" kureik...
gmail.com> wrote:>> > I have this followwing form:> > > > > > > > >> > > > I want whenever user clicks on SaveButton, it will select the parent> > element of button(in my case, it is size element),> > then get the value of first input đầu vào box in form!> > I tried this but it's not working:>> > $(document).ready(function () >> > $("input.saveButton").click(function () > > var i=$("../form/input:eq(0)",this).val();> > alert(i);>> > );>> > );>> > Coud anyone show me a solution?> > --> > /********************************************> > * bạn ta thưởng chỉ chăm chú đến hầu hết kẻ lên như diều chạm mặt gió! nhưng lại hỡi ôi,> > chỉ gồm cát, bụi và lông hồng mới là đầy đủ thứ lên nhanh nhất> > */
-- /********************************************* bạn ta thưởng chỉ chú ý đến phần đa kẻ lên như diều gặp mặt gió! dẫu vậy hỡi ôi, chỉ bao gồm cát, vết mờ do bụi và lông hồng mới là hồ hết thứ lên nhanh nhất*/
"z2961207":<14737000000273579,14737000000273585>,"z2951125":<14737000000273583>,"z-1":<14737000000273581>