LỚP JFRAME LÀ GÌ, GIỚI THIỆU VỀ JFRAME

Container là yếu tắc chính yếu trong các nhân tố của SWING GUI. Một Container cung ứng một không gian, là điểm đặt một nhân tố. Một Container vào AWT chính là một Component với nó tất cả thêm năng lực nhằm thêm các nguyên tố không giống vào thiết yếu nó.

Lúc xem xét về Container, bạn cần chăm chú các điểm sau:

Các lớp bé của Container được hotline là Container. Một số ví dụ về các lớp bé của Container là JPanel, JFrame cùng JWindow.

Container chỉ hoàn toàn có thể thêm Component vào bao gồm nó.

Bạn đang xem: Lớp jframe là gì, giới thiệu về jframe

Một layout mang định có mặt trong mỗi container. Layout này rất có thể bị ghi đè bởi áp dụng phương thức setLayout().

Cmùi hương này bọn họ đã mày mò về JFrame. Lớp JFrame là 1 trong những lớp thừa kế từ java.awt.Frame mà lại bổ sung những hỗ trợ đến cấu tạo nhân tố JFC/Swing. Cú pháp knhì báo mang đến lớp javax.swing.JFrame là:


Lớp này thừa kế các thủ tục từ bỏ các lớp sau:

java.awt.Frame

java.awt.Window

java.awt.Container

java.awt.Component

java.lang.Object


Lớp JFrame này còn có những constructor sau:

1. JFrame(): Xây dựng một Frame mới, lúc đầu là không nhìn thấy (invisible).

Xem thêm: Sửa Lỗi Mfc140U.Dll - Sửa Lỗi Thiếu File *

2. JFrame(GraphicsConfiguration gc): Tạo một Frame vào GraphicsConfiguration đang đến của một vật dụng screen và một title trống.

3. JFrame(String title): Tạo một Frame new, thuở đầu là không nhìn thấy (invisible) với title sẽ mang lại.

4. JFrame(String title, GraphicsConfiguration gc): Tạo một Frame cùng với title đã cho và GraphicsConfiguration sẽ mang đến của một thứ màn hình hiển thị.

Cmùi hương trình ví dụ về lớp JFrame trong Java Swing

SwingContainerDemo.java

package vn.obatambeienwasirherbal.com.swing;import java.awt.FlowLayout;import java.awt.GridLayout;import java.awt.event.ActionEvent;import java.awt.event.ActionListener;import java.awt.event.WindowAdapter;import java.awt.sự kiện.WindowEvent;import javax.swing.JButton;import javax.swing.JFrame;import javax.swing.JLabel;import javax.swing.JPanel;import javax.swing.WindowConstants;public class JFrameExam1 private JFrame mainFrame; private JLabel headerLabel; private JLabel statusLabel; private JPanel controlPanel; private JLabel msglabel; public JFrameExam1() prepareGUI(); public static void main(String<> args) JFrameExam1 thử nghiệm = new JFrameExam1(); thử nghiệm.showJFrameDemo(); private void prepareGUI() mainFrame = new JFrame("Vi du JFrame trong Java Swing"); mainFrame.setSize(400, 200); mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1)); mainFrame.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE); headerLabel = new JLabel("", JLabel.CENTER); statusLabel = new JLabel("", JLabel.CENTER); statusLabel.setSize(350, 100); msglabel = new JLabel("Chao mung ban den voi obatambeienwasirherbal.com", JLabel.CENTER); controlPanel = new JPanel(); controlPanel.setLayout(new FlowLayout()); mainFrame.add(headerLabel); mainFrame.add(controlPanel); mainFrame.add(statusLabel); mainFrame.setVisible(true); private void showJFrameDemo() headerLabel.setText("Container in action: JFrame"); final JFrame frame = new JFrame(); frame.setSize(300, 100); frame.setLayout(new FlowLayout()); frame.add(msglabel); frame.addWindowListener(new WindowAdapter() public void windowClosing(WindowEvent windowEvent) frame.dispose(); ); JButton okButton = new JButton("xuất hiện a Frame"); okButton.addActionListener(new ActionListener() public void actionPerformed(ActionEvent e) statusLabel.setText("Mot Frame duoc hien thi toi nguoi dung."); frame.setVisible(true); ); controlPanel.add(okButton); mainFrame.setVisible(true);
Chạy công tác bên trên đến hiệu quả nhỏng sau:

*

Lớp JPanel trong Java Swing
Lớp JWindow trong Java Swing
Recent Updates Tân oán tử vệt 2 chnóng (::) vào Java 8Lambda Expression - Biểu thức Lambda trong java 8các bài luyện tập Java - Sắp xếp nkhô hanh (Quiông xã Sort) vào Javacác bài tập luyện Java - Sắp xếp cyếu (Insertion Sort) vào JavaBài tập Java - Sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) trong Javanhững bài tập thống trị sinc viên trong JavaHashSet vào javaHashMap trong javaLớp WindowAdapter trong Java SwingLớp MouseMotionAdapter trong Java SwingLớp MouseAdapter trong Java SwingLớp KeyAdapter trong Java Swing